СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА ОСНОВІ ПРОЄКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА ОСНОВІ ПРОЄКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

04.02.2022 16:50

[2. Економічні науки]

Автор: Гурська І.С., к.е.н., доцентка, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани


В сучасних умовах господарювання для аграрних формувань України стає необхідним застосування якісно нового підходу до управління аграрними формуваннями. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами на основі принципів проєкт-менеджменту.

Упровадження проектного менеджменту на підприємствах аграрного сектору стикається з низкою проблем, а саме ‒ нестачею сертифікованих фахівців із проектного менеджменту на ринку праці; відсутністю досвіду управління розвитком організацій у менеджерів підприємств; недостатньою мотивацією до впровадження інноваційних інструментів у діяльність організацій — опором нововведенням через відсутність формалізації та неефективність організаційних структур управління; низьким рівнем довіри до консалтингових організацій та навчальних закладів через недосконалу конкуренцію на ринку [1].

Основними завданнями проєктного менеджменту в аграрних формуваннях є оптимізація їх роботи – отримання максимальної віддачі при мінімальних витратах. Чим більший і масштабніший проєкт, тим динамічніше розвивається підприємство. 

Системи управління проектами ‒ це інструмент в руках керівника і команди, який дозволяє робити всю діяльності компанії максимально прозорою.

Проєкт менеджмент це складна управлінська система, яка на сьогодні забезпечує розвиток підприємств у сучасних економічних умовах господарювання. Планування та реалізація проєктів вимагає від менеджерів підприємств спеціальних навиків таких як: методи аналізування зовнішніх та внутрішніх чинників підприємства, потреб ринку, методи розробки техніко-економічних обґрунтувань, методи планування та структуризації проєкту, знання стандартів управління проєктом в кожній з груп процесів управління.  Для впровадження методів проєктного управління в аграрних формуваннях необхідні грамотні кадри професіонали з управління проектами, які б забезпечили кваліфіковане управління і реалізацію проектів [2].

Управління проєктного менеджменту допомагає швидко і ефективно досягати поставлених цілей. Крім того, в процесі цього формується ціла система комплексів, які можуть бути використані для досягнення загальних цілей підприємства, а також розробляється схема розумного розподілу ресурсів. Управління проєкт-менеджменту включає такі підходи: визначення і формування вимог до проєкту; формування максимально чітких і зрозумілих цілей; встановлення і реалізація комунікації між задіяними в проєкті сторонами; врегулювання проєктних обмежень: зокрема бюджету, ресурсів, ризиків, дедлайнів, якості; спілкування з командою, врахування їх потреб/побажань/очікувань і корекція існуючих планів відповідно до отриманих матеріалів.

Використання сучасних підходів проєктного менеджменту в аграрних формуваннях дає можливість керівникам і менеджерам реально визначати пріоритетні напрямки своєї діяльності, наділяти їх у форму цілісних програм і проєктів, чітко і однозначно формулювати цілі і очікувані результати діяльності, формулювати критерії успішності виконання проєктів, усвідомлено враховувати можливі ризики, і, що дуже важливо – оптимізувати використання ресурсів організації.

Література

1. Наукова та інноваційна діяльність України. Державна служба статистики України. 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Сайт Інституту проектного менеджменту. URL: http://pmi. org.ua/ru/certification.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення