НЕЧІТКІ СИСТЕМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

НЕЧІТКІ СИСТЕМИ

11.12.2021 11:42

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки; Скрипка Я.В., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки


Системи управління, що розробляються або доповнюються нечіткою логікою, розвиваються із високою швидкістю. Вчені та інженери дуже зацікавлені у розвитку таких систем. Це з тим, що системи управління, містять елементи нечіткої логіки, дозволяють керувати там, де обчислювальні алгоритми безсилі.

В основі інтелектуальної системи лежить математична логіка. Логічні процеси грають винятково важливу роль у поведінці будь-якої інтелектуальної системи. Вони необхідні розпізнавання зорових, чи звукових образів, керувати динамікою системи, розуміння мови, планування дій, аналізу потоку подій, рішення технічних і теоретичних завдань.

Структура інтелектуальної системи включає три основні блоки: базу знань, механізм виведення рішень та інтелектуальний інтерфейс.

Нечітка система є інтелектуальну систему, завданнями якої є ті ж, що й у типової системи. Нечітка логіка, що надає дієві засоби відображення невизначеностей і некоректностей реального світу, і на якій засноване нечітке управління, ближче до людського мислення та природних мов, ніж традиційні логічні системи. Нечітке управління (Fuzzy Control, Fuzzy-управління) нині є однією з найперспективніших інтелектуальних технологій, що дозволяють створювати якісні системи управління. Серед причин поширення Fuzzy-управління зазвичай виділяють такі: 

1. Особливі характеристики систем управління з нечіткою логікою, саме мала чутливість до зміни параметрів об'єкта управління. 

2. Синтез систем управління з нечіткою логікою в процесі застосування сучасних засобів апаратної та програмної підтримки часто простіше, ніж звичайних.

Існують і нетехнічні причини популярності нечітких систем: 

1. Нечітка логіка – технологія, що виникла відносно недавно, її застосування без зусиль дозволяє домогтися «патентної чистоти» виробів, що проектуються. 

2. Існує певна «мода» на нечіткі системи. Як і в усіх систем управління, у систем з нечіткою логікою існує область, де їх застосування є більш бажаним. 

У якості таких областей зазвичай виділяють такі: 

1. Системи регулювання, котрим модель об'єкта управління визначено лише якісно. 

2. Надбудова над традиційними системами регулювання (наприклад, над ПІД-регуляторами) надання їм адаптивних параметрів. 

3. Відтворення дій людини-оператора. 

4. Системи організаційного управління верхнього рівня. Загальною причиною застосування нечітких систем управління є, з одного боку, наявність невизначеності, що з відсутністю інформації, і складністю системи та нездійсненністю чи недоцільністю її описи традиційними методами і, з іншого боку, наявність об'єкті необхідних керівників процесів, обурень тощо.

Fuzzy Logic надає альтернативний спосіб вирішення реальних проблем у обчислювальному світі. Це може бути легко застосовано до різних заяв та системи управління, яка може принести довгострокові вигоди. Враховуючи здатність добре працювати зі «степеню істини», відкривається багато дверей для сучасних обчислень. Тим не менш, це не панацея від усіх проблем, оскільки має серйозні обмеження, коли мова заходить про точність та неможливість вчитися на помилках, як у разі машинного навчання.

Список використаних джерел:

1. Нечеткие системы автоматического управления [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://nrsu.bstu.ru/chap3.html.

2. Введение в нечеткие системы [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.igce.comcor.ru/AI_mag/NN/FuzzySystems/FuzzySystems.html.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення