2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

12.09.2023 20:05

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ І ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ

[2. Економічні науки]

Автор: Мар’єнко Валерій Валерійович, аспірант спеціальності економіка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

21.08.2023 15:42

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

[2. Економічні науки]

Автор: Мельник Вячеслав Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та соціально–поведінкових наук, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань

Відкрити тези доповіді »

19.09.2023 09:45

ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Мелюс Дарина Дмитрівна, студент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

20.09.2023 10:14

КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ: КОМПОНЕНТИ ТА РІЗНОВИДИ

[2. Економічні науки]

Автор: Миколайчук Ірина Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Хмель Станіслав Олександрович, здобувач вищої освіти факультету економіки, менеджменту та психології, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 09:35

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ

[2. Економічні науки]

Автор: Нікітіна Яна, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 20:00

РОЗВИТОК АГРАНОГО СЕКТОРУ ЯК КЛЮЧОВОГО ГАЛУЗЕВОГО СЕГМЕНТА ЕКОНОМІКИ

[2. Економічні науки]

Автор: Немненко Анастасія Андріївна, асистент, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

08.08.2023 15:15

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Економічні науки]

Автор: Першин Володимир Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 09:44

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ

[2. Економічні науки]

Автор: Рагімлі Гусейн, магістрант, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

07.09.2023 18:11

НАПРЯМИ ТА РОЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Скидан Максим Ігорович, аспірант кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 09:53

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Суботін Владислав, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

20.09.2023 09:55

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

[2. Економічні науки]

Автор: Хомюк Євген Миколайович, студент, Навчально-науковий інституту бізнес-освіти імені Анатолія Поручника, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024