АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВАНТАЖНИХ ТРЮМІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВАНТАЖНИХ ТРЮМІВ

23.09.2021 21:34

[3. Технічні науки]

Автор: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплин Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»


Технічне кондиціонування забезпечує підтримку заданих умов (кондицій) атмосфери (з відносною вологістю менше 50%) наприклад в трюмах суховантажних суден, що сприяє збереженню вантажів і значному зменшенню корозії внутрішніх поверхонь трюмів і танків. 

Всі вантажі, що перевозяться на суховантажних судах, можна підрозділити на дві основні категорії: гігроскопічні вантажі, що містять вологу, кількість якої залежить від умов довкілля і властивостей самого вантажу (пшениця, мука, бавовна, кава, тютюн, прянощі і т.і.), і негігроскопічні вантажі, що не містять вологу (метал і вироби з нього, машини, устаткування, інструмент і т. п.).

Вантажі володіють великою теплоакумуляційною здатністю; це наводить до випадання вологи з повітря при переходах судна з районів тропіків в північні широти і, навпаки, з холодних районів в теплі. Так, якщо судно переходить з північних районів в південні, то температура вантажу підвищується повільно, тобто він довгий час залишається холодним; з теплого вологого повітря трюму (у південних широтах) випадає волога на вантаж. Якщо судно переходить з районів тропіків в північні широти, то, завдяки теплоакумуляційної здатності вантажу, повітря трюму тривалий час залишається теплим і вологим, а температура внутрішніх частин корпусу судна знижується швидко (холодна забортна вода). Тому з повітря на ці поверхні випадатиме волога. Повітря в трюмах насичується парами води при випарі вологи з вантажів (наприклад, незрілих хлібних злаків, рису, соєвих бобів, бавовни, целюлози та ін.), а також унаслідок попадання снігу або дощу під час вантаження.

Випадання вологи на вантаж і металеві поверхні корпусу судна приводить до псування вантажу й посиленої корозії внутрішніх поверхонь трюмів. Так, по даним великої англійської компанії Атлантик Конвеєр, збитки від корозії внутрішніх поверхонь трюмів на двохстах судах через необхідність їхнього капітального ремонту вже після 7 ... 10 років експлуатації, а іноді й раніше, становлять щорічно близько 2 млн. фунтів стерлінгів.

Як показали проведені в багатьох країнах дослідження, найбільш ефективним засобом боротьби із псуванням вантажів і корозією металевих частин корпусу судна за зазначеними вище причинами є штучне регулювання точки роси повітря в трюмах і видалення з атмосфери трюмів вологи, тобто осушення повітря трюмів. Дослідження в Англії й Швеції показали, що при зниженні відносної вологості повітряного середовища в танках з 80 до 40...50% втрата у вазі стали від корозії зменшується більш ніж в 10... 12 разів, а при зниженні більш ніж на 50% корозія практично припиняється.

Основною частиною систем технічного кондиціонування повітря суховантажних і нафтоналивних судів служать повітряно-осушні установки. Крім того, в систему для суховантажного судна входять:

1. припливні і витяжні трюмні вентилятори, продуктивність яких, як правило, вибирають з розрахунку забезпечення 3-4-кратного обміну повітря в годину на порожній трюм;

2. повітроводи, забезпечуючи подачу і розподіл осушеного повітря в трюмах;

3. прилади і засоби автоматичного управління і контролю за установкою.

У систему технічного кондиціонування танкерів замість трюмних вентиляторів входить високо напірний нагнітач і трубопроводи осушеного повітря з неповоротними клапанами, що забезпечують підтримку в танках надлишкового тиску повітряного середовища від 2000 до 8500 Па.

Завдяки застосуванню систем осушення повітря значно поліпшуються умови повітряного середовища в трюмах під час перевезення сипучих вантажів. Може підтримуватися мікроклімат, необхідний відповідно до санітарно-гігієнічних і технологічних вимог. Разом з тим потрібно уявляти собі можливості СОП, виходячи з конкретних умов. Технологія й СОП між собою нерозривно зв'язані. Організація осушення повітря в трюмах балкерів диктується в основному особливостями вантажу, що перевозиться, і умовами навколишнього середовища. Повністю вирішити проблему мікроклімату й ступеня осушення повітря в трюмі лише за рахунок удосконалювання СОП звичайно неможливо. Вона, як правило, може бути вирішена на основі здійснення комплексу заходів технічного й технологічного характеру. До числа останніх відносяться: герметизація технологічного обладнання з метою ліквідації або, у крайньому випадку, істотного зменшення шкідливих виділень; ізоляція поверхонь із високою температурою; застосування дистанційного керування й автоматики, що виключають безпосередній контакт працюючих з матеріалами; заміна відкритого транспорту матеріалів закритим тощо.

Практично всяка зміна технології (заміна устаткування, його модернізація, зміна продуктивності) повинне спричиняти відповідні зміни в СОП (застосування нового обладнання, установка двигунів іншої потужності, зміна схеми повітрярозподілення і т.п.).

СОП вимагають певних капітальних й експлуатаційних витрат. Найбільш дорогими, природно, є ефективні системи – з автоматичним регулюванням параметрів, що забезпечують глибоке осушення більших обсягів повітря. Але ці витрати в порівняно короткий строк (від декількох місяців до декількох років) окупаються, і досягається відчутний економічний ефект за рахунок зниження втрат на штрафні санкції за втрати вантажу або погіршення його якості.

При трансокеанських морських перевезеннях у результаті введення в дію СОП також може бути отриманий значний економічний ефект, про це свідчить наявний досвід, описаний у літературі. Під час перевезення зернових культур вищого сорту може бути досягнуте зниження втрат вантажу на 9... 14%, а під час перевезення тютюнових і бавовняних культур до 18%.

Перелік літератури:

1. Хордас Г. С. Технические системы кондиционирования воздуха и инертных газов на судах.- Л.: Судостроение, 1972.- 323 с.

2. Баркалов Б.В., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. - М.: Стройиздат, 1982. - 213 с.

3. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воз¬духа и холодоснабжение. - М.: Стройиздат, 1985.- 416 с.

4. Кокорин О.Я. Энергосберегающие технологии функционирования систем вентиляции, кондиционирования воздуха (системы ВОК).- М.: Проспект, 1999. - 208 с.

5. Глотов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах. Справочник. – М.: Транспорт, 1988.-220с.

6. Конопелько Г.И. и др. Охрана жизни на море. – М.: Транспорт, 1990-386с.

7. Козлитин A.M., Яковлев Б.Н. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Прогнозирование и оценка. Детерминированные методы количественной оценки опасностей техносферы: Учеб. пособие /Под ред. А.И. Попова. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. 124с.

8. Меньшиков В.В., Швыряев А.А. Опасные химические объекты и техногенный риск: Учебное пособие. - М.: Изд-во Химия, фак. Моск. ун-та, 2003. - 254 с.

9. РД 31.11.81.37-82 Правила морской перевозки химических грузов наливом.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення