ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

01.07.2023 19:06

[2. Экономические науки]

Автор: Гук О. В., кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Фомюк О. В., студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


ORCID: 0000-0002-8129-8392  Olga Guk

Широкомасштабне  вторгнення росії в Україну призвело до кризового стану вітчизняних підприємств, які потребують зміни бізнес-моделей, трансформаційних перетворень, реалізації інновацій, оптимізації бізнес-процесів, використання цифрових технологій та організації обміну інформацією щодо нових методів інтеграції в контексті діджиталізації підприємств [1].  

Впровадження інновацій та реалізація інноваційних проєктів є основою успішного функціонування підприємства та передумовою створення конкурентних переваг. Вітчизняні підприємства зараз потребують адаптації до постійних змін турбулентного середовища, тому інноваційний розвиток та використання цифрових технологій стають передумовами до їх стабільного та ефективного економічного зростання.

Існує багато визначень поняття «інноваційний розвиток», але всі вони зводяться до основних дефініцій: розвиток інноваційних процесів, взаємозв’язок між інноваційним розвитком та інноваційним потенціалом підприємства, впровадження інновацій та управління інноваційними проектами, інноваційні перетворення, активізація наукових досліджень і розробок, що сприяє підвищенню ефективності діяльності та конкурентоспроможності, реалізації потенціалу підприємств, інноваційних трансформацій та удосконаленню технологій виробництва в умовах діджиталізації [2, 3, 4].  

Для вибору напряму інноваційного розвитку доцільно класифікувати напрями інноваційного розвитку за різними ознаками:

1)за строком реалізації: довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий;

2)за напрямом: локальний та глобальний;

3)за стратегічною спрямованістю: збалансований, наступаючий, захищений;

4)за сферою застосування: продуктовий, технологічний, ринковий, ресурсний, організаційно-управлінський [5].  

Таким чином, інноваційний розвиток, використання цифрових технологій, оцифровування бізнес-процесів, зміна бізнес-моделей, застосування нових підходів до управління та реалізації інноваційних проєктів підприємствами здійснює позитивний вплив на бізнес-середовище та сприяє розвитку цифрової економіки.

Література

1.Чумак А.С., Гук О.В. Цифрова трансформація вітчизняних підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 117. URL: https://fmm.kpi.ua/?page_id=257

2.Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

3.Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. пос. для студ. вузів / С. М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 278 с.

4.Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства: навч. пос. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

5.Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференции

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення