Вимоги до оформлення

До друку приймаються тези доповідей обсягом 2-6 сторінок, підготовлених з допомогою текстового редактора MS Word у вигляді файлу форматів *.doc, або *.rtf.

Загальні вимоги до оформлення:
 1. Формат сторінки: А4; орієнтація - книжкова; поля з усіх сторін - 20 мм.
 2. Шрифт основного тексту: Times New Roman; розмір шрифту - 14.
 3. Вимоги до абзацу: міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання - за шириною; відступ першого рядка - 1,25 см.
 4. Нумерацію сторінок і розставляння переносів у словах не використовувати!
 5. Математичні формули повинні бути набрані з допомогою вбудованого редактора Microsoft Equation 3.0. Рекомендується формули нумерувати.
 6. Допускається використання рисунків (схем, діаграм, фотографій тощо). Рисунки повинні бути чіткими, мати підписи.
 7. Допускається використання таблиць. Шрифт таблиць аналогічний до основного тексту.
 8. Кожна таблиця і рисунок повинні мати номер і назву.
 9. Файл тез повинен мати назву: Секція-Прізвище_Ініціали.doc, наприклад: 1-Іванов_ІІ.doc.
 10. Файл копії квитанції повинен мати назву: Секція-Прізвище_Ініціали_оплата, наприклад: 1-Іванов_ІІ_оплата.
 11. Файл заявки (якщо не використовувати on-line реєстрацію) повинен мати назву: Секція-Прізвище_Ініціали_заявка.doc, наприклад: 1-Іванов_ІІ_заявка.doc
Зразок структури тез доповіді

Прізвище Ініціали, науковий ступінь, вчене звання (12 pt)
Навчальний заклад (установа), місто (12 pt)
Кафедра (відділ), посада (12 pt)

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (14 pt)

Виклад основного матеріалу. (14 pt)

Література (12 pt)
1. (12 pt)
2. (12 pt)
3. (12 pt)

Увага! Організатори конференції гарантують збереження конфіденційності особистих даних авторів! Жодні дані, зазначені авторами в заявці чи при on-line реєстрації, не будуть передані третім особам!

Внизу сторінки є посилання на три вкладених файли:
 1. Файл із вище зазначеними вимогами до оформлення (файл "Вимоги_до_оформлення.pdf").
 2. Файл-шаблон заявки1 на участь у конференції (файл "Заявка_бланк.docx").
 3. Файл-шаблон у форматі *.docx, який можна використати як заготовку для оформлення тексту матеріалів конференції (файл "Тези_шаблон.docx").
1 Заявка на участь в конференції виконується за бажанням автора. Як альтернатива заявці - це on-line реєстрація учасника конференції.

Ċ
Михайло Патряк,
27 жовт. 2016 р., 03:46
ĉ
Михайло Патряк,
23 квіт. 2017 р., 11:21
ĉ
Roman Machuga,
16 квіт. 2014 р., 07:50