ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

19.09.2023 09:32

[2. Економічні науки]

Автор: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Проц Кіра Романівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара


ORCID: 0009-0009-8793-8213 Kira Prots

Українська економіка є досить молодою у порівнянні з іншими країнами. Після розпаду СРСР в країні відбувся різкий перехід від планової економіки до ринкової, тому фінансовий ринок, як і загалом фінансова система, були сформовані за досить короткий термін із певними прогалинами та недоліками. Деяку частину проблем фінансового ринку було усунуто, інша ж частина проблем залишилася, і є актуальною й наразі. Тому на сьогодні постає необхідність розбору цих проблем та пошуку шляхів їх вирішення.

Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу проблем фінансового ринку, необхідно розібратися у його сутності. Фінансовий ринок являє собою одну з головних частин фінансової системи, і є механізмом перерозподілу активів між усіма суб’єктами економічної діяльності. [1, стор.60]  Тобто, можна стверджувати, що на фінансовому ринку відбуваються важливі процеси з перерозподілу фінансових ресурсів, без яких будь-яка економіка просто не зможе нормально функціонувати на сучасному етапі.

Розпочати аналіз проблем вітчизняного фінансового ринку необхідно з такої вагомої проблеми, як фінансова криза. У зв’язку з подіями останніх двох років, на фінансовому ринку відбувся значний дисбаланс доходів та витрат, значно зріс рівень державного боргу, збільшилося податкове навантаження, а також з’явилась проблема розкрадання державних коштів можновладцями (корупція). В умовах військового стану подолання фінансової кризи, звісно, є непростим завданням, адже на військові потреби витрачається досить багато коштів. Задля того, аби хоч трохи поліпшити ситуацію на фінансовому ринку, необхідно зосередитися на значній економії державних коштів та їх раціональному використанні, підвищити рівень антикорупційної діяльності, урегулювати податкову систему. [2, стор. 1171]

Також досить важливим є розгляд проблеми мобілізації фінансових ресурсів, яка відбувається на фондовому ринку. Якщо говорити точніше, наразі існує проблема нестачі інвестиційних ресурсів, що має зв’язок з такими факторами, як «тінізація» економіки, низький рівень заощаджень населення, низька ліквідність, низька фінансова грамотність населення, низький рівень доходів населення, нестабільність на зовнішньому ринку тощо. [3, стор. 948] 

Додатково можна виділити таку проблему, як відсутність узгодженого законодавства. Її можна вирішити за допомогою запровадження довгострокової стратегії розвитку вітчизняного фінансового ринку. [2, стор. 1172]

Література

1.Василик О. Д. Теорія фінансів : навч. посібник / О. Д. Василик. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 480 с.

2.Татарин Н. Б. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання / Н. Б. Татарин, Т. І. Чоп. // ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. – 2018. – №19. – С. 1169–1171

3.Щебликіна І. О. АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ / І. О. Щебликіна, С. С. Фоменко. // Modern research in world science. – 2023. – №12. – С. 945–949. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-26-28-02-2023-lviv-ukrayina-arhiv/

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення