ЗОВНІШНІЙ КАРКАС ДЛЯ ПТАШНИКІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЗОВНІШНІЙ КАРКАС ДЛЯ ПТАШНИКІВ

10.12.2022 15:44

[3. Технічні науки]

Автор: Мукосєєв Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Мельник Анна Володимирівна, студентка, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Савченко Іван Олександрович, студент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Аболгазінов Олексій Едуардович, студент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми


Вступ. Розвиток ринку курячого м'яса на Сумщині передбачає будівництво птахофабрики з вирощування бройлерного м'яса за сучасними технологіями. Для забезпечення технологічного процесу вирощування курей насамперед необхідно мати відповідне об'ємно-планувальне та ефективне конструктивне рішення виробничих корпусів. Найбільш поширеним при будівництві птахофабрик є повнозбірні каркаси з легких сталевих конструкцій (ЛСТК), розроблені фірмою «RUUKKI» [1].

Вимоги щодо проектування і будівництва пташників  [2] передбачають технологічний цикл вирощування бройлерів, що складається з 42 діб вирощування і 14 діб відпочинку [5], в складі яких виконуються роботи з прибирання і дізенфекції робочих приміщень для запобігання контамінації [3]. 

Аналіз конструктивного рішення легкого каркасу [4] типу  «SPIDER-V» вказує на суттевий недолік конструкцій ЛСТК, що передбачає розміщення каркасу в середині виробничого приміщення. Гнуті профілі каркасу  та їх поєднання створюють важкодоступні для прибирання і дезінфекції зони.

Актуальність даної роботи полягає у пошуках удосконалення робочого простору пташників за рахунок розробки конструктивного рішення зовнішнього сталевого каркасу, що дозволяє зменшення важкодоступних місць для прибирання і дезінфекції та скорочення часу технологічного циклу підлогового вирощування бройлерів. 

Метою даної роботи є розробка конструктивного рішення каркасу, конструктивні елементи якого розташовані за межами виробничих площ пташників.

Задачи дослідження: 1 - розробка зовнішнього каркасу з стандартних металевих конструкцій профілів; 2 - визначення необхідних розмірів перерізів конструкцій каркасу; 3 - оцінка можливих конструктивно-технологічні рішень фундаментів

Основна частина.  На відміну від [4] розташування проектованого обекту  прийнято поряд існуючим птахівничим комплексом по виробництву курячих яєць ТОВ «Авіс-Україна» в с. Косівщина, що значно зменшує витрати на інженерне забезпечення об'єкту. Потужність птахоферми і розміри виробничих приміщень прийняти по [4] з урахуванням вимог [2].  

З метою забезпечення умов коректного порівняння каркасів з ЛСТК «SPIDER-V» з варіантами каркасу «Молодечно»і габарити поперечників прийняти по [4] з нахилом покрівлі 12°. 

На рис. 2 наведено моделі варіантів І, ІІ поперечніків виробничого корпусу птахоферми з жорсткісними характеристиками.

Рис. 2. Варіанти поперечників  каркасів: І – Каркас «SPIDER-V»;


 ІІ – Каркас «Молодечно Ф-1» і характеристики жорсткості.


На першому етапі дослідження визначено матеріалоємність поперечників за результатами розрахунку на власну вагу конструкцій з прийнятими характеристиками жорсткості і розрахованою вагою рам (див. рис. 3) 


При наявності просадочних грунтів в основі фундаментів найбільш еконмічними є фундаменти з набивних паль в пробитих свердловинах. В роботі [4] пропановано фундамент з НППС-1.3-50-0.04. При глибині стовбуру 1.3 м, диаметрі 0.5 м і втрамбовуванні «суміші з щебня (75%) та суглинку (25%) в зволоженому стані об'ємом 0.035м3» проектований фундамент забезпечує сприйняття розрахункового навантаження 65 кН.Рис.4. Вага рам, т  варіантів поперечників  каркасів: І – Каркас «SPIDER-V»; ІІ – Каркас «Молодечно».


Висновоки: 1- маса рами «SPIDER-V» майже не відрізняється.від каркасу «Молодечно»; 2 - нведена конкурентноспроможність рам зовнішнього каркасу дозволяє починати більш детальну проробку зовнішнього каркасу; 3 - можливе зменшення диаметру стовбуру для збільшення ефективності НППС.


ЛІТЕРАТУРА


1. Technical Manual. Lightweight purlins [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/load-bearing-sheets/lightweight-purlins/lightweight-purlin-technical-manual.pdf?sfvrsn=20637275676580930000


2. ВНТП-АПК-04.05 Підприємства птахівництва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://lugdpss.gov.ua/images/bezpechnist_veterynariya/Pidpryyemstva-ptakhivnytstva-VNTP-APK-04.05.pdf


3. Kasianenko O. I., Nechyporenko, O. L., Kasianenko, S. M. & Nesterenko, O. M. (2022). Sanitary condition of poultry houses during broiler growing. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 24(107), 12-16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/4569-Article%20Text-7949-1-10-20221021.pdf


4. Мирончук Р. В. Птахоферма в с. Битиця Сумської обл. Кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/9606/1/%d0%9f%d0%97%20%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba%20.pdf


5. Сергій Гудима. На миття і дезінфекцію пташника перед посадкою птиці треба хоча б 14 днів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/na-myttya-i-dezinfekcziyu-ptashnyka-pered-posadkoyu-ptyczi-treba-hocha-b-14-dniv/


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення