ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПЗ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПЗ

08.09.2021 22:03

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гузько М.А., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


Методи та інструментальні засоби проектування (CASE-засоби) становлять центральну частину формалізованої дисципліни виконання проекту будь-якого ПЗ. Метод проектування ПЗ являє собою організовану сукупність процесів створення ряду моделей, які описують різні аспекти системи, що розробляється з використанням чітко визначеної нотації.

На більш формальному рівні метод визначається як сукупність наступних складових:

• Концепцій і теоретичних основ. В якості таких основ можуть виступати структурний або об'єктно-орієнтований підхід;

• Нотацій, що використовуються для побудови моделей статичної структури і динаміки поведінки проектованої системи. В якості таких нотацій зазвичай використовуються графічні діаграми, оскільки вони найбільш наочні і прості в сприйнятті (діаграми потоків даних і діаграми «сутність – зв'язок» для структурного підходу, діаграми варіантів використання, діаграми класів та ін. для об'єктно-орієнтованого підходу);

• Процедури, які визначають практичне застосування методу (послідовність і правила побудови моделей, критерії, які використовуються для оцінки результатів).

Методи реалізуються через конкретні технології і підтримуючі їх методики, стандарти та інструментальні засоби, які забезпечують виконання процесів життєвого циклу ПЗ. Технологія проектування ПЗ визначається як сукупність технологічних операцій проектування в їх послідовності і взаємозв'язку, яка веде до розробки проекту ПЗ.

Проектування ПЗ включає такі основні види діяльності:

• вибір методу і стратегії вирішення;

• вибір уявлення внутрішніх даних;

• розробка основного алгоритму;

• документування ПЗ;

• тестування і підбір тестів;

• вибір представлення вхідних даних.

Сучасні технології поставляються, як правило, в електронному вигляді разом з CASE-засобами і включають бібліотеки процесів, шаблонів, методів, моделей та інших компонентів, призначених для побудови ПЗ того класу систем, на який орієнтована технологія.

Стандарт проектування повинен встановлювати:

• Набір необхідних моделей (діаграм) на кожному етапі проектування та ступінь їх деталізації;

• Правила фіксації проектних рішень на діаграмах, в тому числі правила іменування об'єктів (включаючи угоди за термінологією), набір атрибутів для всіх об'єктів і правила їх заповнення на кожній стадії, правила оформлення діаграм (включаючи вимоги до форми і розмірів об'єктів) і т.п.;

• Вимоги до конфігурації робочих місць розробників, включаючи налаштування операційної системи, налаштування CASE-засобів і т.п.;

• Механізм забезпечення спільної роботи над проектом, в тому числі правила інтеграції підсистем проекту, правила підтримки проекту в однаковому для всіх розробників стані (регламент обміну проектної інформацією, механізм фіксації загальних об'єктів і т.д.), правила аналізу проектних рішень на несуперечність і т.п.

Список використаних джерел:

1. Проектирование программного обеспечения [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/company/edison/blog/267569/.

2. Технология проектирования ЭИС [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kgau.ru/istiki/umk/pis/l4.htm.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення