1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

31.08.2021 23:10

EFFECT OF LIGHTING ON COLOR TRANSMISSION ACCURACY

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Pastushenko M.М.

Відкрити тези доповіді »

19.09.2021 18:02

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ТЕПЛИЦІ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Антонюк Є.М., магістр, кафедра комп’ютерних наук та управління проектами, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

31.08.2021 23:48

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Беспояско Є.Е., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кухарчук Р.С., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

15.09.2021 19:42

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ АНАЛОГІЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бичковський В.О., к.т.н., доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

31.08.2021 23:26

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОЗИЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У МАКРОМОДУЛЬНОМУ ПРОГРАМУВАННІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Буяк Л.М., д.е.н., професор, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль; Мушак А.Я., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль; Хома Н.Г., к.ф.-м.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

11.09.2021 11:21

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 12-16 РОКІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гасько Р.Т., старший викладач, кафедра систем штучного інтелекту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кобзєва О.В., д.ф. діл. адмін., професор, директор, Львівська Академія СТАРТ_ІТ, м. Львів; Матюхін В.О., к.т.н., д.н.е., професор, виконавчий директор, Львівська Академія СТАРТ_ІТ, м. Львів; Петяк Ю.Ф., к.т.н., доцент, кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Українська Академія друкарства, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

31.08.2021 23:34

КВАЛІМЕТРІЯ ІННОВАЦІЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Козлов В.Є., канд. техн. наук, доцент, кафедра військового зв’язку та інформатизації, доцент, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків, Україна; Козлов Ю.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра метрології та технічної експертизи, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна; Метешкін К.О., доктор техн. наук, професор, кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бектова, м. Харків, Україна

Відкрити тези доповіді »

15.09.2021 20:24

ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРОВОГО ВПЛИВУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 21:09

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУР ДИСТАНЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Лендюк Т.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет; Дуткевич Т., Магістр спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», Західноукраїнський національний університет

Відкрити тези доповіді »

15.09.2021 20:42

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КРИПТОМАЙНЕРІВ В ОС WINDOWS ІНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ETW

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Руденко М.В., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

11.09.2021 10:58

КОНЦЕПЦІЯ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ВЕБ-РІШЕНЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Соботник Е.Л., магістрант спеціальності інженерія програмного забезпечення, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Бандура В.В., к.т.н, доцент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

15.09.2021 20:48

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦИФРОВОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Яцюк Г.С., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)

Термін подання матеріалів

10 вересня 2024

До початку конференції залишилось днів 50

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)
10-09-2024