АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ЕТАПІ ЗОВНІШНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОСТУПІНЧАСТИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМ ПРИНЦИПОМ ДІЇ СТУПЕНІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ЕТАПІ ЗОВНІШНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОСТУПІНЧАСТИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМ ПРИНЦИПОМ ДІЇ СТУПЕНІВ

05.12.2022 10:32

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мураховська Олена Анатоліївна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, УкраїнаІнтегровані комп'ютерні технології широко використовуються при проектуванні найскладніших технічних об'єктів, серед яких одне з головних місць займають літальні апарати. При проектуванні зразків авіаційної техніки нового покоління все гостріше встає потреба розробки систематизованих, науково обгрунтованих методів пошуку неординарних технічних ідей, а також селекції їх вихідної множини з метою пошуку найперспективніших варіантів для наступної досконалішої розробки. Особливо гостро стоїть ця проблема при створенні характерних для авіації багатоступінчастих систем із різним принципом дії окремих ступенів [1]. Переваги окремих ступіней ефективно взаємодоповнюють одина одну. Однак кількість підлягаючих аналізу варіантів створюваної системи зростає. 

Незважаючи на постійне удосконалювання і зростання швидкодії ЕОМ, зрозуміло, що суцільний перебір варіантів методом "проб та помилок" не придатний для рішення творчих задач створення складаних технічних об'єктів. Здійснювана людиною-оператором підготовка вихідних даних, настроювання спеціалізованого програмного забезпечення на розрахунок конкретного варіанта системи, а також наступний аналіз результатів, що здійснюється людиною-експертом, вимагає витрат часу, непорівнянних із часом безпосереднього виконання розрахунків. Необхідно упорядкувати перебір можливих варіантів, здійснюючи цілеспрямовану селекцію за визначеними правилами. З одного боку, вони повинні забезпечити різке скорочення аналізованої множини варіантів, а з іншого – гарантувати, що при цьому не буде пропущене найкраще науково-технічне рішення [2]. На рисунку 1 наведено Послідовність робіт із створення програмного комплексу САКОПР.Рисунок 1. Укрупнений алгоритм програмного продукту САКОПР

Розроблений програмний продукт призначений для вирішення наступних проблем:

• автоматизація побудови та обробки альтернативних варіантів концептуальних рішень об'єкта, що проектується шляхом комбінування згенерованих проектувальником технічних рішень, систематизованих за основними напрямками пошуку;

• систематизація, обробка та зберігання даних про численні альтернативні варіанти системи, що створюється;

• автоматичне усунення з розгляду чисельних безперспективних варіантів створюваної системи (пристрою), які є результатом автоматичного синтезу;

• сприяння проектувальнику експертам, які йому допомагають в автоматизованій селекції обмеженої множини найбільш перспективних варіантів (за заданими проектувальником параметрами: необхідної кількості варіантів, що підлягають поглибленому аналізу, рівню їх ефективності, ступеня оригінальності або освоєності тощо);

• зберігання відомостей про виконану роботу, забезпечення можливості її продовження з будь-якого етапу;

• переведення даних з машинного формату у формат, зручний для сприйняття людиною; надання інженеру-проектувальнику зручного інтерфейсу, що дозволяє звертатися до різних розділів автоматизованої системи;

• об'єднання підсистем комплексу, забезпечення стабільності роботи з ним як з єдиним цілим, інтуїтивно-зрозумілий і дружній по відношенню до користувача інтерфейс;

• можливість розширення та модернізації окремих модулів при подальшому розвитку системи (програмний продукт побудовано за модульним принципом).

Література

1. Концепции развития современной авиационной техники основных назначений : инновац. учеб. для неавиационных специальностей аэрокосм. ун-та / В. А. Богуслаев, А. И. Рыженко, Е. А. Мураховская, Р. Ю. Цуканов. — Запорожье : Просвіта, 2020. – 707 с.

2. Мураховська О. А. Аналіз застосування методів статистичної обробки експертних оцінок на етапі попереднього проектування складних технічних пристроїв / О. А. Мураховська, Н. А. Українець // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2022. – № 3 (69). – С. 39-44. doi: 10.26906/SUNZ.2022.3.039

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення