МОДЕЛЬ ДИСКОНТОВАНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ (DCF) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОДЕЛЬ ДИСКОНТОВАНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ (DCF) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

19.09.2023 10:22

[2. Економічні науки]

Автор: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Григор'єва Поліна Денисівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара


Сучасний світ дуже швидко розвивається. І фінансова сфера не є виключенням. З кожним днем кількість та обсяг фінансових потоків збільшується. Крім того, за умов трансформаційних процесів в економіці України вітчизняні підприємства зазнають значної конкуренції з боку великих міжнародних корпорацій. Це і стає причинами необхідності у постійному моніторингу та аналізі стану підприємства чи іншої господарської одиниці. Для ефективного управління фінансами підприємства й аналізу отриманих внаслідок фінансово-господарської діяльності результатів застосовують фінансові моделі. Фінансова модель дозволяє досягати більшого рівня продуктивності навіть за нетипових обставин. Завдяки їй стає можливе проведення аналізу поточної ситуації та розроблення плану майбутніх дій. 

Для аналізу та представлення прогнозу фінансові моделі використовують історичні значення показників та майбутні очікування величини цих показників. Серед найпоширеніших фінансових моделей можна виділити наступні: модель дисконтованого грошового потоку (DCF), модель викупу за допомогою кредитного плеча (LBO), порівняльна модель аналізу компанії та модель злиття та поглинання. У даних тезах буде йти мова про модель дисконтованого грошового потоку (DCF).

Модель дисконтованого грошового потоку (DCF) – це метод, що використовується в корпоративному фінансовому управлінні, інвестиційному фінансуванні, оцінці патентів. Цю модель використовують для оцінки проекту, активу, цінних паперів, бізнесу. Він використовує вільні грошові потоки, які очікується згенерувати, і дисконтує їх для розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV), що сприяє визначенню потенційної вартості інвестиції і того, як швидко вона може бути вилучена. 

Шляхом коригування майбутніх грошових потоків на вартість грошей у часі, модель дисконтованого грошового потоку (DCF) дає можливість визначити поточну вартість компанії. DCF-аналіз визначає поточну вартість компаній, проектів, активів з урахуванням вартості капіталу, ризиків та інфляції. Також ця модель уможливлює складання прогнозів щодо роботи компанії у майбутньому. 

Історія цього методу сягає у давнину. Обчислення дисконтованих грошових потоків почало використовуватися, коли гроші почали давати в бог під відсотки. Методи дисконтування майбутніх фінансових потоків застосовувалися ще у вавилонській та давньоєгипетській математиці. Аналіз дисконтованих грошових потоків використовується у вугільній промисловості Великобританії щонайменше з початку 1700-х років. Але поширення цей метод набув після кризи фондового ринку 1929 року ставши інструментом для оцінки акцій. Першим, хто пояснив метод DCF, був Ірвінг Фішер. У 1930 році у своїй книзі І. Фішер розглянув модель дисконтованого грошового потоку з точки зору сучасної економіки. У 1960-х роках у фінансовій сфері про цю модель точилося багато дискусій. У 1980-1990-х роках набув популярності в американських судах. 

Незважаючи на всі переваги моделі дисконтованого грошового потоку (DCF), фахівці виявляють наявність декількох слабких сторін. Були здійснені припущення, що за допомогою моделі DCF та ціноутворення капітальних активів можна визначити відповідну ставку дисконту та оцінити ризики інвестицій. Але деякі економісти переконані, що використання емпіричних даних спростовує модель ціни капітальних активів. Ще однією проблемою аналізованої моделі є висока чутливість до змін вихідних даних. Це є проблемою через високу ймовірність отримання некоректних розрахунків при введені неточних даних. Отримання недостовірних результатів може сильно вплинути на розробку вектору наступного розвитку підприємства та узгодження інвестиційних планів за рахунок спотворення кінцевої вартості дисконтованого грошового потоку.

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, ми можемо зробити наступні висновки: модель дисконтованого грошового потоку (DCF) – це ефективний метод управління фінансами, що дозволяє ефективно аналізувати поточну ситуацію та розробляти план наступних дій. Його використовують для оцінки окремих процесів на підприємстві, стану підприємства загалом та інвестиційних проектів. Ця фінансова модель пройшла великий шлях розвитку та зазнала ряду перетворень. Але незважаючи на ряд переваг моделі DCF, можна виділити декілька недоліків, серед них: розходження отриманих у результаті розрахунків даних з емпіричними показниками та висока чутливість до змін вхідних даних, що може значно спотворити кінцеві показники. На даному етапі розвитку фінансових відносин  в нашій державі, а також з урахуванням наявної військової кризи, даний метод дослідження виявляється як достатньо доцільний і адаптований до вітчизняних реалій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Що таке фінансова модель та як вона допомагає заробити більше/Дія: Бізнес, URL: https://business.diia.gov.ua/en/cases/finansi/so-take-finansova-model-ta-ak-vona-dopomagae-zarobiti-bilse (дата звернення 14.09.2023)

2.Соболєва Г. Г. Завдання та моделі аналізу фінансового стану підприємства, [Електронний ресурс] / Г. Г. Соболєва, Ю. Г. Іванова – Режим доступу до ресурсу:: http://eprints.kname.edu.ua/45347/1/ilovepdf_com-174-177.pdf (дата звернення 14.09.2023)

3.Типи фінансових моделей (Топ 4) | Покрокові приклади, URL: https://uk.mcfairbanks.com/1015-types-of-financial-models (дата звернення 14.09.2023)

4.Модель дисконтування грошового потоку: як це працює з прикладами, URL: https://businessyield.com/uk/bs-business/discounted-cash-flow-model/ (дата звернення 14.09.2023)

5.Лазарева М. Г. Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/78710/6-Lazareva.pdf?sequence=1 (дата звернення 14.09.2023)

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення