CLOUD COMPUTING - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

CLOUD COMPUTING

08.09.2021 22:00

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гузько М.А., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


Сьогодні технологія «Cloud Computing» – одна з найбільш обговорюваних тем в IT-середовищі. Нове рішення, що пропонує віртуалізувати ряд бізнес-процесів, є привабливим для клієнтів, але, як і все нове, викликає велику кількість дискусій про переваги, вигоди і практичної реалізації хмарних послуг. 

Cloud Computing за визначенням IBM це надання комп'ютерних ресурсів для користувача, в залежності від мети використання через Internet підключення. Той ресурс може бути чим завгодно пов'язаний з обчисленням і комп'ютером, наприклад програмне забезпечення, апаратне забезпечення, мережна інфраструктура сервера і великі мережеві сервера. 

Основна ідея Cloud Computing полягає в тому, що клієнт не повинен створювати свій обчислювальний центр і навчати персонал інсталяції прикладних програм та обслуговування системи. Слід також мати на увазі, ресурси ВЦ виявляються недостатніми або надлишковими. В обох варіантах неминучі додаткові витрати. Крім того компанія буває змушена наймати і навчати системних адміністраторів, фахівців з баз даних, управління ІТ-ресурсами та мережевої безпеки. Якщо для великої компанії це може бути дозволено, то для дрібних і середніх фірм це призводить до надмірних витрат. Динаміка бізнесу може вимагати збільшення ІТ-ресурсів або їх скорочення. Саме технологія Cloud Computing здатна вирішити всі ці проблеми динамічно. Завдяки технологіям віртуалізації з'явилася можливість об'єднання численних інтернет-серверів в єдині кластери з практично необмеженою продуктивністю. 

Не всі хмари однакові, і жоден тип хмарних обчислень не може задовольнити всіх. Було розроблено кілька різних моделей, типів і служб, щоб запропонувати правильне рішення для ваших потреб.

Загальнодоступна хмара

Загальнодоступні хмари знаходяться у володінні та управлінні у сторонніх постачальників хмарних служб, які надають свої обчислювальні ресурси (сервери і сховище) через Інтернет. Microsoft Azure – це приклад загальнодоступного хмари. 

Приватна хмара

Приватні хмари – це хмарні обчислювальні ресурси, які використовує тільки одна компанія або організація. Приватна хмара може фізично розташовуватися в корпоративному локальному центрі обробки даних. Приватна хмара – це хмара, в якому служби та інфраструктура розгортаються в приватній мережі. 

Гібридне хмарне сховище

Гібридні хмари поєднують загальнодоступні і приватні хмари, пов'язані разом з допомогою технології, яка забезпечує спільний доступ до даних і додатків. Дані та програми можна переміщувати між закритими і загальнодоступними хмарами. 

Основні сфери застосування Cloud Computing:

• IaaS (Infrastructure as a Service) – хмарні платформи, на яких можна орендувати «голий» Windows/Linux сервер з масштабованою потужністю. Приклади: Amazon Web Services, Rackspace Cloud;

• PaaS (Platform as a Service) – хмарні платформи з усім необхідним проміжним і допоміжним ПЗ (СУБД, фреймворк, сервіси). Приклади: Windows Azure, Force.com;

• SaaS (Software as a Service) – бізнес-додатки, які поставляються як інтернет-сервіси. Приклади: Google Apps, Salesforce CRM.

Список використаних джерел:

1. Cloud computing [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing.

2. Шалагинов А. Cloud Computing – "облачные вычисления"? [Електронний ресурс] / А. Шалагинов. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://lib.tssonline.ru/articles2/fix-op/cloud-computing-oblachnie-vichisleniya.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення