1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

07.10.2021 22:12

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бабаков Р.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 22:18

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ КОЛЕКЦІЇ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР ЛЮДИНИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Броварник В.В., к.ф.-м.н., доцент, Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАНУ

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 22:22

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Витвицька О.М., к.е.н., доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Шегда Л.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:29

АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гамалій В.Ф., д.ф.-м.н., професор, кафедра цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Тарасюк А.М., аспірант, асистент, кафедра цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:35

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Губіна С.І., к.п.н., доцент, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Губиліт Н.І., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Ярова Л.В., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:39

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ МАСКИ НА ОБЛИЧЧЯХ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Деревянчук О.В., к.ф.-м.н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:41

ОГЛЯД CMS СИСТЕМИ WORDPRESS У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ САЙТІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:51

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:20

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Фрей Н.В., студент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:22

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мацегора Ю.С., асистент, кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:26

ОПИС ВИКОРИСТАННЯ TAG-ХЕЛПЕРІВ У ПРОЕКТІ ASP.NET CORE ПО ТИПУ WEB APPLICATION (MODEL-VIEW-CONTROLLER)

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Самойлов В.В., бакалавр, студент, кафедра інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет, м. Мелітополь

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:32

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Тащук О.Ю., к.ф.-м.н., ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:35

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Томаш В.В., к.п.н., кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 20

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024