Корисні посилання

На даній сторінці Ви знайдете ряд електронних джерел, які можуть бути корисними в науковій діяльності.

Якщо Ви знаєте цікаві інтернет-ресурси, які можуть бути використані при проведенні наукових досліджень, буду вдячний за надану інформацію. Надіслані Вами адреси будуть включені у даний перелік.
Відображається 8 елементів
Вміст ресурсуАдреса ресурсу
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Вміст ресурсуАдреса ресурсу
Індекси УДК http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk 
Каталог безкоштовного програмного забезпечення (альтернатива комерційним програмним продуктам) http://unick-soft.ru/FreeSoft.cgi 
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 
Науковий портал "Українські науковці у світі" ("Ukrainian Scientists Worldwide") http://www.usw.com.ua/ 
Освітній портал http://www.osvita.org.ua/ 
Пошук електронних версій авторефератів у базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Пошук електронних версій законів, нормативних актів, постанов тощо (на сервері Верховної Ради України) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a 
Український науковий клуб http://nauka.in.ua/ 
Відображається 8 елементів