РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

07.02.2023 12:05

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Павенська Анна-Марія Володимирівна, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівАктуальними питаннями сьогодення та найближчого майбутнього України є розвиток виробничої галузі, серед якої важливу роль відіграє виробництво видавничо-поліграфічної продукції різного призначення. Важливу роль при розв'язанні вказаних питань відіграє автоматизація відповідних технологічних процесів виробництва. 

Сучасний стан галузі видавництва друкованих видань та виробництва поліграфічної продукції безпосередньо залежить від ефективності роботи видавничо-поліграфічних підприємств у ринкових умовах господарювання, які використовують у своїй діяльності відповідні технологічні процеси видавничої справи. При цьому відповідні підприємства у своїй діяльності зустрічаються з необхідністю автоматизації роботи як окремих виробничих технологічних процесів, так і функцій управління роботою підприємства з метою покращення   результатів виробництва поліграфічної продукції та ефективності роботи підприємства в цілому.

Сьогодні багато виробничих підприємств поліграфічної галузі в Україні замислюються над впровадженням автоматизованих систем управління видавничо-поліграфічними підприємствами (АСУ ВПП). Зіткнувшись з неефективністю «ручного» управління виробничими процесами і жорсткими вимогами до швидкості і точності виконання окремих технологічних операцій виробництва, упакування, сортування, розміщення і зберігання продукції, керівники підприємств приходять до необхідності автоматизації промислового виробництва і впровадження АСУ ВПП.

У переважній більшості випадків, після первинного збору інформації щодо предметної області діяльності підприємства, проведення системного  аналізу [1; 2], керівництво підприємства визначає декілька рішень для  можливої автоматизації роботи та формує технічне завдання для виконавця-розробника АСУ ВПП.

З розвитком інформаційних систем та технологій сьогодні одним з найпоширеніших і ефективних способів автоматизації функцій управління видавничо-поліграфічним підприємством: планування, обліку, контролю, організації взаємодії, аналізу, регулювання та прогнозування, є розробка веб-орієнтованих АСУ ВПП. 

Практична реалізація відповідних функцій управління ВПП може бути здійснена в автоматизованому режимі з використанням АСУ ВПП. При цьому впровадження та використання АСУ ВПП підвищує оперативність виконання виробничих процесів, позитивно впливає на економічну ефективність.

Метою даної роботи є розробка автоматизованої інформаційної системи управління роботою видавничо-поліграфічного підприємства. 

Об’єктом дослідження є процеси проектування елементів та сховища даних автоматизованої системи управління роботою видавничо-поліграфічного підприємства.

У результаті виконання робіт було проведено аналіз АСУ ВПП, як об’єкту проектування та систем-аналогів на основі аналітичних підходів [1, 2]. Також розглянуто існуючі системи-аналоги, які часто застосовуються на практиці при розв’язанні задач автоматизації процесів роботи підприємства - автоматизовані корпоративні системи ERP FOSS [4] та CRM Perfectum [5].

Концептуальну модель проектованої автоматизованої системи  управління роботою видавничо-поліграфічного підприємства наведено на рис. 1.

У АСУ ВПП визначено п'ять базових сутностей з відповідними функціями: адміністратор; керівник виробничої дільниці; майстер-друкар; бухгалтер; менеджер складу. При цьому, як елементи розглядаються вироби, витратні матеріали, робочий одяг, засоби захисту, наряди та звіти.

 


Рис. 1. Концептуальна модель автоматизованої системи управління роботою видавничо-поліграфічного підприємства (АСУ ВПП).

Було розроблено структуру інформаційного забезпечення — бази даних системи. Також було розроблено структуру системи, яка представлена структурою класів системи на діаграмі класів, що приведена на рис. 2.Рис. 2. Діаграма класів автоматизованої системи управління роботою видавничо-поліграфічного підприємства.

На відповідній діаграмі класів представлені класи, які представляють сутності бази даних у вигляді об’єктно-орієнтованих моделей. 

Програмну реалізацію класів системи планується здійснити на мові Java з використанням методів [6].

У близькій перспективі планується проведення розширеного тестування роботи компонентів системи, бази даних, розробки та тестування інтерфейсу, розширення можливостей модуля підтримки прийняття рішень [3, c.24-25] з використанням підходів до проектування автоматизованої системи управління, викладених у [7, c.27-29].

Висновок. У результаті проведеної роботи було розроблено концептуальну модель, структуру  інформаційного забезпечення та структуру класів автоматизованої системи управління роботою видавничо-поліграфічного підприємства. 

Передбачається, що після завершення розробки автоматизована система управління може бути корисною та використовуватися на виробничих видавничо-поліграфічних підприємствах.

Література

1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. - К.: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

2. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації. - Львів, Новий Світ-2000, 2003. - 424 с.

3. Дубук В.І., Кішко Р.І. Розробка автоматизованої системи управління підтримкою прийняття рішень з логістики. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 55)”. Збірник тез доповідей: випуск 55, м. Тернопіль, 9 лютого 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 22–26. 

4. ERP FOSS System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://erp.foss.ua/

5. Perfectrum ERP System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://perfectum.ua/

6. Schildt H. Java: The Complete Reference. 12th Edition. McGraw-Hill Education, 2021. - 1280 р. 

7. Дубук В., Ковівчак Я., Українець В. Розробка інтелектуальної автоматизованої системи управління складом // Технічні вісті, 2022/1(55), 2(56), c. 27 – 29.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення