СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

06.02.2023 10:29

[2. Економічні науки]

Автор: Дзекунов Сергій Михайлович, аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ


Прослідковуючи еволюцію бюджетно-податкової політики  будь-яких країн, з давніх часів і до теперішніх, можна зробити беззаперечний висновок, що цей процес завжди є  досить  непростий, бо відповідає за  створення механізмів регулювання розвитку суспільства і держави. Поряд з цим,  стрімке розширення глобалізаційних процесів  та міжнародної інтеграції виступає рушійною силою змін у політиці держав при формуванні, в першу чергу, економічних відносин між суб’єктами держави як у зовнішньому середовищі, так і у внутрішньому. Останнє, змушує вносити корективи у національну податкову та бюджетну політику.

Зважаючи на  це, виникає потреба у розробці моделі бюджетно-податкового механізму, який би дав можливість приймати скоординовані і ефективні рішення при організації бюджетного і податкового процесу   на тлі  глобалізації світових економічних і фінансових систем. Слід зазначити, що наріжним каменем у цій моделі повинна виступати складова поєднання інтересів держави, підприємців, інвесторів у ракурсі досягнення рівня національного доходу і його перерозподілу для створення гідного життя українців, враховуючи потреби суспільства на рівні держави,  а, також, на рівні територіальних громад і їх мешканців. 

Загально відомо, що ефективна бюджетно-податкова політика створює умови до розширення виробничих процесів, формування інноваційного середовища тощо. Варто також вказати, що глобалізаційні процеси впливають на розширення взаємо зв’язків у всіх сферах діяльності, що сприяє розвитку світової цивілізації.  Вони охоплюють політичну, економічну, соціальну, екологічну, науково-технічну й інші складові частини [1, c.21].

Виникає потреба у світового  суспільства набуття модульної структури інтегральної парадигми наднаціонального бюджетно-податкового процесу.  Модулями при цьому, вважаємо  повинні виступати: парадигма соціологічна, що ґрунтується на наявній соціальній структурі  і впровадженні заходів, які   узгоджується, в певній мірі, з політичним і соціальним середовищем; парадигма економічна, яка спирається на такі постулати, як свобода вибору, раціональний розрахунок тощо; парадигма, як політичний інститут; парадигма, як дистриб’ютор; парадигма, як регулятор; парадигма єдиного фінансового простору; парадигма єдиного інформаційного простору;

Дуже слушні висновки  вченого Д. Г. Лук’яненка, що «глобалізація сприяє підвищенню ефективності розвитку. … очевиднішою стає глобальна соціокультурна уніфікація як передумова менш конфліктного розвитку» [2, c. 76].   Звідси, бюджетно-податкова політика держави є основою ефективного економічного розвитку суспільства. Від поміркованих дій національного уряду у цій політичній площині залежить макро- і мікро  економічна стабільність у повоєнний період. Якщо окремо розглядати податкову і бюджетну політику, то можна констатувати, що від податкової політика залежить наповнення казни держави, а від бюджетної політики  залежить  збалансування   бюджетних надходжень  і видатків з нього на вирішення потреб національної оборони країни та соціально-економічного розвитку суспільства.

Таким чином, формування  та впровадження у практичне буття бюджетно-податкової політики у контексті глобалізаційних процесів повинно супроводжуватися опрацюванням безлічі субмодулів  (необхідних потреб суспільства при застосуванні того чи іншого варіанту) і опрацювання прогнозу впливу кінцевого результату на вітчизняну економіку.

Література

1. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. П. Поручник, А. М. Колот та ін. ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. П. Поручника. – Київ. : КНЕУ, 2008. 420 с.

2. Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія. Київ : ТОВ «Національний підручник», 2008. 220 с. 

______________________

Науковий керівник: Прокопенко Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор, ПВНЗ «Європейський університет», м. КиївCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення