2017/23 - 17 жовтня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 23)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 45 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко В.А. Технологии искусственного интеллекта и их применение 
1. Інформаційні системи і технології Борщ С.В., Бугайова Н.А. Інструментарій сучасного вчителя 
1. Інформаційні системи і технології Грабовський А.Ю., Ігнатенко О.І. Напрями удосконалення законодавства з питань захисту інформації з обмеженим доступом 
1. Інформаційні системи і технології Добуляк Л.П., Прядко О.Я. Оптимізація плану випуску продукції з найбільшим попитом 
1. Інформаційні системи і технології Ітякін О.С., Нельга А. Т. Швидкодіючий термометр організму людини в системах моніторингу  
1. Інформаційні системи і технології Кондратовець Н.В.  Використання інформаційних та комунікаційних технологій для покращення якості освіти 
1. Інформаційні системи і технології Краснопер І.І., Миколенко В.М. Революція у кіберпросторі 
1. Інформаційні системи і технології Левус Є.В., Бода О.Б. Автоматичні метрики оцінювання якості машинного перекладу 
1. Інформаційні системи і технології Личак М.С., Ігнатова О.С. Механізм державного управління публічною інформацією з обмеженим доступом в державних установах 
1. Інформаційні системи і технології Мартовицкий В.А., Тимофеев И.О. Анализ современных сканеров уязвимостей 
1. Інформаційні системи і технології Михайлов Д.Ю. Правовий режим та проблеми застосування криптовалюти в Україні 
1. Інформаційні системи і технології Ночніченко М.О., Шеремет Д.А., Лук’яниця Д.А. Проблеми захисту персональних даних у соціальних мережах та способи їх подолання 
1. Інформаційні системи і технології Овсяннікова С.М., Заброда О.О., Фурман І.В. Впровадження системи Е-документообігу в Україні 
1. Інформаційні системи і технології Петровський В.В. Веб-технології як основа інтернет-технологій 
1. Інформаційні системи і технології Постумент М. В. Використання інтернет-технологій в навчально-виховному процесі 
1. Інформаційні системи і технології Похилько О.В. Хмарні технології, як новий горизонт в освіті 
1. Інформаційні системи і технології Самара С.К. Системи захисту інформації 
1. Інформаційні системи і технології Шиманський О.В. Афінні перетворення об’єктів доповненої реальності за допомогою технології ARKIT 
1. Інформаційні системи і технології Шкурат О.С. Ідентифікація медичних зображень 
1. Інформаційні системи і технології Cтолітенко М.О. Система захисту інформації підприємства 
1. Інформаційні системи і технології Ryzhova D., Litvinova K., Volozhenko Y. Biotelemetry 
2. Економічні науки Булах І.І., Шиманська О.В. Інформаційні системи і їх роль у обліковій політиці держави 
2. Економічні науки Гернего Ю.О. Концептуальні засади фінансизації збалансованого людського розвитку 
2. Економічні науки Голвазін О.М. Оцінювання територіального впливу як інструмент формування інтегрованої державної регіональної політики 
2. Економічні науки Дудчик О.Ю., Клокова Л.О., Тумасян К.Г. Стан та перспективи інвестування у сферу агробізнесу в Україні 
2. Економічні науки Журба О.Ю. Використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації 
2. Економічні науки Ісхакова О.М., Темченко В.О., Остапенко Ю.В. Фондові біржі в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку 
2. Економічні науки Камінська О.Ю., Харчук Л.М. Міжнародні економічні санкції як засіб досягнення політичних та економічних цілей 
2. Економічні науки Кулініч А.В., Савва О.О., Фоміних В.І. Особливості проведення процедури санації підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку 
2. Економічні науки Ларіна Д.Є. Вплив кіберзлочинності на сучасну економіку: реальний стан та тенденції розвитку 
2. Економічні науки Миронова Н.В. Облік і контроль товарних запасів на підприємстві 
2. Економічні науки Поліщук Н.В. Іпотечне страхування як метод управління ризиками іпотечної діяльності 
2. Економічні науки Примак Ю.Р. Особливості системи рейтингових оцінок CAMELS та її вдосконалення 
2. Економічні науки Скорік К.А. Еволюція промислової політики Європейського Союзу 
2. Економічні науки Цибенко І.О. Перспективи розвитку ринку будівельного інтелектуального продукту 
2. Економічні науки Черняєва О.О. Обґрунтування внутрішніх ситуативних умов, що формують інформаційне забезпечення управління витратами промислового підприємства 
2. Економічні науки Шадура-Никипорець Н.Т., Нецвітай С.В. Комплексна оцінка розвитку харчової промисловості в регіональному розрізі 
2. Економічні науки Юдіна К.В., Меліхова Є.Д., Фоміних В.І. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення 
3. Технічні науки Божко К.М. Формувач високовольтних імпульсів для пристрою візуалізації дефектів сонячних елементів у коронному розряді 
3. Технічні науки Бура І.В. Пристрій для вимірювання динаміки руху об’єкта  
3. Технічні науки Гринь С.А., Бабенко В.Н., Кренев К.Д Метод ранговой корреляции при выборе системы ведения конструкторской документации на средних и малых предприятиях машиностроительной отрасли 
3. Технічні науки Гринь С.А., Горбунова О.В., Костюк Д.П Опыт создания современных зон отдыха на малых предприятиях машинострительной отрасли 
3. Технічні науки Корзаченко М.М. Реконструкція застарілого житлового фонду масових серій в Чернігівській області 
3. Технічні науки Мацюра І.І. Проблеми вимірювання вологості повітря в умовах високих температур 
3. Технічні науки Швець Л.В., Труханська О.О. Ефективність використання широкозахватних агрегатів при вирощуванні високорослих культур 
Відображається 45 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
24 жовт. 2017 р., 00:50