ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПІД ЧАС РОБОТИ СУДНОВОЇ РЛС - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПІД ЧАС РОБОТИ СУДНОВОЇ РЛС

08.02.2022 13:06

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан Д.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра управління судном, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса


Розвиток світового суднобудування супроводжується впровадженням нової інформаційної техніки, у тому числі і новими радіолокаторами. Сьогодні при вирішенні питань підвищення безпеки судноводіння, необхідно враховувати безпеку суднової команди від впливу електромагнітних випромінювань надвисоких частот, що випромінюються антеною суднового радіолокатора.

Виникає необхідність в створенні нового суднового радіолокатора, який дозволить істотно розширити не тільки можливості в отриманні радіолокаційної інформації, щодо об'єктів, а також забезпечить безпеку суднової команди. Застосування всеполяризованих антен, що забезпечують випромінювання і прийом електромагнітних хвиль будь-якої поляризації, відкриває нові можливості у виявленні, розпізнаванні та вимірюванні параметрів об'єктів з високою точністю на тлі природних змін параметрів атмосфери для використання на суднах нових радіолокаційних систем з поляризаційною селекцією луна-сигналів необхідно провести аналіз побудови радіолокаційної системи з керованою поляризацією на випромінювання.

Розглянемо основні способи одержання випроміненої хвилі із заданими поляризаційними параметрами [1]. Регулювання поляризаційних параметрів антени в режимі випромінення здійснюється шляхом зміни співвідношень між величинами потужностей в лінійно поляризованих ортогональних каналах та їх електричних величин. В результаті такого перетворення характеристик ортогонально поляризованих каналів може бути сформована еліптично поляризована хвиля з будь-якими поляризаційними параметрами, тобто: 

    1. Амплітуди сигналів ортогональних лінійно поляризованих складових  

рівні Еху і різниця фаз між ними дорівнює нулю Фху = 0. Цей  випадок

відповідає лінійно поляризованій хвилі з кутом орієнтації вектору поля хвилі β=45°.

    2. Вертикальна компонента хвилі відсутня Еу = 0. Цей випадок відповідає горизонтальній лінійно поляризованій хвилі.

    3. Горизонтальна поляризована компонента відсутня Ех=0. Цей випадок відповідає вертикальній лінійно поляризованій хвилі.

    4. Амплітуди ортогональних лінійно поляризованих компонентів рівні Ех = Еуі, а різниця фаз між ними знаходиться в інтервалі - 90° ≤ Фху ≤ 90° . Цей випадок відповідає хвилям еліптичної поляризації.

    5. Амплітуди ортогональних лінійно поляризованих компонентів рівні, а різниця фаз між ними дорівнює Фху = ± 90°. Цей випадок відповідає хвилям

кругової поляризації.

    6. Амплітуди ортогональних лінійно поляризованих складових не рівні між собою Ех ≠ Еу, а різниця фаз між ними дорівнює Фху = ± 90°. Це також  відповідає хвилям еліптичної поляризації.

Регулювання поляризаційних параметрів антени в режимі випромінення здійснюється за допомогою керованого фазового дільника потужності та фазообертачів, які регулюються. Керований фазовий дільник потужності виконаний на базі здвоєних хвилеводів, в яких знаходяться два щілинних моста і чотири фазообертачі. Він дозволяє перерозподілити величину потужності магнетронного генератору, яка надходить на його вхід, між двома хвилеводами у певному співвідношенні без зміни фазового зсуву. Принцип його роботи заснований на складанні і відніманні двох хвиль шляхом зміни їхніх фазових співвідношень, що забезпечить безпеку суднової команди від впливу електромагнітних випромінювань надвисоких частот.

Література:

1.   Корбан В.Х. Поляризаційна селекція хмар і опадів / В.Х. Корбан . – Одеса, 2004. – 248 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення