БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЮЗАБІЛІТІ ВЕБСАЙТУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЮЗАБІЛІТІ ВЕБСАЙТУ

19.10.2022 18:48

[3. Технічні науки]

Автор: Юзьвяк Андрій Михайлович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль


На сьогодні загальною платформою для пошуку інформації численними користувачами є вебсайти, тому проблема їх оцінювання привертає увагу різних практиків і дослідників у всьому світі. Відповідно, це призвело до значного збільшення досліджень оцінювання вебсайтів [1]. Такі дослідження можна розглядати з точки зору якості, юзабіліті, доступності, зручності навігації, функціональності та ін. Оцінювання якості охоплює оцінювання сайту загалом, тоді як оцінювання юзабіліті включає оцінювання простоти використання продукту з метою виявлення проблем юзабіліті.

Одним із найважливіших чинників якості вебсайту є зручність його використання, а оцінювання проводиться для того, щоб отримати показники юзабіліті. Метою оцінювання є покращення юзабіліті або визначення того, наскільки досягнуто цілей юзабіліті. Оцінювання зручності використання охоплює багато критеріїв і здійснюється з допомогою різних методів.

Враховуючи, що оцінювання вебсайту є багатовимірною проблемою, яка ґрунтується на різних критеріях, а також брак моделей оцінювання юзабіліті з сильною теоретичною основою для вебсайтів, нами вибрано підхід на основі багатокритеріальних методів прийняття рішень (Multiple-criteria decision-making, MCDM). 

Застосування методу MCDM є багатоетапним процесом: (i) формулювання проблеми; (ii) визначення цілей; (iii) вибору критеріїв; (iv) встановлення альтернатив; (v) встановлення вагових коефіцієнтів/балів для критеріїв; (vi) вибір відповідних методів MCDM.

Незважаючи на те, що було проведено численні оціночні дослідження, все ще існує потреба в повному розумінні проблеми юзабіліті, яка має кілька вимірів, а також чинники, які роблять їх складними. Питання юзабіліті неможливо повністю зрозуміти через людське судження чи анкети, що базуються на простих оцінках юзабіліті. Юзабіліті – це проблема багатокритеріального прийняття рішень (MCDM), і щоб її зрозуміти, необхідно дослідити критерії (розміри) і підкритерії (чинники), від яких вона залежить.

Протягом останніх кількох років для підтримки прийняття рішень все частіше використовується комбінування двох або більше методів для вирішення тієї самої багатокритерійної проблеми. Особи, що приймають рішення, можуть бути більш впевненими в результатах, коли використовуються гібридні MCDM, особливо у випадках збільшення різноманітності та складності інформації, а також за наявності складніших проблем.

Щоб систематично оцінити різні елементи юзабіліті, нами використано багатокритеріальний підхід, який є комбінацією методів DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) [2] і аналітичного мережевого процесу (Analytic Network Process, ANP) [3]. Метод DEMATEL є ефективним способом показати причинно-наслідковий зв’язок різних взаємопов’язаних чинників і створює карту взаємозв’язків такого впливу. Оскільки ANP аналізує причинно-наслідковий зв’язок між показниками, то генерує кращі результати в процесі прийняття стратегічних рішень. Він також здатен отримувати відносні ваги критеріїв і альтернатив. Підхід, що поєднує DEMATEL і ANP, є ефективним для отримання взаємозв’язку та відносної ваги різних чинників юзабіліті. 

Для ранжування альтернатив (вебсайтів) за встановленими критеріями юзабіліті нами використано метод TOPSIS [4].

Загальна схема дослідження з оцінювання юзабіліті вебсайтів охоплює чотири основні етапи (рис.1):

1. Ідентифікація критеріїв і субритеріїв оцінювання.

2. Анкетування експертів і відбір важливих субкритеріїв.

3. Ранжування критеріїв 

4. Ранжування вебсайтів.

Рисунок 1 – Загальна схема дослідження

На кожному з етапів було використано відповідний метод та інструмент реалізації. Експериментальне дослідження на прикладі вебсайтів університетів м. Тернополя підтвердило дієвість запропонованого підходу.

Література

1. Matera M., Rizzo F., Toffetti Carughi G. Web Usability: Principles and Evaluation Methods. Web Engineering. Springer, 2006. P.143-180.

2. Si S. L., You X. Y., Liu H. C., Zhang P. DEMATEL Technique: A Systematic Review of the State-of-the-Art Literature on Methodologies and Applications. Mathematical Problems in Engineering. 2018. 33 p.

3. Saaty T. L. Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process. RWS Publications, 1996.

4. Hwang C. L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag, 1981.

__________________

Науковий керівник: Гладій Григорій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль 

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення