ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ РОЗРОБКИ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕБ-СЕРВІСУ "ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ВЧИТЕЛЯ" - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ РОЗРОБКИ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕБ-СЕРВІСУ "ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ВЧИТЕЛЯ"

10.12.2021 22:57

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Заяць Н.А., студентка, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Собчук О.М., к.п.н., доцент, кафедра загальної математики та методики навчання інформатики, Волинський національний університет імені Лесі Українки


Основною метою впровадження електронного документообігу в закладах загальної середньої освіти є: "підвищення ефективності роботи педагогів, розвиток їх цифрової компетентності та інформаційної культури; підвищення ефективності управління закладом освіти за рахунок автоматизації збирання, обробки, зберігання, використання та відображення інформації із застосуванням інтегрованої бази даних; підвищення мотивації учнів до відвідування занять та вивчення навчальних предметів; посилення участі батьків в освітньому процесі шляхом налагодження оперативного зворотного  зв’язку між вчителем, батьками та учнями; створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу освіти" [1].

Електронний журнал є складовою системи автоматизації управління закладом освіти та являє собою сучасну і удосконалену форму обліку навчальної діяльності школярів (студентів). Впродовж останніх років розроблено і ефективно використовуються з метою автоматизації управління багатьох закладів освіти України ряд он-лайн платформ та сервісів, зокрема  шкільна освітня мережа "Щоденник" [2], платформа "Нові знання" [3], електронні журнали та щоденники від ПАК "АІКОМ" [4] та AtomsHUB [5]. Проте, запровадження цих автоматизованих систем в навчальний процес можливе за рішенням педагогічної ради лише централізовано для усього закладу освіти. Якщо ж у навчальному закладі на даний момент не використовуються такі платформи, то питання автоматизації обліку успішності для кожного педагога є завданням, яке потребує індивідуального вирішення.

Запропонована нами інформаційна система "Електронний журнал" розроблялась для комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення процесів з навчального предмету "Інформатика" у Відокремленому структурному підрозділі «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету". Проте її функціонал може бути використаний викладачами будь-яких навчальних дисциплін.

Особливостями нашого продукту є:

• веб-інтерфейс;

• декілька типів доступу (вчитель, учень, гість);

• можливість створення облікових записів користувачів та їх адміністрування;

• ведення електронного журналу: додавання нових завдань, що потребують оцінювання, внесення результатів успішності, перегляд статистики як для класу загалом, так і для окремого учня в розрізі виконаних завдань;

• забезпечення приватності оцінок;

• можливість спілкування в чаті;

• можливість завантаження навчальних матеріалів на свій пристрій;

• простота інтерфейсу.

Веб-сайт використовує хмарні технології, зокрема Google диск, для розміщення вчителем різноманітних дидактичних матеріалів та завантаження учнями виконаних завдань. Ресурс може використовуватись в умовах дистанційного навчання та викладення практичних робіт для виконання в комп’ютерному класі. Кожен може користуватися навчальними матеріалами сайту, не залежно від наявності реєстрації на сайті, проте, функціонал зареєстрованих користувачів надає більше можливостей при використані сайту.

Ключовими вимогами до системи є: 

- відкритість, тобто вона повинна відповідати всім сучасним стандартам, підтримка Веб-технологій, а також можливість додавання функціоналу як сторонніх розробників, так і напрацювань учнів. Не доведеться знову перебудовувати систему при нарощуванні функціоналу; 

- кросплатформенність: здатність працювати на різних пристроях, операційних системах, серверах; 

- адаптованість, тобто можливість простого налаштування під потреби замовника; 

- локалізація, тобто підтримка національних вимог та стандартів у галузі документообігу, організації процесу навчання, особливостей системи освіти; 

- забезпечення конфіденційності інформації – персональні дані учня може переглядати тільки він сам, його батьки та вчитель. 

Для створення  програмного продукту використовувалися такі технології: мова програмування PHP, мова запитів SQL та його різновид MySQL, а також мова програмування JavaScrіpt та фреймворк Laravel. 

Програмний продукт "Електронний журнал" є складною системою який охоплює велику кількість технологій та містить функціонал який відповідає вимогам. У зв’язку з використанням баз даних сайт може працювати без доступу до Інтернету лише у тестових варіантах за допомогою локальних серверів. 

Створене програмне забезпечення є продуктом із закритим кодом. Програмний код є інтелектуальною власністю розробників продукту. Використовується в навчальних цілях у закладах середньої освіти. Реалізація виконується за допомогою браузера, має можливість подачі вхідних даних та результатів у вигляді окремих документів та он-лайн перегляду матеріалів. 

Література:

1. Українські школи перейдуть на електронні щоденники. URL: http://osvita.ua/school/73436/

2. Шкільна освітня мережа "Щоденник". URL: http://shodennik.ua/

3. Електронні класні журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання. URL: https://nz.ua/

4. Державні безкоштовні електронні щоденники та журнали для закладів загальної середньої освіти. URL: https://e-journal.iea.gov.ua/

5. Електронний журнал та щоденник. URL: Atoms.com.uaCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення