ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

07.10.2021 22:02

[2. Економічні науки]

Автор: Заіка О.О., директор з питань експорту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», м. Київ


У сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності, яка орієнтована на зовнішньоекономічну діяльність, важливе і провідне місце посідає структура управління та її організація. 

Організаційна структура управління – це форма реалізації методів управління підприємством, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів [1]. Організаційна структура управління підприємством є засобом сприяння досягненню менеджерами своїх цілей. Оскільки цілі є похідними від загальної стратегії підприємства, тісний зв'язок стратегії та структури цілком логічний. Відповідно, організаційна структура має дотримуватися певної стратегії. І якщо менеджери вагомо змінюють свою організаційну стратегію, вони мають модифікувати організаційну структуру задля пристосування до цих змін та їх підтримання. 

Відповідно до організаційної структури підприємствами розробляється система управління підприємством [2].

Активний розвиток діяльності підприємств у частині зовнішньоекономічних зв’язків, поширена система міжнародного поділу праці, а також виникнення і розвиток транснаціональних компаній стали одними з основних факторів у створенні та формуванні ефективної структури управління в сучасних умовах. Питанням вивчення правильності та ефективності формування структури управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності займаються багато видатних як іноземних, так і вітчизняних учених і науковців, серед яких варто зазначити таких, як: Д. Рікардо, Б. Оллін, Б. Тойне, Ю. Б. Іванов, Ю. В. Макогон, Ю. Г. Козак, В. М. Варенко, І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова та інші. Але багато питань залишаються не дослідженими, а відповіді на них недостатньо сформованими.

На сучасному етапі формування організаційної структури управління в зовнішньоекономічній діяльності значну увагу варто приділити наступним питанням. Зокрема, таким, як: 

- постійна заміна та оновлення продукції; 

- швидке розширення її асортименту; 

- збільшення кількості взаємозамінних видів продукції, яку виготовляють різними способами; 

- підвищення ролі і збільшення масштабів діяльності закордонних дочірніх компаній; 

- урахування специфіки ринків країн-імпортерів та країн-експортерів; 

- посилення конкурентної боротьби; 

- переорієнтація великих компаній з експорту товарів із країн, де вони базуються, до материнської компанії на здійснення виробничої діяльності на підконтрольних закордонних підприємствах із перспективою наступної реалізації на нових ринках збуту. 

Аналізуючи вищенаведені питання, яким варто максимально приділити увагу, варто зазначити, що в сучасних умовах при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства повинні враховувати важливі фактори, а саме [3]: 

- відстані; 

- відмінність між країнами; 

- некоректні фактори; 

- невизначеність, яка зумовлена неточністю інформації; 

- місце прийняття рішення (материнська компанія чи супутні їй філії); 

- проміжок часу, протягом якого філії можуть отримати допомогу; 

- стратегія конкурентоспроможної боротьби; 

- конкурентоспроможні позиції компанії; 

- умови роботи структурних філій до самої материнської компанії; 

- обсяги зовнішньоекономічних операцій. 

Крім певних фактів у своїй діяльності, підприємства повинні також враховувати певні форми зовнішньоекономічної діяльності, серед яких зазначимо: 

- експорт; 

- імпорт; 

- ліцензування; 

- прямі капіталовкладення; 

- спільне підприємництво;

- формування міжнародних фінансово-промислових груп; 

- залучення іноземних інвесторів і створення підприємств з іноземними інвестиціями [4].

За напрямками зовнішньоекономічну діяльність підприємств можна поділити на дві групи: 

I. Зовнішньоекономічна діяльність великих компаній. 

II. Експортно-імпортна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу (див. рис. 1). 
Рис. 1. Напрями діяльності підприємств зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах 

Аналізуючи систему менеджменту і управління на підприємствах в іноземних країнах та країнах з розвиненою ринковою економікою, можна зробити висновок, що структури управління великих підприємств мають основне завдання – встановлення чітких взаємозв’язків між певними структурними підрозділами, розподіл між ними повноважень, прав та обов’язків. Також зазначимо, що з метою збільшення ефективності роботи підприємства та збільшення прибутку в більшості випадків великі компанії переорієнтовують свій основний вид діяльності з країн, де базується їхня материнська компанія, в країни другого сорту з дешевою робочою силою, з малим податковим навантаженням на компанію, з низькими митними платежами; мінімізують витрати на сировину, енергію, комунальні платежі та транспортні витрати. Схематично на рис. 2 зображено класифікацію великих компаній та їхні основні ознаки, а на рис. 3 представлено різновиди закордонних філій великих підприємств та зазначено зростання на сучасному етапі формування організаційної структури їхніх відокремлених підрозділів, тобто, дочірніх підприємств. 
Рис. 2. Класифікація великих компаній та їхні основні ознаки
Рис. 3. Класифікація видів закордонних філій і дочірніх підприємств великих компаній

Отже, аналізуючи вищенаведене і представлене на рисунках, можна зробити висновок, що в сучасних умовах організаційна структура підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), відіграє важливу і домінуючу роль, адже при оптимальній структурі управління підприємством саме підприємство може ефективніше здійснювати свою діяльність, при цьому може мати значно більші доходи не лише в частині виходу на нові ринки збуту чи підписання додаткових контрактів на експортно-імпортні операції, а й в частині економії, щомісячних алокованих витрат, які здійснюються ним під час господарської діяльності. 

Література:

1. https://elib.hduht.edu.ua

2. https://pidru4niki.com

3. М. А. Окландер, М. В. Кірносова. Маркетингова товарна політика. Центр навчальної літератури. – К. – 2017, с. 200. 

4. К. В. Ковтуненко, О. М. Коваленко, О. В. Станіславик. Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. Навчальний посібник. Центр навчальної літератури. – К. – 2019, с. 505. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення