ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

14.08.2023 14:29

[2. Економічні науки]

Автор: Бебітова Патма Балтаєвна, магістрант кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький, Україна


Світова практика свідчить, що країни з трансформаційними економіками, як правило, не в змозі подолати об’єктивні труднощі кризового періоду без залучення та ефективного використання інвестицій. У кризових умовах, в яких перебуває Україна, при обмеженості фінансових ресурсів, особливої актуальності набуває питання інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму, основною метою якої є реалізація інвестиційних проектів. 

Інвестиції сприяють впровадженню технологічних нововведень, забезпечуючи зростання науково-технічного потенціалу, стимулюють економічний розвиток, даючи змогу здійснювати структурну перебудову і модернізацію господарства в умовах сучасного глобалізованого економічного простору. Вони також створюють необхідні передумови для пожвавлення загальної економічної активності та формування національних інвестиційних ринків, дозволяючи досягти потрібного рівня інвестицій. Інвестиційна політика відображає здатність економіки залучати та найбільш ефективно розподіляти й використовувати фінансові ресурси, що формуються в процесі інвестування з метою забезпечення стабільного розвитку та за необхідності структурної перебудови економічної системи [2]. 

Інвестиційний розвиток сфери туризму значною мірою залежить від рівня економічного розвитку країни, а з іншого боку, інвестиційний динамізм сфери туризму є важливим поштовхом до економічного зростання країни.

Необхідно відмітити, що інвестиційна діяльність має свою особливість, оскільки туризм є специфічною сферою господарської діяльності, що полягає у нематеріальному характері туристичних послуг, неспроможності їх зберігання та транспортування, комплексності тощо. Крім того, інвестиційна діяльність підприємств сфери туризму пов’язана зі специфічними рисами послуг у складі турпродукту як предмету діяльності туристичних підприємств, що обумовлює особливості об’єктів інвестиційної діяльності та джерел інвестиційних ресурсів.

Стратегічною метою фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму є забезпечення його прогресивного розвитку шляхом підтримки стійкості та збалансованості, а також підвищення конкурентоспроможності. Відтак, стратегічними пріоритетами фінансового забезпечення в контексті нашого дослідження є: 

1. розвиток конкурентного ринку туристичних послуг шляхом модернізації та розбудови інфраструктури, вдосконалення інноваційних стратегій інвестиційної діяльності з використанням національного туристичного потенціалу, забезпечення високого рівня фінансової самодостатності кожного суб’єкта інвестиційної діяльності в сфері туризму; 

2. розвиток інфраструктури сфери туризму (готельного господарства, рекреаційно-курортного господарства та туристичних зон, транспортної інфраструктури туризму, об’єктів туристичного призначення, екскурсійної діяльності, підтримки маркетингової діяльності та інформаційного забезпечення сфери туризму); 

3. удосконалення системи страхування інвестиційних проектів у сфері туризму. 

Отже, завдання фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму полягають у забезпеченні фінансовими ресурсами об’єктів сфери туризму в процесі придбання, розширення, модернізації основних фондів та впровадження прогресивних технологій з метою створення та реалізації туристичного продукту. 

Список використаних джерел

1. Бондар Ю. А., Продкун В.М. Фінансове забезпечення інвестиційною діяльністю підприємств. Міжнар. наук.-практ. конф. Теоретичні та емпіричні наукові дослідження: понятті і тенденції. 24 лип. 2020 р. Оксфорд, С. 97–98.

2. Недашківський М.М., Підгірна К.Ю. Інвестиційна безпека України в сучасних умовах. Міжнародний юридичний вісник : зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України. 2012. № 1. С. 274–280. 

_______________

Науковий керівник: Бондар Юлія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університетуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення