ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПАРКОВКАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПАРКОВОК ТА ЗМЕНШЕННЯ ТРАФІКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПАРКОВКАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПАРКОВОК ТА ЗМЕНШЕННЯ ТРАФІКУ

09.11.2023 15:01

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Жеребченко Роман Олександрович, студент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ; Іваннік Геннадій Васильович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ


У сучасному світі зростає необхідність у вдосконаленні систем моніторин-гу транспортних засобів на парковках. Парковки є важливою складовою інфра-структури міст, ефективне управління ними вимагає розробки та впровадження нових методів та технологій. Моніторинг транспортних засобів на парковках до-зволяє забезпечити безпеку, контрольовану організацію процесу паркування, а також оптимізацію використання доступного простору. Потреба в ефективному управлінні та моніторингу парковками насамперед стосується водіїв, які шука-ють місце для своїх транспортних засобів, а також операторів та охорони парко-вок, які зобов'язані вести облік та забезпечити порядок на парковці.

1. Мета та завдання.

Мета: визначення напрямків розвитку та впровадження сучасних технологій моніторингу транспортних засобів на парковках для підвищення доступності парковки та зменшення трафіку шляхом аналізу та порівняння характеристик існуючих технологій моніторингу, їх переваг та обмежень, а також виявлення потенційних можливостей для подальших досліджень у цій області.

Завдання: дослідити сучасні технології моніторингу паркування та визначити особливості, які допомагають покращити доступність паркування та зменшити трафік.

2. Об'єкт і предмет дослідження.

Об'єкт: процес моніторингу транспортних засобів на парковках та їх управління.

Предмет: методи та технології, які використовуються  для покращення систем моніторингу на парковках та підвищення ефективності управління парковочними зонами.

3. Методи та інструменти дослідження.

Методи ідентифікації транспортних засобів та оптимізації руху на парковці.

4. Огляд існуючих систем моніторингу транспортних засобів на парковках.

Моніторинг парковок передбачає виявлення, відстеження та ідентифікацію транспортних засобів, а також збір, аналіз і використання даних про переміщення і присутність транспортних засобів на парковці.

1) Технологія відеоспостереження. Основна функція відеоспостереження полягає не лише в отриманні візуальних даних за допомогою встановлених камер, а й в їх аналізі та обробці за допомогою VIP-технології  (Video Image Processing) [1, c.1-5].

Застосування VIP-технології:

– ідентифікація транспортних засобів і розпізнавання номерних знаків; зазвичай для цього використовується заздалегідь визначений формат номерних знаків, характерний для певного регіону;

– ідентифікація припаркованих транспортних засобів, та визначення, чи є місце для паркування вільним або зайнятим;

– відстеження траєкторії руху транспортного засобу,  надання точних оцінок швидкості прибуття і відбуття  та інші способи застосування.

Хоча VIP-технологія дозволяє одночасно контролювати кілька паркувальних місць, вона має обмеження такі, як можливе загородження або інші рухомі об'єкти, що можуть спричинити помилкові сигнали [2].

2) Датчики руху та їх застосування. Датчики дозволяють виявляти рух транспорту та надавати відповідну інформацію для подальшого аналізу [3, 4]. У таблиці 1 наведено деякі поширені типи датчиків руху,  їх принципи роботи та можливості застосування. 

Таблиця 1. Порівняння типів датчиків руху на парковках

3) Використання технології RFID (Radio Frequency Identification). Радіочастотна ідентифікація (RFID) – це технологія автоматичного збору даних [5, с. 299-304]. Ця технологія дозволяє ідентифікувати та відстежувати різні електронні пристрої та зберігати різноманітну інформацію про об'єкти, які мають RFID-мітки.

RFID є частиною більшої технології автоматичної ідентифікації, відомої як Auto-ID [6, с. 382-387]. Існують також системи штрих-кодів, оптичного розпізнавання символів OCR (Optical Character Recognition), смарт-карти та біометричні системи [7, с. 375-380]. Порівняльні характеристики згаданих систем наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Порівняння RFID, штрих-кодів та смарт-карт


6. Результати та висновки.

Був проведений огляд існуючих технологій моніторингу транспортних засобів на парковках.

Технологія відеоспостереження з VIP-технологією корисна для ідентифікації транспортних засобів, розпізнавання номерних знаків, відстеження траєкторії руху та доступності паркувальних місць, але має обмеження, такі як можливе загородження, або помилкові сигнали.

Датчики руху, включаючи інфрачервоні, ультразвукові та електромагнітні, ефективні для виявлення руху транспорту та надання інформації; мають свої переваги та обмеження, такі як чутливість до погодних умов, витрати на встановлення та обслуговування тощо.

RFID може бути використана для ідентифікації та відстеження транспортних засобів на парковках. Вона здатна збирати великі обсяги даних, може читати з великої відстані і має високу швидкість,  не  вимагає великих витрат на встановлення та обслуговування.

Поєднання цих та інших технологій дозволить розробляти більш точні та ефективні системи моніторингу паркування, наприклад відеоспостереження може забезпечити ідентифікацію транспортних засобів та розпізнавання номерних знаків, а датчики руху визначати зайнятість паркувальних місць.

Література

1.Revathi G., Dhulipala V. R. S. Smart Parking Systems and Sensors: A Survey. 2012. 5 с.

2.Mouskos K. C., Boile M., Parker N. Technical solutions to overcrowd park and ride facilities. University Transportation Research Center. 2007. 219 с.

3.Paidi V., Fleyeh H., Håkansson J., Nyberg R. G. Smart parking sensors, technologies and applications for open parking lots: a review. IET Intelligent Transport Systems. 2018. Т. 12, № 8. С. 735–741.

4.Kianpisheh A., Mustaffa N., Limtrairut P., Keikhosrokiani P. Smart Parking System (SPS) Architecture Using Ultrasonic Detector. International Journal of Software Engineering and Its Applications. 2012. Т. 6, № 3. С. 52–58.

5.Vagaš M., Galajdová A., Šimšík D., Onofrejová D. Wireless data acquisition from automated workplaces based on RFID technology. IFAC-PapersOnLine. 2019. Т. 52, № 27. С. 299–304.

6.Chetouane F. An overview on RFID technology instruction and application. IFAC-PapersOnLine. 2015. Т. 28, № 3. С. 382–387.

7.Baviskar A., Baviskar J., Wagh S., Mulla A., Dave P. Comparative Study of Communication Technologies for Power Optimized Automation Systems: A Review and Implementation. 2015. C. 375–380.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення