2017/22 - 20 вересня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 22)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 50 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Абрамова А.О., Журбенко І.М Моделювання технологічного процесу для оцінки його токсичності в навколишньому середовищі 
1. Інформаційні системи і технології Бандура В.В., Зорін В.О. Розробка математичної моделі оцінки якості програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Беркут О.В., Самокіна Г.В. Проблематика функціонування системи захисту інформації в мережі Інтернет 
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко В.А. Микросервисная архитектура приложений 
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко С.А. Критерии выбора технологий для мобильного приложения 
1. Інформаційні системи і технології Волошин М.І., Кислинський О.О. Кіберзагрози для вітчизняного бізнесу  
1. Інформаційні системи і технології Гребінь М.В., Суприган О.І. Використання інтерполяційного многочлену Лагранжа для оцінки кваліфікації працівників установи 
1. Інформаційні системи і технології Гулак А.А. Дослідження цільової аудиторії малого бізнесу модифікованим методом аналізу ієрархій 
1. Інформаційні системи і технології Демчик С.Л. Розробка алгоритму функціонування програмного комплексу шифрування даних алгоритмом криптографічного перетворення ДСТУ ГОСТ 28147 - 2009 з візуалізацією його процесів 
1. Інформаційні системи і технології Добуляк Л.П., Костенко С.Б. Оптимальний розподіл замовлень фірми на виготовлення продукції серед виробників 
1. Інформаційні системи і технології Іванов В.В. Система захисту інформації підприємства 
1. Інформаційні системи і технології Колодєєв В.С. Методи оцінки якості інтерфейсу користувача веб-сайту 
1. Інформаційні системи і технології Кравцов К.С., Волинець Н.С. Створення ігрового мобільного додатку з використанням технологій доповненої реальності 
1. Інформаційні системи і технології Кустаровський О.Д. Методологічні особливості прогнозування фінансового стану вітчизняних транспортних компаній в умовах поточної макрокризи 
1. Інформаційні системи і технології Мигович М.О., Черкашин Д.О. Соціальні мережі як сучасний інструмент впливу на суспільство 
1. Інформаційні системи і технології Мишко Р.М., Щербань К.А. Інформаційні загрози у міжнародному кіберпросторі 
1. Інформаційні системи і технології Овчаренко А.С. Автоматизоване тестування в навчальному процесі 
1. Інформаційні системи і технології Петровський В.В. Моніторинг відвідування сайту дистанційного навчання за допомогою технічних можливостей 
1. Інформаційні системи і технології Подуфалов М.С. Використання штучного інтелекту в розвиваючих комп'ютерних іграх для дітей  
1. Інформаційні системи і технології Процько Д.С. Дослідження методів оптимізації організаційних структур управління 
1. Інформаційні системи і технології Руденко І.В., Голуб С.В. Класифікація результатів соціоекологічних спостережень методами факторного аналізу 
1. Інформаційні системи і технології Савінкін М.Ю. Забезпечення кібернетичної безпеки - нагальна потреба України 
1. Інформаційні системи і технології. Стрільчук Р.М. Моделювання бізнес-процесів сучасного підприємства 
1. Інформаційні системи і технології Усик С.О., Вознюк Д.Р. Проблеми захисту інформації з обмеженим доступом в умовах сучасних геополітичних змін і розвитку глoбального інформаційного простору 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М., Михайлик О.М. Передумови створення інформаційної системи вибору комфортного міста 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М., Стаценко К.П. Створення програми формування бази знань для тестових інформаційних систем 
1. Інформаційні системи і технології Шарова Т.М., Акімов В.Ю. Переваги використання ІКТ у роботі туристичних фірм 
1. Інформаційні системи і технології Шаров С.В., Абрамович І.М Аналіз програмних засобів навчального призначення з історії літератури 
1. Інформаційні системи і технології. Шевченко Д.А. Сравнительная характеристика SQL и NOSQL баз данных 
1. Інформаційні системи і технології Щербань В.С. Модель порушника веб безпеки: підхід до визначення 
2. Економічні науки Бесараб С.О. Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємств як запорука їх перспективного розвитку 
2. Економічні науки. Гнатенко І.А., Рубежанська В.О. Використання теорії таксономії для рейтингового оцінювання розвитку регіонального ринку праці 
2. Економічні науки Гондюл О.Д. Інформаційне просування зовнішньоекономічних інтересів ФРН у сфері безпеки, оборони та фінансів 
2. Економічні науки Журба О.Ю. Недоліки та перспективи удосконалення місцевих фінансів в Україні 
2. Економічні науки Калініченко З.Д. Діяльність контролюючих органів щодо протидії злочинним проявам у економічній сфері 
2. Економічні науки. Кривов’язюк І.В., Кварцяна О.А. Теоретичні аспекти корпоративного управління діяльністю підприємств в умовах кризи 
2. Економічні науки Криворучкіна О.В., Марек Н.І. Методи ефективного удосконалення системи управління витратами на підприємстві 
2. Економічні науки Кучеренко А.А., Моришев Ю.Ю.  Інновації в освіті – фундамент соціального та економічного розвитку України 
2. Економічні науки Матвійченко В.А. Органайзер мобільності та сучасні системи моніторингу в контексті розвитку інноваційних розробок в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
2. Економічні науки Негода А.В. Економіко-математичні методи та моделі у вивченні економічних явищ 
2. Економічні науки Недбалюк І.Р. Підходи до систематизації показників ефективності державного фінансового контролю 
2. Економічні науки Потьомкіна Н.Ю. Використання електронних платіжних систем на прикладі WEBMONEY 
2. Економічні науки Рудкевич Т.І. Особливості обліку реалізації товарів в оптовій торгівлі 
2. Економічні науки. Тимошенко А.О. Сутність фіскальної конвергенції 
2. Економічні науки Шахова О.А. Зміст і завдання економічної політики держави 
3. Технічні науки Божко К.М. Параметри вимірювального кола інтелектуального сонячного модуля  
3. Технічні науки Корзаченко М.М. Негативні наслідки ущільнення ґрунту під фундаментами будинків допоміжного  
3. Технічні науки Левкин Д.А., Нетецкий Л.Г. Оптимизация параметров лазерного обогрева эмбриона 
3. Технічні науки Складанний Д.М., Потапенко Т.Є. Вплив умов статистичної невизначеності на результати оптимізації процесу цементації ртуті  
3. Технічні науки. Чудик І.І. Прогнозування енергетичних затрат на роботу неорієнтованих компоновок низу бурильної колони 
Відображається 50 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
3 жовт. 2017 р., 10:23