1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

14.11.2022 09:16

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОЇ ГРАФІЧНОЇ РЕГРЕСІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Карасьова Олена Віталіївна, студентка, Національнй технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 09:24

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК В АТМОСФЕРІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Карасьова Олена Віталіївна, студентка, Національнй технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 01:13

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ З НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Коротенко Григорій Михайлович, доктор технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Ширін Артем Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 17:27

РОЗРОБЛЕННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ РЕАКТОРА-ПОЛІМЕРИЗАТОРА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мартинів Василь Миколайович, магістр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Фешанич Лідія Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 22:47

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ АВТОМОБІЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Одайська Христина Савеліївна, кандидат технічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Луцяк Олександр Сергійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 01:37

СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЇЇ ОБМІНІ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Орловський Владислав Олександрович, студент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 13:29

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОСНОВІ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Павлікович Анастасія Олегівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 09:48

МЕХАНІЗМИ ОБХОДУ ДВОФАКТОРНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗВОРОТНОГО ПРОКСІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Поліщук Володимир Миколайович, здобувач вищої освіти Фізико-технічного інституту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігора Сікорського

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 17:34

СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, АНАЛІЗУ ТА ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРАТАКАМ НА КРИТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Романюк Дмитро Олегович, здобувач вищої освіти Фізико-технічного інституту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського; Гальчинський Леонід Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського

Відкрити тези доповіді »

04.11.2022 02:13

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Сіра Наталія Володимирівна, здобувач бакалаврського ступеня освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

13.11.2022 22:01

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО УДАРУ ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Сташкевич Павло Миколайович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Лукінюк Михайло Васильович, старший викладач, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 12:03

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Стисло Тарас Романович, старший викладач кафедри інформаційних технологій, ЗВО «Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ; Стисло Оксана Василівна, старший викладач кафедри інформаційних технологій, ЗВО «Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

31.10.2022 17:13

МЕТОД СТВОРЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ БАЗДРОТОВИХ СИСТЕМ У СУЧАСНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Тарасянц Аліна Арсенівна, студент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 13:33

СУЧАСНІ ПРИСТРОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Федькович Вікторія Богданівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

12.11.2022 16:21

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Черненко Дарія Миколаївна, студентка, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Чемерис Маргарита Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024