БЕЗДРОТОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

БЕЗДРОТОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ

29.06.2022 17:19

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Токарєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кметь Олександр Ігорович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків


В одній з лікарень Вашингтона розроблена система miTag. Вона є бездротовою сенсорною платформою, яка автоматично веде облік пацієнтів, починаючи від місця НС, що сталися і закінчуючи лікарнею. Платформа miTag складається з: сенсорного обладнання;самоорганізованої бездротової сенсорної мережі, масштабованого серверного програмного забезпечення, що аналізує дані і доставляє їх оновлення до мобільних пристроїв і web-порталів. 

Пройшли випробування роботи системи в реальних умовах лікарні у Вашингтоні. Сенсорна платформа miTag оснащена радіомодулем на основі ZigBee. Архітектура системи складається з трьох основних рівнів рис.1: 

- бездротова натільна сенсорна мережа, що здійснює збір необхідних даних у пацієнта; 

- mesh-мережа, яка служить для доставки даних від пацієнта до пункту збору даних; 

- сервер, який здійснює збір, обробку і перенесення даних на різні засоби відображення (монітор, планшет, телефон і т.д.). В ході реального експерименту в лікарні були проведені два випробування: в одному сенсорна мережа складалася з чотирьох ретрансляторів, сенсорного вузла і ноутбука, який виконував роль сервера; в другому випробуванні кілька сенсорних вузлів розташовувалися півколом щодо ноутбука в центрі відділення терапії (в цьому випадку топологія мережі являє собою зірку).

 

Рис.1.Архітектура сенсорної платформи miTag


Література


1. Кривуля Г.Ф., Токарев В.В., Щербак В.К. Моделирование компьютеризированных систем управления с использованием интеллектуальных средств // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доповідей 32-ї міжн. наук.-практ. конф.,  24-25 жовт. 2019р. - Харків, 2019. - С. 90 - 91.


2. A. Serkov, P. Pustovoitov, I. Yakovenko, B. Lazurenko, G. Churyumov, V. Tokariev, W. Nannan. Ultra wideband technologies in mobile object management systems / Сучасні інформаційні системи. - 2019. - Т.3, №2. - С.22-27.


3. Krivoulya G., Ilina I., Tokariev V., Shcherbak V. Mathematical Model for Finding Probability of Detecting Victims of Man-Made Disasters Using Distributed Computer System with Reconfigurable Structure and Programmable Logic / G. Krivoulya, V. Tokariev, I. Ilina, V. Shcherbak // IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology: (PIC S&T), 06-09 oct. 2020y. - Kharkiv, 2020. - P.573 - 576.


4. G. Krivoulya, V. Tokariev, V. Tkachov, M. Hunko. Implementation of mobile eye tracking systems for preventing emergency situations based on monitoring of driver behavior / G. Krivoulya, V. Tokariev, V. Tkachov, M. Hunko // «Проблеми інформатизації»: матеріали 7-ої міжнар. наук.-техн. конф., 13–15 листопада 2019 р. – Харків, 2019. – Т.3. – С. 36.


5. Ткачов В.М., Токарєв В.В. Спосіб передачі цифрових даних мультикоптерною системою між сегментами розподіленої сенсорної мережі та базовою станцією [Текст]: пат. 118921 Україна: МПК 2017.01, H04W 64/00, H04W 84/18 (2009.01), G06F 17/40 (2006.01) / В.М. Ткачов, В.В. Токарєв, заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки. – u2017 04085; заяв. 24.04.2017; опубл. 28.08.2017, бюл. № 16. – 2017. – 5 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення