МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ПРИ ЙОГО ЗАБРУДНЕННІ ТРАНСПОРТНИМИ ВИКИДАМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ПРИ ЙОГО ЗАБРУДНЕННІ ТРАНСПОРТНИМИ ВИКИДАМИ

05.09.2021 14:10

[3. Технічні науки]

Автор: Божко К.М., к.т.н., доц., кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Морозова І.В., асп., кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ


Моделі нечіткої логіки (Fuzzy Logic) широко застосовують в експертних системах різного призначення. Автори пропонують використати дані моделі для створення системи моніторингу повітря в місті за наявності інтенсивного автомобільного руху. При цьому оцінки забруднення побудовані на вимірюванні концентрації СО та СО2 (два основні джерела). Крім того враховано фактор малого впливу на кінцеву експертну оцінку, яким є вміст часток НС внаслідок неповного згорання палива. Усі вимірювання виконували приладом Infralyt smart від компанії SAXON Junkalor GmbH (Німеччина) в таких діапазонах концентрації:

- СО – від 0 до 10%;

- СО2 – від 0 до 20%;

- НС – від 0 до 2500 ppm.

Базова модель побудована на основі алгоритму Мамдані і має два входи (концентрації СО та СО2 ). Функції належності входів мають гаусову форму, а функція належності виходу – трикутну. Оцінка якості повітря є протилежною до величини концентрації факторів забруднення. Після додавання третього входу – концентрації часток НС – повна модель набула 27 правил (Rules):

• якщо low1 & low2 & low3, то lowqual – низька якість;

• якщо low1 & low2 & aver3, то lowqual – низька якість;

• якщо low1 & low2 & high3, то lowqual – низька якість;

• якщо average1 & low2 & low3, то lowqual – низька якість;

• якщо high1 & low2 & aver3, то lowqual – низька якість;

• якщо low1 & average2 & low3, то lowqual – низька якість;

• якщо low1 & high2 & low3, то lowqual – низька якість;

• якщо low1 & average2 & average3, то averqual – середня якість;

• якщо low1 & average2 & high3, то averqual – середня якість;

• якщо low1 & higt2 & average3, то averqual – середня якість;

• якщо low1 & high2 & high3, то averqual – середня якість;

• якщо average1 & low2 & high3, то averqual – середня якість… тощо.

Поверхня рішень для моделі нечіткої логіки із трьома входами наведена на рисунку 1.
Моделі нечіткої логіки були сконструйовані і налагоджені в пакеті MATLAB ( модуль Fuzzy Logic).  Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення