СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРА УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРА УКРАЇНИ

07.02.2023 12:34

[2. Економічні науки]

Автор: Журавльова Ірина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, м. Харків


В останнє десятиліття Україна стала крупним виробником ІТ-продуктів та надавачем ІТ-послуг. За останні 6 років Україна демонструвала темпи зростання ринку ІТ-послуг на рівні 20-25% [1]. Обсяг експорту вітчизняних ІТ-продуктів та послуг ще в 2020 р. перевищив 5 млрд. дол.[1].  Обсяг ІТ-продуктів та ІТ-послуг лище за 9 місяців 2022 р. збільшився на 13%  і досяг  майже 5,5 млрд дол. [2]. В умовах війни вона стала єдиною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України.

Аналіз  структури активів в економіці України та в ІТ-компаніях свідчить, що в ІТ-компаніях відсутні необоротні активи за групами вибуття, необоротні активи на 10,0 % нижче, а оборотні активи на 10,06 % вищі за аналогічні показники складових активів в цілому по Україні [3].

Якщо дослідити структуру необоротних активів  ІТ-компаній, то слід зазначити, що і по Україні, і в ІТ-компаніях в складі необоротних активів превалюють основні засоби та нематеріальні активи, але залишкова вартість цієї складової у ІТ-компаній має нестійку тенденцію до зростання в наслідок застосування прискореної амортизації. Незавершені капітальні інвестиції майже у всі роки в період 2013-2021 рр. у ІТ-компаній суттєво (майже вдвічі) перевищували долю цієї складової в структурі необоротних активів в Україні. Інвестиційна нерухомість відсутня в складі необоротних активів ІТ-компаній [3].

Порівняльна характеристика структури пасивів в Україні та в ІТ-компаніях ілюструє їх відмінності. В структурі пасивів ІТ-компаній, на відміну від цього показника в цілому по Україні, переважає власний капітал. В 2021 р. він склав 55,65 % [3]. Для порівняння в Україні в цьому ж році власний капітал був на рівні 29,23 % [3]. Поточні зобов’язання і забезпечення  у ІТ-компаній були нижчі, ніж в цілому по Україні майже на 17 %, а довгострокові зобов’язання і забезпечення – майже на 10 % [3]. Це свідчить про досить високу фінансову стійкість ІТ-компаній.

В структурі власного капіталу ІТ-компаній переважає нерозподілений прибуток – 75,97 % від усього власного капіталу, що свідчить про потужний розвиток цього сектора економіки. Доля зареєстрованого капіталу майже вдвічі менша ніж в цілому по Україні і складала в 2021 р. 23,36 %. [3] Додатковий, неоплачений та вилучений капітал, додатковий капітал у ІТ-компаній навіть разом не перевищив 3,9 % [3].

Динаміка частки інтелектуального капіталу (нематеріальних активів) в структурі загального капіталу демонструє його збільшення, що свідчить про зростання ролі інтелектуального капіталу підприємств і приділення йму значної уваги при управлінні ІТ-компаніями. 

Для забезпечення стабільної ліквідності та платоспроможності підприємствам доцільно додержуватись вимог золотого правила фінансування. Фінансовий капітал повинен бути мобілізований на термфін, не менший від того, на який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства. Отже, виходячи з проведених розрахункі взолоте правило фінансування виконувалося лише у 2015 р. Починаючи з 2016 р розраховані показники є максимально наближеними до нормативних.

Запровадження спеціального правового режиму для ІТ-індустрії - Дія Сіті має надати компаніям низку додаткових стимулів.

Література 

1. Офіційний сайт ІТ-Ukraine Association  URL : https://itukraine.org.ua/.

2. Офіційний сайт Національного банку України  URL : http://www.bank. gov.ua.

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України  URL : https:// www.ukrstat.gov.ua.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення