2019/42 - 16 жовтня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 42)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 35 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Абрамов В.С. Показники якості обслуговування в NGN 
1. Інформаційні системи і технології Бичковський В.О., Реутська Ю.Ю., Реутська С.В. Реальні та потенційні характеристики організаційно-технічних систем  
1. Інформаційні системи і технології Білоус О.В., Мещеряков Я.Я. Удосконалений алгоритм визначення меж зіниці на основі перетворення Хафа 
1. Інформаційні системи і технології Броварник В.В. Відомості про STR профілювання ДНК клітин людини в базі даних для колекцій клітинних культур 
1. Інформаційні системи і технології Бурий С.А. Аналіз можливих загроз інформаційної системи обліку даних дитячого садка 
1. Інформаційні системи і технології Іваненко С.А., Буєвський Н.О. Аналіз антенного устаткування для стандарту DVВ-T2 
1. Інформаційні системи і технології Кавердій В.Ю., Мешеряков Я.Я. Розробка алгоритму попередження аварійних ситуацій на основі моніторингу поведінки водія 
1. Інформаційні системи і технології Ковтун А.А. Огляд технології Single Page Application для створення сучасних сайтів 
1. Інформаційні системи і технології Корнієнко О.Ю., Гунько М.А., Воропаєва К.А. Квест-сценарій при організації обробки даних 
1. Інформаційні системи і технології Костін І.Д., Гунько М.А., Воропаєва К.А. Огляд архітектур хмарного брандмауера 
1. Інформаційні системи і технології Оксютич В.В. Підхід до формування інформаційних панелей керівництва проекту 
1. Інформаційні системи і технології Пославська Ю.Є., Підопригора О.О. Удосконалений алгоритм машинного навчання управління інвалідного візка 
1. Інформаційні системи і технології Самойлов В.В. Створення віртуальної машини в VirtualBox 
1. Інформаційні системи і технології Смірнов Н.М., Афанасьєва А.М. Удосконалений алгоритм визначення межі лімбу і повік 
1. Інформаційні системи і технології Смолянець О.В., Гречмак Д.В. Удосконалений алгоритм визначення області обличчя людини на зображенні методом Віоли-Джонса 
1. Інформаційні системи і технології Тернова Н.Ю. Проблемні аспекти управління персоналом сучасних підприємств 
1. Інформаційні системи і технології Фазулов Д.О., Новікова Н.В. Актуальність застосування векторної графіки 
2. Економічні науки Ахмедов О.А. Актуалізація проблеми тінізації ринку праці в Україні 
2. Економічні науки Бєлін В.С., Яценко О.В. Перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні  
2. Економічні науки Гупаловська М.Б., Марунько О.М. Роль програмно-цільового методу у фінансуванні видатків місцевих бюджетів 
2. Економічні науки Гусаковська Т.О., Кужель Н.Л., Худокормова Ю.А. Оцінка ефективності системи управління інформаційним забезпеченням та комунікаціями в організації 
2. Економічні науки Злочевська Д.С.  Інноваційні методи реклами в умовах сучасних тенденцій розвитку економіки України 
2. Економічні науки Качур Ю.О., Татьяніна С.М. До питання актуальності забезпечення достатності капіталу вітчизняних банків 
2. Економічні науки Ковтун Є.І. Аналітика корупції сфери інжинірингу та заходи її запобігання 
2. Економічні науки Малік Л.М., Арутюнова К.С. Формування інноваційної стратегії для підприємства 
2. Економічні науки Малік Л.М., Бондар І.Л. Сутність інноваційного менеджменту підприємства 
2. Економічні науки Сокол А.О., Скрипник К.О., Задерака Н.М. Тіньова економіка та проблеми її подолання в Україні 
2. Економічні науки Сорочак О.З., Федчук Н.П. Аналіз сучасних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств 
2. Економічні науки Харченко І.О. Роль транснаціональних корпорацій у сучасній світовій економіці 
2. Економічні науки Чатченко О.Є. Економіко-математична модель оцінки ефективності трансформації бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства  
3. Технічні науки Васютин Ю.М.  Метод оцінювання ефекту від впровадження Erp-системи  
3. Технічні науки Ващук О.В., Ващук Л.А., Кривець С.А. Перспективи рідинних лазерів та їх застосування 
3. Технічні науки Денисенко Т.М., Євган Ю.М. Органолептична оцінка якості желе 
3. Технічні науки Іваненко С.А., Назаренко Ю.В.  Аналіз та дослідження знакорангового критерія Вілкоксона для задач радіомоніторингу 
3. Технічні науки Стасів Р.О.  Використання коучингу в проектному менеджменті 
Відображається 35 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
30 жовт. 2019 р., 07:17