2018/31 - 18 вересня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 31)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 46 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Бабкова Н.В., Угольнікова Н.С., Санжаровська О.Г. Аналіз тональності тексту як ефективний інструмент автоматичної модерації новинного контенту 
1. Інформаційні системи і технології Бондарчук А.С. Creating the model of the office memorandums` system 
1. Інформаційні системи і технології Брянцева В.Р. Інтелектуальна система контролю ваги тіла 
1. Інформаційні системи і технології Гасімов Ф.М.О., Елізаров А.Б. Захист корпоративної мережі підприємства за рахунок створення VPN тунелю 
1. Інформаційні системи і технології Глюза А.П. Хмарне сховище як один з видів інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Желдак Л.В., Чумак К.О. Застосування засобів машинного навчання задля запобігання шахрайському втручанню в діяльність інформаційної системи у реальному часі 
1. Інформаційні системи і технології Ілуца Є.О. Аналіз платформ та програм для організаторських заходів 
1. Інформаційні системи і технології Кот Ю.О., Цьома Т.С. Спектроскопічний аналіз атмосфери на Марсі 
1. Інформаційні системи і технології. Кравченко В.І., Карягін Ж.Г. Моделювання системи обробки експериментальних даних на ПЕОМ 
1. Інформаційні системи і технології. Кривець Л.А., Ващук О.В., Козак В.В. Застосування мов програмування в моделюванні 
1. Інформаційні системи і технології Криворот Є.І. Адаптивне регулювання потоків даних, що оброблюються сервером 
1. Інформаційні системи і технології Модестов М.О. Розпізнавання клавіатурного почерку користувача використовуючи еліпс передбачення 
1. Інформаційні системи і технології Моісейкін О.С., Артамонов Є.Б. Мережева система конвеєрної обробки відкладених відеопотоків 
1. Інформаційні системи і технології Орел А.В. Аналіз тональності: що це та чому це має значення? 
1. Інформаційні системи і технології Сениський О.Ю. Розроблення масової багатокористувацької рольової онлайн-гри 
1. Інформаційні системи і технології Томашевська І.П., Кузьмінська Ю.О. Perspectives of informational and communication technologies usage as a self-efficacy approach in the process of studentsʼ education in ukrainian higher educational establishment 
1. Інформаційні системи і технології Федоров М.Є. Аналіз стану автоматизації процесів транспортування, дозування та змішування шихти для виробництва сирих котунів 
1. Інформаційні системи і технології Шахова О.А. Роль інформаційних технологій у розвитку міжнародних відносин 
1. Інформаційні системи і технології Шевляков О.С., Богданова Л.М. Проектування CRM-системи для підвищення ефективності бізнес-процесів, що спрямовані на роботу з клієнтами 
1. Інформаційні системи і технології Ялова К.М., Короткий О.В. Особливості створення смарт-контрактів на платформі Ethereum 
1. Інформаційні системи і технології Fabunmi S. Композиційні моделі клієнт-серверних систем 
2. Економічні науки Бондар А.В. Оцінка ефективності еколого-орієнтованих проектів в контексті сталого розвитку 
2. Економічні науки Ільницька-Гикавчук Г.Я., Якобчук О.В., Шиналь Ю.В Особливості управління персоналом на туристичному підприємстві 
2. Економічні науки Кальніцька М.О. Актуальні драйвери глобального розвитку організаційно-культурних ресурсів туристичного бізнесу 
2. Економічні науки Корчун В.В. Страховий ринок України, як запорука економічного зростання держави 
2. Економічні науки Ляшенко Р.В. Проблематика участі держави в формуванні фінансових потоків та бюджетуванні підприємств агробізнесу 
2. Економічні науки Пірог С.В. Аналіз підприємств м'ясного птахівництва 
2. Економічні науки Потьомкіна Н.Ю. Характерні ознаки та особливості основних цінних паперів як фінансових інструментів та об’єктів інвестиційної діяльності  
2. Економічні науки Пчелинська Г.В. Індикатори ефективності управління витратами підприємства 
2. Економічні науки Рязанова Н.О. Державні регулятори енергоефективного розвитку 
2. Економічні науки Сайченко В.О. Роль класифікації митних ризиків в досягненні ефективності системи управління ними 
2. Економічні науки Сисоєва І.М., Гевко О., Мед Р. Деякі особливості фінансового та управлінського обліку основних засобів 
2. Економічні науки Сисоєва І.М., Собко І.О., Серік Т.С. Сутність та поняття креативного обліку 
2. Економічні науки Татарин Н.Б., Васьків І.М. Вдосконалення стійкості механізму фінансової політики України 
2. Економічні науки Ozarowski О. Features of European energy market  
2. Економічні науки Sielicka E., Choma A. The importance of data warehousing and data mining in business intelligence: the impact on business strategy and management decisions from the financial institutions perspective 
2. Економічні науки Sielicka E., Choma A. Exploring the financial and economic impact of countries hosting special events on the international community perception: communities’ perspective 
3. Технічні науки Божко К.М. Комплексний метод контролю дефектів сонячних елементів  
3. Технічні науки. Ващук О.В., Кривець Л.А., Радчук Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку атомної електроенергетики в Україні 
3. Технічні науки Головкіна Л.І. Біологічна цінність бульб молодої картоплі 
3. Технічні науки Дейна В.В., Шабала О.О. Електромагнітний прискорювач мас 
3. Технічні науки Дрогомерецька Г.В. Безпека в інформаційній сфері: реалії сьогодення 
3. Технічні науки Куницький С.О. Аналіз якості води для виробництва органічної продукції 
3. Технічні науки Нальотова Н.І., Білаш Т.А. Особливості доставки нафтопродуктів автомобільним транспортом 
3. Технічні науки Соколовська І.Є. Математическая модель движения частиц материала в вихревом аппарате при термообработке 
3. Технічні науки Стасюк Р.Б., Запухляк В.Б., Белей О.І. Визначення сумарної маси небезпечної речовини між запірними пристроями на початку та вкінці ділянок газопроводів 
Відображається 46 елементів
Ċ
Святослав Русенко,
26 вер. 2018 р., 23:07