2017/19 - 17 травня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 19)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 89 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Архипова С.А. Ретроспектива развития социальной инженерии 
1. Інформаційні системи і технології. Афанасьева И.В., Филипов И.К. Использование компьютерного зрения в мобильных устройствах 
1. Інформаційні системи і технології. Байда Т.О. Задача швидкої аутентифікації 
1. Інформаційні системи і технології. Бикова А.О. Види аналізаторів мережевого трафіку та принцип їх роботи 
1. Інформаційні системи і технології. Бойковська К.О. Побудова полігональної карти використовуючи діаграму Вороного 
1. Інформаційні системи і технології. Бойчаров Р.В. Конкурентна розвідка. Технології діяльності в системі безпеки суб’єктів господарювання 
1. Інформаційні системи і технології. Бойчаров Р.В. Бізнес-розвідка. Основні аспекти впливу конкурентної розвідки на недобросовісну конкуренцію 
1. Інформаційні системи і технології. Бондаренко С.С., Нікіфоров О.А. Використання адаптивних систем нечіткого виведення у задачах прогнозування 
1. Інформаційні системи і технології. Бондаренко Ю.В. Актуалізація контенту Web засобами RSS та JSON 
1. Інформаційні системи і технології. Веклич С.Г. Порівняння цифрових методів виявлення окремих тонів сигналу 
1. Інформаційні системи і технології. Войташ В.В. Інтеграція технології доповненої реальності з мобільними додатками 
1. Інформаційні системи і технології. Городова А.О. Разработка системы повышения надежности веб-сервисов на основе анализа пользовательских сценариев 
1. Інформаційні системи і технології. Добровольский Г.К. Использование модели акторов в распределённых системах 
1. Інформаційні системи і технології. Дорофєєва Х.М., Лавріненко Д.М. Проблеми та перспективи розвитку туристичних систем бронювання в Україні на прикладі системи Amadeus 
1. Інформаційні системи і технології. Дульцева І.І., Харьковський П.Є. Інтерактивні технології, як провокуюча інновація в управлінні освітою 
1. Інформаційні системи і технології. Іванов М.Є., Афанасьєва І.В. Сучасні принципи обробки природньої мови 
1. Інформаційні системи і технології. Карпенко Д.І. Система моделювання випромінювання звуку вісесиметричними вихоровими структурами 
1. Інформаційні системи і технології. Ковалишин О.С. Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації розкладів за допомогою систем нечіткої логіки 
1. Інформаційні системи і технології. Коновалова П.С., Кондрус Л.Л. Інформаційно-аналітичні системи Інтернет 
1. Інформаційні системи і технології. Коновалов М.С., Кондрус Л.Л. Правове регулювання Інтернет-бізнесу в Україні 
1. Інформаційні системи і технології. Корнєв Я.Д., Юхименко О.В. Спосіб оцінки параметрів сенсорних та обчислювальних вузлів у розподілених сенсорних мережах 
1. Інформаційні системи і технології. Корнілов І.С. Аналіз принципів успішної розробки та підтримки корпоративного програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології. Косенко Н.В. Метод формирования команды проекта по личностно–психологическим характеристикам 
1. Інформаційні системи і технології. Кудаир Абед Тамер Перспективы развития BIM–технологий в строительном секторе Ирака 
1. Інформаційні системи і технології. Марченко А.О., Романько В.Ю. Визначення оптимального інвестування для виробничої фірми методами динамічного програмування 
1. Інформаційні системи і технології. Масечко І.О. Моделювання тривимірної задачі томографії 
1. Інформаційні системи і технології. Меліхова Є.Д., Кондрус Л.Л. Довідкові та аналітичні інтернет-системи з економічно-фінансового напрямку 
1. Інформаційні системи і технології. Паршуков С.В. Використання Microsoft Azure в навчальному процесі ВНЗ 
1. Інформаційні системи і технології. Подрубайло О.О., Лук’яненко Я.В. Аналіз алгоритмів об’єднання таблиць у розподілених сховищах даних в оперативній пам’яті 
1. Інформаційні системи і технології. Постумент М.В. Моделювання динаміки чисельності окремих популяцій в одній екологічній зоні 
1. Інформаційні системи і технології. Рець В.С. Юзабіліті інтернет-магазину: актуальність і вплив на продажі 
1. Інформаційні системи і технології. Рижова Д.В., Літвінова К.О., Гранкіна С.С. Штучні органи в рамках медичної кібернетки 
1. Інформаційні системи і технології. Рябуха А.Ю. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні мотивації студентів до навчання 
1. Інформаційні системи і технології. Складанний Д.М., Сорокіна К.В. Автоматизація процесу подавання рідини у гранулятор з псевдозрідженим шаром 
1. Інформаційні системи і технології. Солонець В.М. Від схем послідовностей до автоматів станів по перетворенню графа 
1. Інформаційні системи і технології. Тєлишева Т.О., Можаровський А.С. Нечітке представлення критерія оптимізації для керування процесом поглиблення свердловин 
1. Інформаційні системи і технології. Тимофієнко К.Ю. Використання модифікованого алгоритму випадкового лісу для оцінки біологічної активності молекул 
1. Інформаційні системи і технології. Толстолуцкий Е.Ю. Использование клиент-серверной архитектуры с "тонким" клиентом в разработке мобильных приложений 
1. Інформаційні системи і технології. Чупілко Т.А., Юдіна К.В., Меліхова Є.Д. Дослідження та прогнозування зовнішньої міграції в Україні з використанням економетричних методів 
1. Інформаційні системи і технології. Шарапова А.О., Кондрус Л.Л. Електронні документи: переваги та недоліки 
1. Інформаційні системи і технології. Шаров С.В., Печерський Р.В. Аналіз інструментальних засобів для розробки експертної системи медичної лабораторії 
1. Інформаційні системи і технології. Юсипенко Я.Л. Исследование структуры многомерных данных с помощью понижения размерности и визуализации 
1. Інформаційні системи і технології. Юсипенко Я.Л. Методы вычисления оптического потока и оценка их качества 
1. Інформаційні системи і технології. Якимова В.І., Кондрус Л.Л. Зростання ролі електронних магазинів у свідомості споживачів 
2. Економічні науки. Артеменко О.В. Сутність соціально-психологічного клімату колективу банку 
2. Економічні науки. Валігура А.Т. Проблеми та перспективи банківського кредитування в Україні 
2. Економічні науки. Дивнич А.І. Економічна стійкість підприємства в сучасних умовах господарювання 
2. Економічні науки. Донченко Ю.О. Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективи 
2. Економічні науки. Дуганець Н.В., Люзняк Г.М. Аналітичний та синтетичний облік витрат операційної діяльності 
2. Економічні науки. Карпюк М.Ф. Шляхи зниження витрат підприємства 
2. Економічні науки. Ковернінська Ю.В., Писаренко І.І. Страхові компанії як інвестори економічного розвитку 
2. Економічні науки. Коноплянникова М.А. Функціональна структура системи управління маркетинговою діяльністю підприємства 
2. Економічні науки. Королева Н.В., Левченко А.С. Управление электронными отходами методами улучшения конструкции изделий и утилизации отходов 
2. Економічні науки. Марченко А.О. Сучасний стан та динаміка безробіття в Україні 
2. Економічні науки. Масюк І.І., Задерака Н.М. Процедура ліквідації підприємства 
2. Економічні науки. Матвіїв Б.Б. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення 
2. Економічні науки. Остапенко Ю.В., Темченко В.О. Пенсійне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку 
2. Економічні науки. Пукало І.В. Сутність кризи, її причини, види та стадії перебігу 
2. Економічні науки. Рижук Ю.О. Історичні аспекти подвійного запису як нової епохи бухгалтерського обліку 
2. Економічні науки. Романов І.О. Роль Internet в банківській діяльності 
2. Економічні науки. Табінський В.А., Романько В.Ю. Державна підтримка малих підприємств в Україні 
2. Економічні науки. Тарасенко І.С. Сучасний розвиток міжнародної електронної комерції 
2. Економічні науки. Топча А.О. Вплив управління якостю на ефективність діяльності підприємства 
2. Економічні науки. Федина В.В., Писаренко І.І. Роль медичного страхування в умовах поширення концепції людського розвитку в Україні 
2. Економічні науки. Чернодубова Е.В. Основні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
2. Економічні науки. Чудновська А.В., Мартиненко А.П. Еколого – економічне обгрунтування методу запобігання втратам від випаровування нафтопродуктів 
2. Економічні науки. Чушак І.В. Проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні 
2. Економічні науки. Якименко К.А. Проблема нерівномірності економічного розвитку держав 
3. Технічні науки. Богатиренко К.Д. Проблема озвучення концертних зал 
3. Технічні науки. Богданова Н.В., Швестко И.В., Богатиренко К.Д. Модели синтеза в системах распознавания речи 
3. Технічні науки. Божко К.М. Імпульсний імітатор сонячного випромінювання на світлодіодах 
3. Технічні науки. Ващенков О.А. Механизмы тканевой гипоксии при стрессе 
3. Технічні науки. Заболотна А.Ю. Фактори переходу до IMS 
3. Технічні науки. Зелепукіна Т.В. Проектування мікросмужкових частотних фільтрів НВЧ-діапазону з використанням різних чисельних методів розрахунку 
3. Технічні науки. Кастранець Ю.М. Перспективи використання масивних MIMO 
3. Технічні науки. Кулагін Д.О., Яценко Д.В., Волков М.А. Декомпозиція дизель-генераторних електромеханічних систем як захід підвищення енергетичної ефективності 
3. Технічні науки. Мелконян А.А., Лисак Я.О. Вдосконалення приладу для визначення вологості зерна 
3. Технічні науки. Мельничук В.В. Проблеми підвищення ефективності сміттєспалювальних заводів 
3. Технічні науки. Меренюк Е.А. Питание малогабаритных устройств от радиочастотных электромагнитных излучений 
3. Технічні науки. Михайлов С.О. Моделювання IR-UWB системи зв’язку 
3. Технічні науки. Морозова І.В. Аналітичні прилади типу «електронний ніс», та нагальність їх створення 
3. Технічні науки. Нікіфоров О.А., Бондаренко C.C. Симетрична проблема власних значень 
3. Технічні науки. Носенко А.Д. Использование широкополосных систем терагерцового диапазона 
3. Технічні науки. Пипко В.М. Моноімпульсний пеленгатор для гармонійних радіолокаційних систем 
3. Технічні науки. Піддубцева У.В. Основні характеристики та можливості програмного забезпечення CELLPLANNER 
3. Технічні науки. Поцелуєв В.П. Модель впливу взаємодії поліморфозів гену MTHFR на розвиток ішемічного інсульту 
3. Технічні науки. Чернявський А.А. Аналіз розвитку мережі LTE в неліцензійному спектрі частот 
3. Технічні науки. Юнис Башир Перспективы рынка труб из модифицированного бетона 
3. Технічні науки. Ярош Б.Ю. Аналіз каналів передачі з підтримкою QOS в LTE 
Відображається 89 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
31 трав. 2017 р., 03:40
Ċ
Михайло Патряк,
31 трав. 2017 р., 03:41