ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

07.06.2022 11:41

[2. Економічні науки]

Автор: Бондар Валерія Юріївна, асистент кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря Сікорського


Досвід успішних структурних змін в економіці розвинених країн доводить, що ключовим аспектом структурної перебудови є підтримка експортоорієнтованого економічного зростання. Експорт на практиці сприяє зростанню конкурентоспроможності підприємства, стимулюючи збільшення виробництва конкурентоспроможних товарів.

Для багатьох вітчизняних підприємств зовнішньоекономічний фактор набуває особливого значення. Більш того, окремі підприємства і навіть галузі, наприклад, металургійна, автомобілебудівна, проводять свою діяльність саме завдяки зовнішньоекономічній діяльності. Складнощі, що стоять перед вітчизняними підприємствами пояснюються як несприятливими обставинами всередині країни, так і змінами в міжнародному бізнесі.

Науково-технічний прогрес промисловості, продуктивність праці в більшості галузей виробництва – в значній мірі залежать від рівня розвитку машинобудування. Машинобудування визначає не тільки галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. 

Зростання обсягів промислового виробництва є одним з пріоритетних напрямів економічної політики України, проте сучасні економічні умови, у яких змушені працювати вітчизняні підприємства, у тому числі машинобудівної галузі, характеризуються насамперед своєю нестабільністю та економічною невизначеністю, що впливає на фінансово-економічні результати промислового підприємства [1]. До особливостей умов діяльності машинобудівних підприємств фахівці відносять [2]:

– дестабілізуючий вплив соціально-економічних трансформацій на інноваційно-інвестиційні процеси в реальному секторі економіки;

– невідповідність науково-технологічного потенціалу сучасних промислових підприємств вимогам прогресивного розвитку економіки;

– відсутність стимулювальної ролі в технологічному розвиткові промислової галузі машинобудівного комплексу;

– збільшення критичного рівня спрацювання основних виробничих засобів машинобудівної галузі;

– висока матеріаломісткість промислового виробництва;

– структурна незбалансованість машинобудівного комплексу.

Нинішній етап розвитку світового машинобудування ґрунтується на наукомістких технологіях. В зв’язку з цим, відбувся територіальний перерозподіл підприємств машинобудування, з’явилися нові підгалузі, які зумовили подальший швидкий розвиток промисловості. Так, поява таких продуктів електронного машинобудування, як сучасні електронні комп’ютерні компоненти, зумовило широке їх упровадження у виробництво нового покоління технічних систем, автоматизованих машин і роботів. Особливою тенденцією у створенні сучасної продукції машинобудування стало переорієнтування навантаження з механічних вузлів до інтелектуальних (штучний інтелект) компонентів.

Галузева структура світового машинобудування досить складна та різноманітна. Вона охоплює понад 70 галузей. До основних галузей можна віднести: електроніку, електротехніку, комп’ютерну техніку, робототехніку, приладобудування, сільськогосподарське машинобудування і тракторобудування, верстатобудування, автомобілебудування, локомотиво- та вагонобудування, літакобудування, суднобудування тощо.

Особливістю сучасного машинобудування є надзвичайно велика кількість технічно складної продукції, що використовується в господарстві й швидко оновлюється. Це обумовлює необхідність глибокої спеціалізації машинобудівних виробництв та зосередження найбільш сучасних підприємств у розвинених країнах. Однак жодна з них не може виробляти весь широкий асортимент продукції. Тому постала необхідність переведення частини підприємств до інших, менш розвинених країн. З огляду на це, а також ураховуючи зростання попиту, частка продукції машинобудування на світовому ринку є найбільшою.

Література:

1. Khodyrieva, Oksana. "Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України." Економічний аналіз [Онлайновий ресурс], 31.1 (2021): 227-238. Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1896/6565656971

2. Довгань Л. Є., Сімченко Н. О. Сучасні аспекти сталого розвитку машинобудівних підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 3. С. 71–83. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2008_3/7.pdf.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення