ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНОПЛАСТИКІВ НА ОСНОВІ БЛОК-КОПОЛІМЕРА СУЛЬФАРИЛ БСП-7 - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНОПЛАСТИКІВ НА ОСНОВІ БЛОК-КОПОЛІМЕРА СУЛЬФАРИЛ БСП-7

03.09.2021 22:33

[3. Технічні науки]

Автор: Гращенкова М.О., кафедра фізики конденсованого стану, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське; Буря О.І., канд.-техн. наук, професор, кафедра фізики конденсованого стану, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське


Дослідження поліарилатсульфонового блок-кополімера БСП-7 та композиційних матеріалів (КМ) на його основі, армованих хімічними волокнами, показали можливість та перспективність використання розроблених матеріалів у вузлах тертя сільськогосподарських машин, а також в інших галузях сучасної техніки, де необхідні матеріали з високими показниками триботехнічних характеристик: високою зносостійкістю та низьким коефіцієнтом тертя [1].

У зв’язку з розвитком промисловості широке розповсюдження отримали поліамідні волокна, які характеризуються високою міцністю, термостійкістю й втомною витривалістю. До переваг даних волокон відноситься низька густина, що дозволяє збільшити вміст волокнистого наповнювача у полімерному в’яжучому для досягнення кращого армуючого ефекта [2].

В роботі досліджено триботехнічні характеристики композиційних матеріалів на основі поліарилатсульфонового блок-кополімеру сульфарил БСП-7 армованого поліамідним волокном вніівлон [3].

Композиції виготовляли змішуванням компонентів в обертальному електромагнітному полі та переробляли в блочні вироби методом компресійного пресування під тиском 5 МПа при температурі 538 К. Вміст волокна складав 10, 20, 30, 40 мас. %. Дослідження проводили на дисковій машині в умовах тертя без змащування при питомому навантаженні 0,6 МПа, швидкості ковзання 1 м/с, шляху тертя 1000 м по контртілу зі сталі 45 (45÷48 HRC, Ra = 0,16÷0,32 мкм) [4].

Як видно із представлених даних у табл. 1, збільшення вмісту волокнистого наповнювача від 10 до 30 мас % призводить до зменшення інтенсивності зношування (I_h ) в 2,3÷8,5 разів та коефіцієнта тертя (f) в 1,2÷1,8 разів відповідно, що супроводжується зменшенням інтенсивності тепловиділення (q) контактного шару.
Покращення зносостійкості обумовлено тим, що в процесі тертя, продукти зношування намазуються на контртіло, створюючи плівку переносу, яка зменшує активуючий вплив контактуючої поверхні на механодеструкцію КМ. При ступеню наповнення волокном більше ніж 30 мас. % зносостійкість КМ зменшується, що обумовлено погіршенням адгезії між в’яжучим і волокном [5].

За результатами трибологічних досліджень КМ на основі блок-кополімера сульфарил БСП-7, можна зробити висновок, що ефективний вміст поліамідного волокна вніівлон у композиції складає 30 мас.%.

Література:

1. Оценка триботехнических характеристик блок-сополимера БСП-7 / А. И. Буря, М. А. Гращенкова, Г. Б. Шустов // Проблеми тертя та зношування. – 2015. – Т. 68, № 3. – С. 63–68.

2. Перепелкин К. Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. Санкт-Петербург: НОТ, 2009. – 380 с.

3. Буря О. І. Пат. 101213 Україна, МПК С08L 69/00. Полімерна композиція / Буря О. І., Шустов Г. Б., Гращенкова М. О.; Заявник та патентовласник: Буря О. І. – № u 2015 03390; заяв. 10.04.15; опубл. 25.08.15; Бюл. №16.

4. Трофимович А. Н. Машина для изучения свойств полимерных материалов / А. Н. Трофимович, О. Г. Приходько, И. А. Фомичев // Машиностроитель. – 1970.– № 3. – С. 43‒45.

5. Трение и износ материалов на основе полимеров / [В.А. Белый, А.И. Свириденок, М.И. Петроковец, В.Г. Савкинї] – Минск: «Наука и техника», 1976. – 432 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення