МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

15.09.2023 09:16

[2. Економічні науки]

Автор: Ідрісова Айгел, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький


Мотивація співробітників є одним із ключових факторів успіху будь-якого бізнесу, а створення системи заохочення є надзвичайно складним завданням. З метою створення інформаційного забезпечення та перевірки його реалізації розглянемо оцінку мотивації працівників. Для безпосередньої оцінки мотивації персоналу в умовах кризи слід використовувати загальноприйняті методи, оскільки вони потребують значних ресурсів, що може поставити під сумнів ефективність управління стимулами в умовах кризи. До таких методів належать метод порівняння, метод алфавітно-цифрової шкали, метод структурованого поведінкового інтерв’ю, метод центру оцінки та метод шкали спостереження за поведінкою [3]. Виходячи із спостережень за корпоративною роботою, ми вважаємо, що єдиним перевіреним способом оцінки мотивації в кризових ситуаціях є оцінка ключових показників ефективності.

Оцінка ефективності систем стимулювання в умовах кризи повинна враховувати загальні принципи їх побудови, наведені Вербицькою Г. Л. [1, С. 12]. Узагальнивши особливості антикризового управління [10], можемо адаптувати ці принципи з метою їх використання при мотивації персоналу у контексті кризових процесів: 

1. Персональний підхід до створення системи заохочення вимагає налагодження комунікаційної інфраструктури та зворотного зв’язку, створення та зберігання файлів заохочень працівників і відстеження змін у них. пов'язані з кризовим процесом.

2. Забезпечення максимальної безпеки праці всіх працівників у кризових ситуаціях, незалежно від займаної посади, що дозволить мінімізувати вплив факторів другого рівня піраміди Маслоу.

3. Досягти максимальної об'єктивності та економічної вигоди при виборі методів оцінки персоналу.

4. Встановити збалансовану систему винагороди, яка враховує складний стан бізнесу під час кризи та передбачає майбутні винагороди для співробітників, які залишаються лояльними та сприяють виходу з кризового стану.

5. Розширити практику управління для пошуку найкращого виходу з кризи.

6. Досягнення психологічно-емоційної стабільності в колективі.

Таким чином, для безпосередньої оцінки мотивації людей у кризових ситуаціях слід послідобвно використовувати загальноприйняті методи, оскільки вони вимагають значних ресурсів, що знижує ефективність управління стимулами. Оцінку ефективності системи стимулювання в умовах кризи рекомендовано проводити на основі теоретичних положень антикризового управління та враховуючи загальні принципи її побудови.

Список використаних джерел

1. Вербицька Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 727. С. 10–15.

2. Дідур К. М. Сучасні методи оцінки персоналу. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776.

3. Власенко О.С., Чарикова Ю.В. Мотивація персоналу в умовах кризи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 224–229.

____________________________________________________________________

Науковий керівник: Середа Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення