2020/53 - 16 листопада 2020 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 53)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 97 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Артищук І.В. Сучасні інструменти візуалізації даних 
1. Інформаційні системи і технології Афанасьєва А.М. Рiзновиди топологiй AON-мережi 
1. Інформаційні системи і технології Афанасьєва А.М. Особливостi передачi Big Data в AON-мережi 
1. Інформаційні системи і технології Афанасьєва А.М. Передумови до переходу на AON-мережi 
1. Інформаційні системи і технології Безсмертна О.О., Хмурова В.В. Штучний інтелект в освіті 
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Ханчопуло О.В. Реальні та потенційні характеристики інформаційних систем в умовах деструктивних впливів  
1. Інформаційні системи і технології Бодю К.О., Булгакова О.Ф., Лебідь О.Ю. Аналіз реалізації принципів об’єктно-орієнтованого програмування у мові JavaScript в порівнянні з традиційними підходами 
1. Інформаційні системи і технології Варга С.Ф. Програмна технологія сигналізування та прогнозування паводків у Закарпатській області 
1. Інформаційні системи і технології Верещагін О.О. Автоматизація розробки вебдодатків засобами Gulp 
1. Інформаційні системи і технології Владимир У.М. Система управління автосалонами на базі C# та MySQL 
1. Інформаційні системи і технології Воропаева К.А. Статичні та динамічні VLAN-мережі. Взаємодія однорангових VLAN-мереж 
1. Інформаційні системи і технології Воропаева К.А. Дослідження ефективності передачі Big Data  
1. Інформаційні системи і технології Воропаева К.А. Огляд способів організації VLAN 
1. Інформаційні системи і технології Гадевич Т.Ю. Система мотивації для проектних команд стартапів у сфері інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Головей І.І. Розробка програмного забезпечення за допомогою Скрам: проблема понятійного визначення 
1. Інформаційні системи і технології Голяка Н.В. Розробка та дослідження системи спостереження та оповіщення за дотриманням соціального дистанціювання в умовах карантину  
1. Інформаційні системи і технології Гончаренко Д.В., Глюза А.П. Big-Data. Обробка великих об’ємів даних 
1. Інформаційні системи і технології Гончаренко Д.В., Глюза А.П. Наноелектроніка 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Особливості динамічних оверлейних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Огляд принципів побудови та функціонування оверлейних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Програмно-реконфігуровані мережі як різновид оверлейних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Гречмак Д.В. Програмно-реконфігуровані мережі, сворювані на основі API 
1. Інформаційні системи і технології Доманський В.Ю. Недоліки використання гнучкої методології роботи в розподіленому командному середовищі 
1. Інформаційні системи і технології Дрейчан Н.А. Локальний та нелокальний методи рішення векторної оптимізації 
1. Інформаційні системи і технології Задорожний О.В. Інтелектуальні системи розпізнавання образів 
1. Інформаційні системи і технології Карауш Д.І., Деревянчук О.В. Методи оцінки ефективності НПК «Захист персональної інформації в мережі інтернет» 
1. Інформаційні системи і технології Копіца С.О. Дослідження методів та засобів розробки інтерфейсу 
1. Інформаційні системи і технології Корбан Ю.В.  Психологічні особливості впливу кольору на емоційний стан студентів художніх спеціальностей 
1. Інформаційні системи і технології Лебедєв О.Г., Карцев А.В. Застосування технології IоT для розробки концепцій розумного міста 
1. Інформаційні системи і технології Лелецкий Е.К. Перспективы и проблемы развёртывания 5G сетей 
1. Інформаційні системи і технології Лилик М.Я. Забезпечення при використанні Scrum-методологій 
1. Інформаційні системи і технології Микитась А.О., Кононенко О.М., Гузько М.А. Віртуальна інженерія 
1. Інформаційні системи і технології Микитась А.О., Кононенко О.М., Гузько М.А. САПР апаратних засобів 
1. Інформаційні системи і технології Микитась А.О., Кононенко О.М., Гузько М.А. HDL-мови опису апаратних засобів 
1. Інформаційні системи і технології Мисюк Р.В., Юзевич В.М. Система пошуку та відбору інформації про дефекти типу тріщин у базах знань 
1. Інформаційні системи і технології Михалюньо Ю.Л. Порівняльний аналіз багатовимірних методів оцінки конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я 
1. Інформаційні системи і технології Мушак А.Я., Хома Н.Г. Проєктування середовища дистанційного навчання: послуговування математичною статистикою 
1. Інформаційні системи і технології Назарян А.А., Лебідь О.Ю. Порівняння основних механізмів об’єктно-орієнтованого програмування в PHP та JavaScript 
1. Інформаційні системи і технології Оприсак І.П. Віртуальне підприємство і його переваги 
1. Інформаційні системи і технології Остапенко Т.О. Моделювання рельєфу в системах візуалізації для авіаційних тренажерів 
1. Інформаційні системи і технології Панищев О.В. Сервіс управління та контролю персоналу з використанням хмарних технологій для мобільних систем 
1. Інформаційні системи і технології Петришин Р.І., Юрчишин В.М. Аналіз інновації в розробці веб-додатків 
1. Інформаційні системи і технології Попович Р.Р. База даних фріланс біржі на MySQL 
1. Інформаційні системи і технології Самусь Є.І., Козарь Я.В. Програмно-апаратний комплекс для роботи з ваговими контролерами на основі конвертера з інтерфейсом Ethernet 
1. Інформаційні системи і технології Селебинка Ю.В. Постановка багатокритеріальної задачі лінійного програмування в економіці 
1. Інформаційні системи і технології Скрип А.А., Пасічник В.В. Актуальність застосування технологій машинного навчання для виявлення шахрайств з кредитними картками 
1. Інформаційні системи і технології Скрипець Р.В. Моделі монетизації програмних продуктів 
1. Інформаційні системи і технології Соботник Е.Л., Бандура В.В. Розробка моделі процесу передачі об’єктів (книг) у системі ІТ-bookcrosser 
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Захист кодового потоку JPEG2000 від помилок передачі даних. Застосування стандарту JPEG2000 для компресії і передачі Big Data в мультикоптерній мережі 
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Характеристика стандарту JPEG 2000 для кодування растрових зображень 
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Конструкції антен для FANET-мереж 
1. Інформаційні системи і технології Соколова В.К. Модель поширення радіохвиль при передачі даних у мережі FANET 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Каткова Т.І., Максимчук Н.І. Підходи до виявлення низькоінтенсивних мережевих атак на прикладному рівні 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Костенко В.В., Семененко О.А. Проблеми та перспективи розвитку стартап-проектів в Україні 
1. Інформаційні системи і технології Степанюк С.О. Чат-бот з використанням NLP для реалізації підтримки інтернет-користувачів 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Славтіч Д.О. Застосування алгоритма Дейкстри при проектуванні «розумних зупинок» 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Федорченко А.О. Бездротова сенсорна мережа на основі інтелектуальних мобільних об'єктів 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Філіпчік А.А. Модель вибору pattern-архітектури для розробки систем IоT 
1. Інформаційні системи і технології Токарєв В.В., Явніков Р.Д. Метод ідентифікації пристроїв IоT на базі архітектури цифрових об'єктів 
1. Інформаційні системи і технології Федяніна О.О. Способи покращення і програмні засоби аналізу пропускної здатності та стабільності бездротових мереж Wi-Fi 
1. Інформаційні системи і технології Фуцур Д.А., Пасічник В.В. Автоматизація веб-серверної технології для аналізу і управління підприємницькою “e-commerce” платформою  
2. Економічні науки Боднар О.В., Кіндрацька Г. Економічна сутність грошових коштів 
2. Економічні науки Виборна В.Д. Обґрунтування стратегії сталого розвитку в нинішніх умовах аграрного сектору України 
2. Економічні науки Гутник Р.В., Джигир Ю.В. Проблеми та перспективи активізації іноземних інвестицій в економіку Україні 
2. Економічні науки Довж В.В. Класифікація зобов’язань суб’єктів господарювання та її роль в бухгалтерському обліку 
2. Економічні науки Калюжна Є.І. Вплив пандемії коронавірусу на зовнішню торгівлю України 
2. Економічні науки Кобзар К.В. Діджиталізація фінансових послуг: інформаційні ризики та проблеми регулювання 
2. Економічні науки Корнилюк А.С., Загородній А.Г. Модернізація бухгалтерського обліку за умов цифровізації економіки 
2. Економічні науки Лошевич М.Ю. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 
2. Економічні науки Носенко Д.В. Імплементація правил протидії розмивання податкової бази та приховування прибутку в податкову систему України 
2. Економічні науки Осташко Т.М. Корпоративні технології управління підприємством в умовах міжнародного бізнесу 
2. Економічні науки Родіонова А.А. Криптовалюта в бухгалтерському обліку 
2. Економічні науки Сливінська О.Б., Харабора І. Преблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками 
2. Економічні науки Федуняк І.О. Розвиток аграрного ринку в умовах глобалізму 
2. Економічні науки Чучкевич Д.Ю. Організаційні аспекти обліку виробничих запасів на підприємстві 
2. Економічні науки Kravchenko S.A., Malik L.N. Digital platforms as the tool of digital transformation 
2. Економічні науки Rusanjuk V.V. Forms, principles, directions and measures of the state support of businessmen of agrarian sector 
3. Технічні науки Галанова С.А., Костенко Ю.М. Вдосконалення оптико-електронної системи контролю з матричним приймачем випромінювання для дослідження мікрометричних об’єктів  
3. Технічні науки Ганєв О.Є. Моделювання розсіювання забруднень повітря 
3. Технічні науки Гулієва Н.М., Рускевич О.С, Гордій Т.В. Мобільний робототехнічний комплекс крокового типу 
3. Технічні науки Драч Ю.О., Драч Д.О., Качан І.Д., Коваленко П.Р. Інформаційно-вимірювальні системи для визначення параметрів об’єктів 
3. Технічні науки Задерака Д.М., Новальська Н.І. Деякі аспекти екологічних проблем транспорту 
3. Технічні науки Кайнц Д.І., Кайнц А.І. Впровадження енергозберігаючих технологій в будівництві 
3. Технічні науки Корбан Д.В. Радіолокаційне виявлення луно-сигналів навігаційного об'єкта судновою РЛС за наявності атмосферних завад 
3. Технічні науки Липенков І.В.  Аналіз систем очищення відхідних газів у суднових енергетичних установках 
3. Технічні науки Мартинюк Р.Т., Сачин С.Т.  Аналіз методів контролю за рухом пристроїв в газопроводі 
3. Технічні науки Осташ М.М. Формування та розвиток гірськолижних курортів карпатського регіону 
3. Технічні науки Прима П.О. Вдосконалення способів вимірювання температуропровідності оптичних матеріалів 
3. Технічні науки Слюсаренко С.С. Вдосконалення засобу реєстрації даних при проведенні неруйнівного контролю підводних конструкцій 
3. Технічні науки Суха І.В., Митрофанова А.М., Філінська Т.Г., Філінська А.О. Ресурсозбереження і екологічна безпечність виробництва соняшникової олії 
3. Технічні науки Телюх В.А. Контроль параметрів п’єзоелектричного двигуна 
3. Технічні науки Теслюк Г.В., Стрижка Є.С., Майстришин М.М. Комбінований агрегат для поверхневого обробітку ґрунту в умовах малих присадибних ділянок 
3. Технічні науки Урсу О.Є. Дослідження формування системи туристично-рекреаційних територій Закарпаття (на прикладі Національного природного парку «Синевир») 
3. Технічні науки Чікінін Є.О. Основні заходи щодо підвищення енергоефективності будівель 
3. Технічні науки Шевченко Ю.В., Горідько Р.В., Горідько М.Ю. Методи покращення ефективної роботи служб аеропорту 
3. Технічні науки Штонда І.Ю., Путрашик В.Ю. Шляхи вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів 
3. Технічні науки Lopuh N.B. Ways of traffic optimization 
Відображається 97 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
15 груд. 2020 р., 12:28
Ċ
Михайло Патряк,
6 груд. 2020 р., 04:23