ОПИС ЗАВДАННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОПИС ЗАВДАННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

02.02.2023 15:01

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Думчиков Артем Петрович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


Класична Vehicle Routing Problem – задача комбінаторної оптимізації, в якій для парку однотипних транспортних засобів потрібно визначити оптимальний набір замкнутих маршрутів від єдиного депо до безлічі віддалених клієнтів. На практиці критерій оптимальності може виражатись будь-якими витратами на об'їзд клієнтів, але найчастіше відповідає довжині маршрутів. На рис.1 показаний типовий приклад побудови маршрутів для парку з трьох транспортних засобів при мінімізації сумарної довжини маршрутів.

Рис.1. Приклад побудови маршрутів для парку із трьох транспортних засобів

В центрі рисунка розташоване депо, в якому спочатку знаходиться парк з кількох однотипних ТЗ, а на певному віддаленні від нього розташовані клієнти, яких потрібно відвідати. Відстань між усіма пунктами вважається відомою. Оптимальне рішення являє собою набір найкоротших маршрутів для транспортних засобів  через всіх клієнтів з поверненням у депо. Класична Vehicle Routing Problem може бути представлена на графі:

G = (V, E).                                                          (1)

де V - вершини графа;

Е - ребра графа.

За відсутності обмеження вантажопідйомності та довільної кількості транспортних засобів k - задача зводиться до побудови k циклів з загальною вершиною 0, які разом містять всі вершини графа і мінімізують суму вартості об'їзду клієнтів. Будь-яке завдання класу Vehicle Routing Problem є узагальненням однієї з найважливіших у галузі комбінаторної оптимізації задачі комівояжера – Traveling Salesman Problem.

Література

1. Серков О.А., Князєв В.В., Лазуренко Б.О., Яковенко І.В., Чурюмов Г.І., Токарєв В.В. Надширокосмугові технології в задачах забезпечення електромагнітної сумісності рухомих об’єктів // Проблеми електромагнітної сумісності перспективних бездротових мереж зв'язку (ЕМС-2019):збірник наукових робіт четвертої міжн. наук.-техн. конф.,  24 жовт. 2019 р. - Харків, 2019. - С. 55-57.

2. A. Serkov, P. Pustovoitov, I. Yakovenko, B. Lazurenko, G. Churyumov, V. Tokariev, W. Nannan. Ultra wideband technologies in mobile object management systems / Сучасні інформаційні системи. - 2019. - Т.3, №2. - С.22-27.

3. A. Serkov, V. Kravets, I. Yakovenko, G. Churyumov, V. Tokariev, W. Nannan Ultra Wideband Signals in Control Systems of Unmanned Aerial Vehicles // The 10h IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies: (DESSERT’2019)., 5-7 june, 2019 y. - Leeds, 2019. - P.26 - 29.

4. G. Krivoulya, I. Ilina, V. Tokariev, V. Shcherbak. Mathematical Model for Finding Probability of Detecting Victims of Man-Made Disasters Using Distributed Computer System with Reconfigurable Structure and Programmable Logic / G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, V. Shcherbak // IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology: (PIC S&T), 06-09 oct. 2020y. - Kharkiv, 2020. - P.573 - 576.

5. G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, O. Lebediev, V. Shcherbak. Algorithm of Iterations of Distribution of Subtasks Between «S-Bot» in One «Swarm-Bot» System // Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems: (COLINS 2022). CEUR Workshop Proceedings., 12-13 may. 2022 y. -  Gliwice, Poland, 2022. -  P. 1531-1541.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення