НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

10.12.2022 16:05

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Похилько Олексій Володимирович, викладач, Вінницький технічний фаховий коледж, м. Вінниця


Якісна освіта є однією з необхідних умов успішного розвитку країни, формування освіченого й компетентного молодого покоління є запорукою злагодженого сучасного цивілізованого суспільства.

В технологіях дистанційного навчання, що використовують світові лідери вищої освіти, якості освітнього процесу приділяється значна увага. Разом із тим, використання систем управління навчанням (СУН) та створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу для взаємодії викладачів із здобувачами освіти, здатне підвищити рівень якості освітніх послуг саме під час дистанційного навчання.

Єдиний інформаційне середовище навчання коледжу створюється заради того, щоб здобувач освіти за роки навчання міг отримувати найновіші знання, умів активно їх застосовувати, навчився критично мислити, раніше соціалізуватися, легше адаптувався до світу, що швидко змінюється.

Для здійснення процесу дистанційного навчання викладачам та здобувачам освіти потрібен інструмент. Системи управління навчанням (СУН) є одним з таких інструментів. Це система програмного забезпечення, яка дозволяє розміщувати, спілкуватися, контролювати знання здобувачів освіти, здійснювати управління курсом та процесом навчання. 

Середовище дистанційного навчання – це сукупність методів та програмних засобів, за допомогою яких відбувається виконання віддаленої технології дистанційного навчання. Таке середовище утворюється двома способами: 

− за допомогою платформ (СУН) дистанційного навчання (Google Workspace, Moodle, Ding Talk, Zoom, Microsoft Teams, Classdojo та інші); 

− за допомогою сукупності служб та сервісів мережі Інтернет (блог, електронна пошта, онлайн дошка, онлайн-відео та -аудіо, чати, форуми, онлайн засоби проведення тестування, онлайн презентації, електронні бібліотеки тощо)

Головне завдання єдиного інформаційного середовища закладу – створити безпечні комфортні умови для обміну інформацією між учасниками освітнього процесу, зберігання індивідуальної освітньої інформації учасників освітнього процесу, спільної роботи учасників освітнього процесу [2].

Експерти із використання хмарних технологій у навчальному процесі вважають, що на сьогодні одним із найкращих зразків надання хмарних сервісів для освітніх цілей є послуги корпорацій Google і Microsoft. Вони забезпечують студентів і викладачів засобами підтримки освітньої комунікації, надають необхідні для спільної роботи додатки [3], а також постійно вдосконалюють та створюють нові онлайн-сервіси та середовища, організовують та підтримують упровадження технологій хмарних обчислень у навчально-виховний процес закладів загальної середньої освіти.

Корпорація Google пропонує закладам освіти для безкоштовного використання у змішаному навчанні набір програм Google Workspace. Інструменти СУН базуються на хмарі та легко інтегруються, мають вбудовані функції доступності для підтримки студентів із різноманітними потребами та стилями навчання. Сервіс підтримує український інтерфейс, що дозволяє повноцінно інтегрувати його в навчальну програму.

Розроблено зручний мобільний додаток для усього пакета Google Workspace, що робить систему доступною на власному пристрої в будь-якому місці та в будь-який зручний час. Додаток Google Classroom пакета Google Workspace – це система управління навчальним процесом (LMS), призначена для спрощення, створення, розподілу та класифікації завдань безпаперовим способом. 

Компанія Microsoft пропонує закладам освіти MS Teams  – це онлайн сервіс для командної роботи, який забезпечує в одному робочому просторі функції спілкування, управління задачами, контентом та додатками.

Освітній контент в Microsoft Teams розміщується як у вигляді окремих файлів, так і у вигляді сервісів і їх ресурсів (навчальний відео, навчальні сайти, тощо). До кожного навчального заняття, яке організовується засобами Microsoft Teams, проводиться підготовча робота: 

• розміщення освітнього контенту в OneDrive;

• розміщення необхідних посилань на ресурси, наприклад, відео;

• розміщення файлів;

• сторінок записників OneNote.

На дистанційних заняттях з використанням відеозв’язку чат використовується як віртуальна аудиторія для організації і проведення групових навчальних занять (в тому числі, в окремих підгрупах (каналах) групи). Крім того Teams, за умови використання мобільного додатку, це засіб оперативного зв’язку з викладачем, наприклад для позапланових консультацій, як інструмент зворотнього зв’язку.

Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що сучасні інформаційно-комунікаційні технології не замінять живого спілкування здобувачів освіти з педагогом, але кожна проблема породжує нові можливості: для здобувачів освіти – навчитися вчитися самостійно, для педагогів – навчитися використовувати цифрові технології у навчанні.

Література

1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.).

2. Биков В.Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України / В.Ю. Биков // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія / В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.О. Жук та ін. / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. – К. : Атіка, 2015. – С. 77–140.

3. Гуревич Р. С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі : навч. посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. –309 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення