ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

27.03.2023 18:55

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Хрищук Олексій Юрійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кравченко Ганна Олексіївна, викладач вищої категорії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці


Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації діяльності, яка має на меті створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, учителя [1].

Впровадження інтерактивних презентацій, зокрема, у навчальний процес відбувається за кількома напрямками: • демонстрація різних процесів і явищ; • проведення віртуальних лабораторних робіт; • підготовка до ЗНО, олімпіад з різних предметів; • підготовка матеріалів для конкурсів та конференцій; • створення комп'ютерних презентацій до уроків.

Інтерактивне навчання є особливим навчанням, в ході якого має місце взаємодія між учнем і викладачем, а також між самими учнями. Мета використання інтерактивних засобів у навчанні полягає в соціальній взаємодії учнів, їх міжособистісній комунікації, при цьому важливою особливістю є визнання здатності людини «приймати роль іншої», «бачити», як її сприймає співрозмовник, інтерпретувати ситуацію і правильно будувати процес комунікації.

Засоби інтерактивного навчання засновані на: суб'єкт-суб'єктних відносинах викладача та учня; багатосторонньої комунікації; використання самооцінки та зворотного зв'язку; конструюванні знань учням.

Мультимедійні презентації мають властивість інтерактивності, що дозволяє більш ефективно адаптувати навчальний матеріал і зробити його особистісно значущими для учня. Застосування презентації призводить до більш інтенсивної участі у процесі навчання самого учня, що призводить до підвищення ефективності сприйняття та запам'ятовування великого обсягу навчального матеріалу. Уроки з використанням презентації підвищують навчальну мотивацію, а відтак і інтерес до предмета [2].

При активному використанні презентації у навчальному процесі ефективніше досягаються навчальні цілі та завдання. Учні самостійно вчаться аналізувати факти, їх зіставляти, структурувати, висловлювати свої думки письмово і усно, розмірковувати логічно, слухати і розуміти, робити собі відкриття, й у подальшої діяльності приймати рішення з вибору. Для педагога, а, презентація, дає можливість «конструювати» навчальні заняття, визначаючи їх оптимальний зміст, форми та методики навчання, дозволяючи організовувати навчальний процес не лише у стандартній традиційно-урочній формі навчання.

Для досягнення поставленої дидактичної мети на уроках, навчальний матеріал у мультимедійній презентації представляється в короткій формі. У процесі викладу уроку вчитель представляє підготовлену та оброблену інформацію на слайді як ілюстрацію, короткий текст, формули, графіки, анімацію тощо. У цьому виклад матеріалу супроводжується поясненням педагога як і усній, і у письмовій формах з допомогою класної дошки. 

Як показала практика застосування розроблених мультимедійних презентацій у процесі, вони дозволяють поліпшити сприйняття учнями навчального матеріалу, розвивати пізнавальний інтерес в учнів, вміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізувати творчу діяльність учнів, виховувати науковий світогляд. 

Література

1. Мирошниченко В.О. Сутність та структура мультимедійної компетентності педагога / В.О. Мирошниченко // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. Матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 11-13 вересня 2014 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса: Грінь Д.С., 2014. – 505с. – С.268-276.

2. Dipiomba.ru [Електронний ресурс]: Презентація як засіб навчання – Режим доступу: http://diplomba.ru/work/100166 – Дата доступу: 14.02.2022.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення