СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КРОСС-БОРДЕР ТОРГІВЛІ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ СВІТОВИМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КРОСС-БОРДЕР ТОРГІВЛІ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ СВІТОВИМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ

07.09.2023 18:29

[2. Економічні науки]

Автор: Булах Олександр Віталійович, аспірант кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний Авіаційний Університет, м. Київ; Румянцев Анатолій Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний авіаційний університет, м. КиївORCID: 0009-0009-1610-0384 Oleksandr Bulakh

ORCID: 0000-0002-7531-654X Анатолій Румянцев


Актуальність. Зростаюча роль електронної комерції в сучасному світі обумовлює необхідність розгляду проблем, пов'язаних з крос-бордер торгівлею, в контексті світових інформаційно-телекомунікаційних послуг. Глобалізація та швидкі технологічні зміни створюють нові можливості для підприємств, однак водночас породжують складність у регулюванні та вирішенні спорів у міжнародній електронній комерції. Дана стаття спрямована на визначення стратегій вирішення цих проблем та підвищення ефективності крос-бордер торгівлі.

Вступ. Електронна комерція (е-комерція) стала ключовим елементом сучасної економіки, дозволяючи підприємствам розширити свої ринки та залучити клієнтів з усього світу. Відповідно, електронна торгівля є неодмінною складовою економічного життя кожної країни, оскільки вона сприяє стимулюванню підприємницької активності та забезпечує доступність товарів та послуг для широкого загалу. Додатковою перевагою електронної торгівлі є її здатність зменшувати витрати на зберігання та транспортування товарів, що призводить до зниження вартості продукції та покращує якість наданого обслуговування. Однак умови крос-бордер торгівлі, які включають різні правові, фінансові та культурні аспекти, створюють виклики для бізнесу та правового середовища.

Основна частина. Крос-бордер торгівля (також відома як міжнародна торгівля) – це обмін товарами та послугами між різними країнами або територіями. Це означає, що товари або послуги перетинають межі національних кордонів з метою продажу або обміну. Крос-бордер торгівля є ключовим складником глобальної економіки і є основним чинником розвитку та процвітання багатьох країн. Така торгівля може включати в себе обмін різними видами товарів, які можуть бути як матеріальними (наприклад, товари широкого споживання, сировина, обладнання) так і нематеріальними (послуги, інтелектуальна власність, програмне забезпечення тощо) [4, с. 281-292]. Крос-бордер торгівля сприяє зростанню економічних можливостей, впливає на розвиток інновацій, сприяє залученню іноземних інвестицій, розширює асортимент товарів та послуг на ринку, а також забезпечує конкуренцію, що сприяє підвищенню якості та зниженню вартості товарів. Однак крос-бордер торгівля також може стикатися з різними труднощами та викликами, такими як тарифи та торгові бар'єри, різниця в нормативних стандартах, податкова політика, транспортні та логістичні виклики, а також небезпека контрафактних товарів та порушення прав інтелектуальної власності. Однією з ключових стратегій вирішення проблем кросс-бордер торгівлі є розробка міжнародних договорів та угод, які встановлюють стандарти та норми для електронної комерції. Такі угоди регулюють питання даних, захисту споживачів, оподаткування та інші важливі аспекти [2]. Прикладами можуть бути Всесвітня торговельна організація (ВТО) та угода про електронну комерцію Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) [1].

Впровадження новітніх технологій, таких як блокчейн та штучний інтелект, може сприяти вирішенню проблем крос-бордер торгівлі. Блокчейн може забезпечити безпеку та надійність угод, зменшити ризики шахрайства та спорів. Штучний інтелект може допомогти аналізувати великі обсяги даних для прогнозування попиту та адаптації до ринкових змін [3, с. 31-42; 5].

Для ефективного вирішення проблем крос-бордер торгівлі важливо встановлення співпраці між державами. Обмін досвідом та найкращими практиками може допомогти у створенні спільних регуляторних стандартів та політик. Також важливо забезпечити відкритий діалог між урядами, бізнесом та громадськістю.

Висновки. Таким чином, крос-бордер торгівля в електронній комерції вимагає вирішення різноманітних проблем, пов'язаних з правовим регулюванням, технологічними аспектами та співпрацею між державами. Стратегії, такі як розробка міжнародних договорів, впровадження технологічних інновацій та співпраця на міжнародному рівні, можуть сприяти покращенню ситуації в даній галузі.

Список використаних джерел:

1.World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/.

2.Зосімов В., Берко О. Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Геометричне моделювання та інформаційні технології. 2018. №1(5). URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf

3.Камишанський В. І. Правові аспекти цифровізації міжнародної торгівлі шляхом упровадження технології блокчейн (досвід для України). Economics and Law. 2022. Vol. 4 (67). P. 31-42.

4.Карнаушенко А. С.; Пантелеймоненко, А. О. Електронна торгівля та її значення в розвитку глобальної економіки. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023.Vol. 16. P. 281-292.

5.Яценко О. М. «Розумні» технології як чинник інтелектуалізації міжнародної торгівлі. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки. 2018, 342.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення