ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦИФРОВОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦИФРОВОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА

15.09.2021 20:48

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Яцюк Г.С., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця


На сьогоднішній день прогрес цифрових технологій виводить сферу інтернет технологій на передову позицію за використанням інновацій. Процес цифровізації в освіті є сильною тенденцією з точки зору реформування та модернізації глобального освітнього середовища. Цифровізація освіти дає змогу студентам університетів України навчатись в університетах інших країн та проходити там стажування. 

Інформаційні технології постійно розвиваються, на даний момент є кілька технологій які можуть серйозно вплинути на наш звичний світ, так як зробив це інтернет. Одна з таких технологій – блокчейн. Незважаючи на те, що інтерес до блокчейн-технології в більшій мірі пов'язаний з областю фінансів, сфери застосування даної технології не обмежуються тільки нею.

Блокчейн - це ланцюжок блоків, розподілена база даних, доступ до якої може отримати будь-яка людина.

Одиницею обробки даних в «блокчейн» є токен, який можна розглядати як універсальний описувач прав власності.

Токен - цифровий актив, який підтверджує право володіння, користування і розпорядження якимось майном або послугою. Функція токена - це надання права суб'єкту (свого роду ліцензія) на отримання якихось заздалегідь певних благ або можливість авансом сплатити майбутні товари і послуги. Прикладами токенів, реалізованих у вигляді окремих носіїв з фіксованим або змінним номіналом, можуть бути: транспортний квиток, подарунковий сертифікат або страховий поліс.

Розглянемо використання токенів в освітньому процесі на прикладі формування рейтингу студентів.

Щоб сформувати рейтинг необхідно дисципліну розбити на такі блоки, як: навчальні модулі, заліки або іспити. Кожному з блоків за правилами рейтингового контролю призначається певна кількість балів. В результаті транслюється сума балів за всіма розділами в звичну оцінку. Довільна маніпуляція балами  не допускається. Тому, щоб захистити законні права учнів, доречно знайти такий механізм, що міг би зафіксувати, яку кількість балів отримує студент без можливості довільної зміни. 

При виставленні оцінки в системі викладачем, студенту додається нова кількість балів у вигляді своєрідного токена. Критеріями є такі  ідентифікаційні дані - прізвище, ім'я, по батькові. Також, необхідно вказувати ПІБ уповноваженої особи,  який справив нарахування токена, публічний ключ, факультет, навчальна дисципліна, кількість балів отримане в ході випробування на іспиті чи навчальному модулі і дату отримання(рис. 1). Всі токени, отримані студентом, підсумовуються.Рис. 1. Внесення даних про успішність студента.

На початку роботи всі токени «знеособлені» поки факультет з комплексної безпеки не згенерує їх відповідно до кількості студентів, дисциплін та іспитів. Перше його наповнення формується з вихідних даних, які пов’язані з початком навчання.

Загальна сума балів цифрового рейтингу може змінюватись тільки зі зміною форми навчання.

На сьогоднішній день, процеси цифровізації є актуальними для багатьох країн світу, натомість невикористання цифрових технологій є показником недостатнього розвитку. Цифрові технології роблять освітній диференційованим та індивідуальним. На прикладі цієї системи студент зможе ознайомитись з роботою основних сутностей блокчейна та токена, а завдяки  веденню цифрового рейтингу студента можна отримати чисту історію особистих досягнень студента.

Література:

1. Н.Ю. Подольчак, О. І. Білик Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», № 10/2019. Сучасний стан Цифровізації в Україні.

2. Кузнецова В.П, Бондаренко И.А. Вопросы сферы образования № 1/2018. Блокчейн как инструмент цифровой экономики в образовании.

3. Гриняев С.Н., Злотин Р.А., Милушкин А.И., Правиков Д.И., Селионов И.А., Щербаков А.Ю, Щуко Ю.Н. К вопросу о создании универсального защищенного доверенного цифрового актива (токена) // НТИ. Сер. 2. Информ. Процессы и системы 2017. No 14, 2018 - С. 11-23.

________________

Науковий керівник: Загоруйко Л.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. ВінницяCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення