ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

24.05.2023 22:44

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Іванченко Людмила Володимирівна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківський національний університет внутрішніх справ; Таран Наталія Володимирівна, директор Лютенськобудищанської ЗОШ I-III ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області


Сучасне суспільство вимагає від вищої школи підготовки молодих фахівців, здатних самостійно розв’язувати численні життєво важливі питання, бути соціально активним, використовувати набуті знання для самоствердження та самореалізації. На вирішення цих завдань направлена модернізація освіти в Україні, яка передбачає, зокрема, як зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2020 роки, підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі оновлення форм та методів навчання, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій [2].

Серед інноваційних педагогічних технологій чільне місце займає метод проектів. Метод виник у 20-х рр. минулого століття в США. Його називали ще “методом проблем ”, розвивався у межах гуманістичного напрямку, у філософії та освіті, у педагогічних поглядах Джона Дьюї (1859-1952). Його послідовник Вільям Кілпатрик розробив “проектну систему навчання ”. Надмірне захоплення методом проектів завдало величезної шкоди систематичному навчанню, тому педагоги розчарувалися у цьому методі в середині ХХ століття. Наразі  метод проектів переживає “друге народження”

В основі методу лежить розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу курсантів – індивідуальну, групову, парну – яку здобувачі освіти виконують протягом певного часу. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Він включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Роль проектної методики в навчанні важко переоцінити. Вона дозволяє реалізувати принципи проблемного та діяльнісного навчання, допомагає сформувати ключові та предметні компетенції курсантів коледжу. Робота над навчальними проектами сприяє розвитку конструктивного критичного мислення, підвищує мотивацію для отримання знань, створює умови для творчої самореалізації здобувчів освіти [1].

У своїй практиці я, Іванченко Людмила Володимирівна, викладач англійської  мови Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, використовую проекти, як різні за тривалістю (довготривалі, короткотривалі), так і за діяльністю, яка домінує у проекті, це: прикладні, рольові ігри, дослідницькі, пошукові, інформаційні, творчі та лінгвістичні.

Саме такі проекти, як слід зазначити, забезпечують органічне вплітання мовленнєвого спілкування в емоційно-інтелектуальний контекст іншої діяльності. Здобувачі освіти активно взаємодіють один з одним, здійснюють пошукову діяльність. Як правило проектні роботи з англійської мови я пропоную своїм курсантам в рамках програмного матеріалу практично з кожної теми або актуальних подій сучасного життя. Я вважаю, що проектна технологія дає змогу сформувати пошукові, комунікативні, презентаційні навички та вміння, створити мовне середовище, яке сприяє виникненню природної потреби в спілкуванні іноземною мовою.

Працюючи над проектами, здобувачі освіти розширюють свій кругозір, кордони володіння мовою, вчаться слухати англійську мову, практично її застосовувати,розуміти один одного при захисті проектів. Курсанти працюють з довідковою літературою, словниками, тим самим створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника.

Отже, проектна робота передбачає включення механізмів запам’ятовування та відтворення інформації; передачу інформації іншим; застосування знань у варіативних ситуаціях; розуміння причино-наслідкових зв’язків, співвідношення частини і цілого. Метод проектів сприяє не лише розкриттю можливостей і здібностей кожного курсанта, а й усвідомленню, оцінюванню особистісних ресурсів, визначенню особистісно значущих і соціально ціннісних перспектив.

Тому на сьогоднішній день, основним завданням освіти є не лише надання міцних знань, а й формування інтелектуальної, освіченої, конкурентоспроможної, впевненої, соціально активної, творчої особистості, чому і сприяє впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій. Використання інноваційних технологій на заняттях англійської мови є одним із пріоритетних напрямків розвитку освітнього процесу в сучасній вищій школі, потужним засобом підвищення якості знань здобувачів освіти, сприяє формуванню соціальної та комунікаційної компетентностей. 

Література:

1.Косогорова О.О. Метод проектів у практиці сучасної школи / О.О. Косогорова. –Х.: Видавництво «Ранок», 2011. – 144с. 

2. Романовська М.Б. Методпроектів у виховномупроцесі / М.Б. Романовська. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. –160 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення