ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК РЕЗЕРВ ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК РЕЗЕРВ ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

07.05.2023 18:14

[2. Економічні науки]

Автор: Глухова Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. КременчукСучасний  стан економіки України характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та обсягів доходів, які надходять до їх бюджетів.  Від рівня своєчасного і повного наповнення  доходної бази місцевих бюджетів  у значній мірі залежить  їх фінансова стійкість, здатність протистояти загрозам фінансової, зокрема бюджетної безпеки в цілому в державі, а також на регіональному рівні, що особливо важливо  в умовах децентралізації.

Питанням бюджетної безпеки як стану забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості  державних фінансів присвячено низку наукових публікацій  [1 – 5].  Одним із резервів зміцнення бюджетної безпеки на рівні місцевих фінансів є вдосконалення доходної бази  їх бюджетів.

До числа найболючіших проблем місцевих бюджетів України належить проблема механізму формування їх дохідної частини. Здебільшого це стосується саме удосконалення розподілу податкових джерел між державним та місцевими бюджетами, які спрямовані не лише на зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, а й підвищення відповідальності місцевих органів влади як за надання бюджетних послуг, так і за  соціально-економічний розвиток території. 

 На розрахунок доходів місцевих бюджетів практично не впливає соціально-економічна ситуація на території місцевого самоврядування та виконання програм розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Становлення місцевого самоврядування в Україні перебуває під загрозою браку власних фінансових ресурсів, викликаного обмеженим складом доходів місцевих бюджетів; недостатньо обґрунтоване розмежування доходів суттєво обмежує самостійність місцевих бюджетів, веде до посилення залежності від центральної влади, гальмує темпи економічного і соціального розвитку регіонів.  Обсяги функцій і повноважень, які покладаються на органи місцевого самоврядування, не відповідають фінансовим можливостям їх реалізації. Також застосовується необґрунтована система надмірного вилучення доходів із місцевих бюджетів з їх наступним частковим поверненням у вигляді міжбюджетних трансфертів

Для збільшення в місцевих бюджетах частки власних доходів, зменшення залежності від фінансової допомоги, досягнення збалансованості бюджетів, підвищення ефективності управління місцевими фінансами пропонується:

1)чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і відповідальності влади різних рівнів при формуванні доходів;

2)удосконалення системи місцевих податків і зборів, надання місцевим органам влади більших повноважень щодо їх запровадження і справляння.;

3)формування дохідної частини місцевих бюджетів на основі об’єктивної оцінки їхнього податкового потенціалу;

4)удосконалення системи фінансового вирівнювання через узгодження соціальних та бюджетних нормативів, недопущення необґрунтованого вилучення доходів, одержаних на певній території, стимулювання місцевих органів влади нарощувати власну дохідну базу;

5)застосування стабільних базових нормативів відрахувань від державних податків до місцевих бюджетів;

6)посилення контролю за повнотою надходження доходів до місцевих бюджетів;

Таким чином, реалізація запропонованих заходів сприятиме зміцненню доходної бази  місцевих бюджетів  та посиленню бюджетної безпеки.

Список літератури:

1. Бородій, О. А. Управління бюджетною безпекою України.: автореф. дис. … канд. екон. наук/ Бородій Олег Анатолійович. Чернігів, 2015. 23 с. URL: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/aref_borodiy.pdf..

2.  Глухова В.І., Деменок О.В.  Бюджетна безпека як складова фінансової: стан та перспективи. Наука й економіка. 1 (17). С 18-23.

3. Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Онищенко Світлана Володимирівна. - Київ, 2017. 475 с.

4. Рибак, С. О. Механізм забезпечення бюджетної безпеки держави в умовах трансформації фінансових відносин : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / С. О. Рибак.  Чернігів, 2020. 40 с.

5. Свірко С.В. Механізми державного управління бюджетною безпекою [Текст]: монографія / С.В. Свірко. Житомир: 2021.  436 с.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення