КОЛІРНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

КОЛІРНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

08.09.2021 21:52

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор:  Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса


Створюючи художній витвір, живописець визначає колірні елементи картини шляхом змішування трьох основних кольорів, що мають лінійну поляризацію. Колірні характеристики розсіяного світла картини будуть пропорційні координатам поляризаційних параметрів (колірним координатам), де кожна елементарна ділянка колірного поля картини буде характеризуватися яскравістю певного кольору [1, 2].

Для визначення колірних (вагових) коефіцієнтів, що характеризують відносні кількості основних кольорів, необхідних для отримання заданого кольору, використовується наступне співвідношення:                                 
Система рівнянь, що встановлює взаємозв'язок між кольором, написаної художником картини і світлом, що її опромінює і представлене поляризаційними параметрами Стокса і колірними коефіцієнтами, виглядає наступним чином: 
У співвідношенні (2) вагові коефіцієнти a11, a21, a31, a41 характеризують розсіяне колірне поле картини, що відповідає трьом основним кольорам, при його опроміненні природним білим неполяризованим  світлом.

Коефіцієнти a12, a22, a32, a42 визначаються при опроміненні картини світлом лінійної вертикальної поляризації.

При опроміненні поля картини лінійно-поляризованим світлом з наклоном вектора поля під кутом 45°, отримаємо коефіцієнти третього стовпця матриці (2). 

Четвертий стовпець коефіцієнтів матриці (2) отримаємо шляхом опромінення колірного поля картини світловою хвилею кругової поляризації.

Вагові коефіцієнти aij, що відповідають визначеним колірним спектральним характеристикам, дозволяють оцінити вплив кольору на психофізичний стан студентів, що впливає на творчий процес при навчанні майбутніх художників, професійна підготовка яких інтегрує в собі придбання необхідних загальних і спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих властивостей, що забезпечують розвиток їх індивідуальності. 

Безпосередньо для обліку колірного впливу на особистісні якості студентів можуть бути використані результати тестування студентів щодо впливу на їх психофізіологічний стан червоного кольору із застосуванням критерію точної ймовірності Фішера [3], який дозволяє отримати точні значення ймовірності подій, настільки ж або ще менш ймовірних, ніж ті, які в дійсності спостерігалися. Однак у загальному вигляді пов'язані з ним обчислювальні процедури є досить складними і трудомісткими.

Крім застосування критерію точної ймовірності Фішера для обліку колірного впливу на особистісні якості студентів може бути використаний також непараметричний критерій значущості.

Література:

1. Корбан Ю. В. К проблеме изучения воздействия цвета на психофизиологическое 

состояние студентов / Ю. В. Корбан //Философия и социальные науки. Минск: БГУ, 2015. –

№1. – С.89-93. 

2. Корбан Ю.В. Психофизиологическое восприятие цвета, основанное на отражательной поляриметрии / Ю.В. Корбан // Весник Могилевського гос. университета им. А.А. Куляшова. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. – Т.2. – Вып.1(45). – С. 73-77.

3. Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике: Современный поход / Р. Рунион; [пер.с англ. Е.З. Демиденко; предисл. Ю.Н. Тюрина]. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 198с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення