ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ЛІЖКОМІСЦЬ В ГУРТОЖИТКУ НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ЛІЖКОМІСЦЬ В ГУРТОЖИТКУ НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

10.12.2021 21:41

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мимоход О.І., студент, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Регулярним завданням для керівників підрозділів (інститутів) є прогнозування кількості місць в гуртожитку, необхідних на наступний рік з подальшим службовим поданням на резервування місць. Прогнозування даного показника може відбуватися тільки на основі даних попередніх років. Характерною також є мала вибірка даних, оскільки деякі показники коливаються залежно від процесів у суспільстві. Якщо врахувати вищезазначені фактори, то загальна кількість потрібних місць в гуртожитку для навчально-наукового інституту на наступний навчальний рік може бути прогнозована за наступною формулою:

Nмісць=Кз(NвстPз1б(1-Pвз)+(NМ2+Nб34)+NБ2(1-PВБ2)+NМ1PВМ) (1)

Де Кз - Коефіцієнт, що резервує невеликий запас місць на випадок непередбачуваних обставин (приймемо за 1.1, тобто 10% резервних місць).

Nвст - прогнозована кількість вступників на перший рік навчання бакалаврату.

Pз1б - частка вступників, що подадуть заяви на поселення в гуртожиток при подачі документів.

Pвз - частка вступників, що відмовляться від заяви на етапі формуванні наказу.

NМ2 - кількість студентів, які проживають в гуртожитку, що в наступному навчальному році будуть навчатися на 2-му році магістратури.

Nб34 - кількість студентів, які проживають в гуртожитку, що в наступному навчальному році будуть навчатися на третьому та четвертому курсі бакалаврату.

NБ2 - кількість студентів, які проживають в гуртожитку, що в наступному навчальному році будуть навчатися на другому курсі бакалаврату.

PВБ2 - частка студентів-першокурсників що виявили бажання проживати в гуртожитку на першому курсі, а на другому курсі відмовилися від проживання в гуртожитку.

NМ1 - кількість студентів які проживають в гуртожитку та закінчують бакалаврат в поточному році.

PВМ - частка студентів останнього курсу бакалаврату, які поступають в магістратуру.

Якщо кількісні дані даних по зарахованих студентах (показники NМ2, Nб34, NБ2, NМ1) є чітко визначеними, то дані по частках, а також показник Nвст можуть бути тільки прогнозованими на основі даних попередніх років, і їх потрібно прогнозувати незалежно один від одного. Доцільним є застосування методу експоненціального згладжування. На рисунку 1 зображено інтерфейс програми для обрахунку прогнозування потрібної кількості місць у гуртожитках:
Рисунок 1 – Інтерфейс програми для прогнозування

Література:

1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] / А.Б. Сергиенко. 2 е издание. СПб.: Питер, 2006. 752 с.

_________________ 

Науковий керівник: Слабінога М.О., доцент кафедри КСМ ІФНТУНГCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення