ЗАСТОСУВАННЯ МАІ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВІЙСЬКОВИХ АВТОКРАНІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЗАСТОСУВАННЯ МАІ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВІЙСЬКОВИХ АВТОКРАНІВ

08.12.2022 01:17

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Валіахметов Ігор В’ячеславович, курсант, кафедра інженерної механіки, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м. Львів; Ковалюк Ростислав Михайлович, курсант, кафедра інженерної механіки, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м. Львів


Ефективне інженерне забезпечення багатьох військових операцій передбачає використання автомобільних кранів, які повинні задовольняти низці критеріїв. Особа, що приймає рішення про їх бойове застосування, як правило, обмежена в часі та можливостях. Тому, в умовах теперішньої війни з російським агресором, задача підтримки прийняття рішень відповідальною особою є особливо актуальною.

Технічний рівень військових автокранів характеризується показниками, які виступають критеріями при оцінюванні та виборі кращої моделі (альтернативи). Проблема оцінювання їх технічного рівня на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) та вибору найкращої з досліджуваних моделей є задачею багатокритеріальної оптимізації за умов невизначеності, призначеною для підтримки прийняття рішення. Для розв’язування такого класу задач використано метод аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті [1].

Метод аналізу ієрархій розбивається на такі етапи:

1. Структурування задачі у вигляді ієрархічної структури (мета – визначення моделі автокранів з найкращими характеристиками, критерії – характеристики, а альтернативи – розглядувані моделі автокранів).

2. Тут відбувається оцінювання кожного з критеріїв стосовно головної мети на основі їх попарного порівняння за шкалою експертної оцінки, а також обчислюються (як середні геометричні) компоненти нормованого вектора локальних пріоритетів.

3. Для всіх заданих критеріїв будуються матриці попарних порівнянь з альтернативами (в нашому випадку – це марки автокранів), для кожної з яких визначають відповідний нормований вектор локальних альтернатив.

4. На цьому етапі знаходимо добуток матриці нормованих векторів локальних альтернатив і нормованого вектора локальних пріоритетів.

Таким чином, методика розв’язування задачі оцінювання технічного рівня військових автокранів полягає в обчисленні (для заданого відношення переваг критеріїв і альтернатив) елементів квадратних обернено-симетричних матриць попарних порівнянь і відповідних нормованих головних векторів критеріїв і альтернатив. Розв’язок задачі одержуємо, як максимальну компоненту вектора глобальних пріоритетів, із добутку матриці нормованих векторів пріоритетів альтернатив і вектора-стовпця локальних критеріїв. 

Як приклад використання МАІ для оцінки технічного рівня військових автокранів (на основі заданих їх ТТХ) були проведені числові дослідження для окремих моделей автокранів, внаслідок яких були визначені кращі. Зокрема, було встановлено, що військові автокрани нового покоління мають вдосконалену конструкцію і є досить надійними. 

Аналіз виконаних числових досліджень показав, що нові моделі військових автомобільних кранів, які створені останнім часом, хоча і мають різні окремі ТТХ і техніко-економічні показники, проте за своїм технічним рівнем вони є досить близькими між собою. 

Метод Сааті є ефективним інструментом оцінювання технічних систем і дозволяє особі, що робить вибір, приймати обґрунтовані рішення. Перспективними напрямками подальших досліджень з оцінювання технічного рівня військової автомобільних кранів можуть стати дослідження залежності між критеріями на основі їх кореляційного та факторного аналізу, введення додаткових критеріїв, зокрема, забезпечення живучості автокранів і екіпажу, зручності та безпечності роботи в бойових умовах.

Список використаних джерел:

1. Романчук Я.П., Сокіл Б.І., Баранов А.В. Використання методу аналізу ієрархій для оцінювання технічного рівня військових автокранів. Озброєння та військова техніка. 2021. № 2(30). С. 35−43. DOI: https://doi.org/1034169/2414-0651.2021.2(30).35-43.

__________________

Науковий керівник: Романчук Ярослав Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інженерної механіки, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м. ЛьвівCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення