МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМ СХЕМОТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМ СХЕМОТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

18.09.2023 19:36

[3. Технічні науки]

Автор: Валаш Олег Сергійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Тащук Олександр Юрійович, викладач вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук, Відокремлений структурний підрозділ, Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці


Проблема з недостатньою кількістю навчального часу, вимоги до якості професійної підготовки фахівців у системі закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО), що відводиться на вивчення електротехнічних дисциплін Державним стандартом, потребують впровадження в навчальний процес методики викладання електричних вимірювань (ЕВ) на основі комп'ютерних технологій. Комп'ютерні технології широко використовуються ЗФПО у навчальному процесі при виконанні віртуальних практичних робіт з ЕВ. При проведенні цих робіт користуються програмами моделювання електронних схем (Electronics Workbench, Multisim). Програми схемотехнічного моделювання збагачують можливості традиційних методів навчання. Головною особливістю є те, що ми використовуємо віртуальні компоненти та вимірювальні прилади, а не реальні [1-3]. При проведенні ЕВ у Multisim скористуємося панеллю приладів (рис. 1).

Рис. 1. Панель приладів [1]

Наприклад, при дослідженні RC-кола відпрацьовують практичні навички щодо вимірювань електричних величин. Але можна активізувати увагу та цікавість студентів до практичної роботи, провівши експеримент за допомогою осцилографа (рис. 2.17). Експеримент полягає в тому, щоб, окрім вимірювань, дослідити сам перехідний процес, який проходить у колі. Увімкнувши схему, візуально спостерігаємо процес зарядки та розрядки конденсатора.  Демонстрація осцилограми розкриває суть явищ, які відбуваються у електричному колі.


Рис. 2. RC-коло з осцилографом 

Подібні експерименти сприяють закріпленню електротехнічних знань.

Виконання експериментальних завдань є пропедевтичною підготовкою до практикуму з даної теми. Таким чином, покращується  мотивація та посилюється практична спрямованість студентів. Також корисно робити завдання зі складання схем у дослідах. 

Отже, в процесі розв’язання експериментальних задач, вагоме значення ми приділяємо ознайомленню студентів фізичним основам та принципу дії електронних пристроїв разом із експериментальним відображенням у програмах. 

Використання програм схемотехнічного моделювання надає можливість змінювати умови проведення експериментальних задач у дослідах, при цьому ми демонструємо варіативну складову параметрів, що впливає на результати дослідів. У процесі вивчення ЕВ студентами це важливо у перенесенні форм та методів виконання експериментальних задач для формування базових знань при вивченні інших розділів з ЕВ. Особливо це важливо при вимірюванні  значень з потрібною точністю. Результати експериментальних задач фіксуються разом з даними вимірювань та наводяться у відомостях до роботи практикуму. 

Література:

1.Віртуальний електронний практикум: навчальний посібник / В.Г. Дейбук, О.В. Деревянчук, Г.О. Кравченко.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 188 с.

2.Електричні вимірювання: навч. посіб. / М.М. Домініков, О.В. Деревянчук. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 120 с.

3.Віртуальна електронна лабораторія: навчальний посібник / В.Г. Дейбук, О.В. Деревянчук.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 192 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення