ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ

06.10.2021 23:20

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бичковський В.О., к.т.н, доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ


В сучасних умовах значна увага приділяється організації та забезпеченню пошуку об’єктів [1, 2]. Вирішення задачі пошуку об’єктів не представляється можливим без достатнього рівня інформаційного забезпечення процесу пошуку. Таким чином, формалізацію задачі інформаційного забезпечення процесу пошуку об’єктів необхідно розглядати як актуальну.

Нехай S0 — площа, у межах якої може знаходитися об’єкт. Внаслідок використання різноманітної інформації I від передбачених джерел інформації площа, у межах якої відбувається пошук, постійно зменшується. Отже, за рахунок збільшення у часі I(t) забезпечується умова S<S0.

Нехай K — константа швидкості зменшення S завдяки надходженню інформації I. Тоді можна записати
Приймемо до уваги, що I=lnN, де N — інформаційна спроможність джерел інформації [3]. Приймаючи до уваги залежність (1), знаходимо
Врахуємо початкові умови S=S0, N=1 (тобто I=0). Тоді після інтегрування лівої та правої частин рівняння (2) визначаємо
Аналіз залежності (3) показує, що для встановлення результативності пошуку об’єктів необхідно визначити N. Для розв’язання поставленої задачі приймемо до уваги, що одним із ефективних методів макроскопічного аналізу та прогнозування є метод аналогій [4].

Скористуємося процедурою макроскопічного аналізу та математичною моделлю Т. Мальтуса
де y — чисельність популяції, r — мальтузианський коефіцієнт [5]. Розглянемо швидкість зміни кількості інформації C1=dl/dt. Оскільки I=lnN, то можна записати
Аналіз залежностей (4), (5) показує, що мальтузианському коефіцієнту r відповідає C1 у інформаційному аналогу. Таким чином, можна перейти до використання математичної моделі Кетле-Ферхюльста, яка враховує фактор самолімітування
Зауважимо, що I=lnN. Отже, відлік N починається від одиниці. Отже, у праву частину аналогу рівняння (6) необхідно ввести складову N-1. Тоді можна записати
Перепишемо рівняння (7) у вигляді
Після інтегрування лівої та правої частин рівняння (8) за початкових умов N=1, t=0, знаходимо
На підставі рівнянь (3), (9) визначаємо
Аналіз співвідношення (10) показує, що за умови M=1 можна записати
Таким чином, на підставі залежностей (10), (11) можна визначити результативність інформаційного забезпечення пошуку об’єктів. Отримані результати доцільно використовувати в процесі прогнозування ефективності пошуку об’єктів в умовах обмежувальних факторів.

Література:

1. Абчук В. А. Поиск объектов / В. А. Абчук, В. Г. Суздаль. — М.: Сов. радио, 1977. — 336 с.

2. Горбунов В. А. Эффективность обнаружения целей. — М.: Воениздат, 1979. — 160 с.

3. Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств. — М.: Энергия, 1968. — 248 с.

4. Кузнєцов Ю. М. Прогнозування розвитку технічних систем / Ю. М. Кузнєцов, Р. А. Скляров. — К.: ТОВ «ЗМОК» - ПП «ГНОЗИС», 2004. — 323 с.

5. Долгий Ю. Ф. Математические модели динамических систем с запаздыванием: учебн. пособие / Ю. Ф. Долгий, П. Г. Сурков. — Изд-во Урал. Ун-та, 2012. — 122 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення