АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ

08.12.2021 21:36

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бабич К.Ю., студентка, кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва, Центральноукраїнський національний технічний університет


На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій найбільш актуальним є автоматизація процесів керування процесами на основі їх застосування. Цей підхід дозволяє здійснювати управління операціями, даними, інформацією та ресурсами за рахунок використання комп'ютерів і програмного забезпечення, які скорочують ступінь участі людини в процесі, або повністю його виключають.

Основною метою автоматизації є підвищення якості виконання процесу. Автоматизованому процесу властиві більш стабільними характеристиками, ніж процесу, що виконується в ручному режимі. У багатьох випадках автоматизація процесів дозволяє підвищити продуктивність, скоротити час його виконання, знизити вартість, збільшити точність і стабільність виконуваних операцій.

На сьогоднішній день автоматизація процесів охопила багато галузей промисловості та сфери діяльності: від виробничих процесів, до здійснення покупок в магазинах. Незалежно від розміру та сфери діяльності організації, практично в кожній компанії існують автоматизовані процеси. Процесний підхід передбачає для всіх процесів єдині принципи автоматизації.

Незважаючи на те, що автоматизація процесів може виконуватися на різних рівнях, принципи автоматизації для всіх рівнів і всіх видів процесів будуть залишатися єдиними. Це загальні принципи, які задають умови ефективного виконання процесів в автоматичному режимі і встановлюють правила їх автоматичного управління.

Основними принципами автоматизації процесів є:

• принцип узгодженості. Всі дії в автоматизованому процесі повинні бути узгоджені між собою і зі входами і виходами процесу. У разі розголошення дій може відбутися порушення виконання процесу.

• принцип незалежності виконання. Автоматизований процес повинен виконуватися самостійно, без участі людини, або з мінімальним контролем з боку людини. Людина не повинна втручатися в процес, якщо процес виконується відповідно до встановлених вимог.

Перелічені загальні принципи деталізуються в залежності від розглянутого рівня автоматизації та конкретних процесів. Наприклад, автоматизація виробничих процесів включає в себе такі принципи як принцип спеціалізації, принцип пропорційності, принцип безперервності тощо.

Як правило, автоматизація процесів дає такі переваги:

• збільшується швидкість виконання повторюваних завдань. За рахунок автоматичного режиму одні й ті самі завдання можуть виконуватися швидше, оскільки автоматизовані системи більш точні в діях і не схильні до зниження працездатності від часу роботи. Підвищується якість роботи. Виключення людського чинника значно знижує варіації виконання процесу, що призводить до зниження кількості помилок і підвищує стабільність і якість процесу.

• підвищується точність управління. За рахунок застосування інформаційних технологій в автоматизованих системах стає можливим зберігати і враховувати більшу кількість даних, ніж при ручному управлінні.

• паралельне виконання завдань. Автоматизовані системи дозволяють виконувати кілька дій одночасно без втрати якості і точності роботи. Це прискорює процес і підвищує якість результатів.

• швидке прийняття рішень у типових ситуаціях. В автоматизованих системах рішення, пов'язані з типовими ситуаціями, приймаються набагато швидше, ніж при ручному управлінні. Це покращує характеристики процесу і дозволяє уникнути невідповідностей на наступних стадіях.

Література:

1. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. – СПб: Питер, 2003.  352 с.: ил.

2. Топорин, М. А. Автоматизация процессов и ее влияние на работу предприятий. Автоматизация бизнес-процессов в Sales & Marketing . Київ, 2008, 257с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення