2018/32 - 16 жовтня 2018 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 32)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 68 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Антонюк І.В. Дослідження та розробка засобів протидії комп'ютерним вірусам на основі доменної служби каталогів 
1. Інформаційні системи і технології Гріщенко А.Р. Міжнародна інформаційна безпека 
1. Інформаційні системи і технології Зорін В.Ю. Основні аспекти та перспективи розвитку реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах 
1. Інформаційні системи і технології Іщенко В.М. Особливості створення системи автоматизованого обліку рівня захворюваності пацієнтів поліклініки 
1. Інформаційні системи і технології Краліна Г.С., Маєвський М.О., Чебан О.Г. DSL як програмно-орієнтована мова програмування в довгостроковій підтримці проекту 
1. Інформаційні системи і технології Куксенко А.В. Класифікація датчиків дорожнього руху 
1. Інформаційні системи і технології Максакова О.Ю. Ефективність та нюанси впровадження інформаційних систем на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології Нгуєн М.А., Федоров Є.Є. Дослідження онтологій та структурованих документів для інтелектуальних пошукових систем 
1. Інформаційні системи і технології Нєсвєтаєв К.О. Використання системи HFSS для аналізу об'єктів з точки зору електромагнітної сумісності 
1. Інформаційні системи і технології Огієнко Е.О. Аналіз розподілу доходів всередині популяцій з використанням теорії ігор та комп'ютерного моделювання 
1. Інформаційні системи і технології Погорський В.О. Обгрунтування комплексної системи захисту інформації методом динамічного програмування 
1. Інформаційні системи і технології Прокопович-Ткаченко Д.І., Смірнов В.В., Сиротей А.П. Застосування проектного підходу до програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем 
1. Інформаційні системи і технології Саміло І.В. Математичне та програмне забезпечення системи прогнозування надійності будинків засобами SolidWorksAPI, SolidWorks Simulation 
1. Інформаційні системи і технології. Сапіжак І.М. Система для розрахунку навантаження на студентів і викладачів 
1. Інформаційні системи і технології Стелюк Б.Б., Луценко В.В., Кузьменко Д.С. Організаційне забезпечення комп’ютерних інформаційних систем 
1. Інформаційні системи і технології Терещенкова О.В., Кондрашов К.В. Необходимость создания СППР судового электромеханика 
1. Інформаційні системи і технології Ткаченко С.О. Развитие STEM-образования в Украине 
1. Інформаційні системи і технології Труш О.І. Будова поршневого насосу 
1. Інформаційні системи і технології Цілуйко А.А. Особливості впровадження електронного документообігу на підприємстві 
1. Інформаційні системи і технології Яковенко В.О., Ульяновська Ю.В., Рожкова О.О. Розробка веб-додатку для оформлення документів, необхідних при митному декларуванні товарів 
2. Економічні науки Андреєва К.А. Практики соціальної відповідальності: Кодекс етичної поведінки Управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об’єднаних Націй 
2. Економічні науки Голубьонкова О.О., Штацький В.Т. Роль і актуальність ділових переговорів в системі маркетингових комунікацій 
2. Економічні науки Гончарук А.А. Втілення реформи децентралізації на прикладі Вапнярської ОТГ 
2. Економічні науки Добуляк Л.П., Костенко С.Б., Прядко О.Я. Двокритеріальна задача планування виробництва 
2. Економічні науки Задоя А.О. Прихована зайнятість в Україні: масштаби та тенденції змін 
2. Економічні науки Задоя Ю.А. Банки в системі економічних інститутів суспільства 
2. Економічні науки Качмар М.В. Проблеми формування комунікативної культури публічної організації  
2. Економічні науки Клеймьонова А.О. Основні проблеми розвитку аудиту в Україні та шляхи їх подолання 
2. Економічні науки Костенко О.І., Артемчук Л.М. Використання інформаційних систем в економіці 
2. Економічні науки Кучеренко А.В. Оцінювально-аналітична системи в системі оцінювання ефективності фінансового інжинірингу підприємств реального сектору економіки 
2. Економічні науки Ларіна Д.Є. Оцінка рівня інтенсивності зовнішньоторговельної співпраці України та ЄС 
2. Економічні науки Луцик Ю.О. Сучасні тенденціії розвитку інформаційого суспільства 
2. Економічні науки Магамадова Т.В. Організація та управління діяльністю банку 
2. Економічні науки Мальченко Т.Ю. Економічна сутність готової продукції 
2. Економічні науки Мальченко Т.Ю. Організація аудиту на сільськогосподарському підприємстві 
2. Економічні науки Мамонтенко Н.С., Манічева А.В. Ризики при здійсненні міжнародних розрахунків 
2. Економічні науки Меліхова Є.Д. Проблеми соціального захисту та соціального забезпечення, та шляхи їх вирішення 
2. Економічні науки Носач І.В., Бондарець О.М., Кірюхіна М.В. Розвиток ринку платіжних карток України в сучасних умовах інтеграції 
2. Економічні науки Панова І.О. Вплив соціально-економічної діяльності на якість екологічного середовища 
2. Економічні науки Писаревський І.М., Сехлян К.І. Специфічні особливості інклюзивного туризму в сучасних умовах 
2. Економічні науки Ракитіна В.В., Артемчук Л.М. Стратегії розвитку економічної науки 
2. Економічні науки Ремінський О.В., Чеснік Н.М. Корпоративна культура як складова менеджменту підприємства 
2. Економічні науки Свидрук І.І. Особливості оцінювання ефективності управління креативним розвитком мегаполісів 
2. Економічні науки Стеблина Т.С. Проблеми та шляхи подолання безробіття в Україні 
2. Економічні науки Тараненко Л.Г., Меркулова Т.В. Застосування теорії інформаційних каскадів до моделювання поведінки економічних агентів 
2. Економічні науки Цюп’як П.Р. Роль фінансового ринку в умовах глобалізації 
2. Економічні науки Чорнобривець Д.О. Сучасні підходи до управління персоналом 
2. Економічні науки Шаров С.В., Сафонов І.В. Особливості професії торгівельного представника 
2. Економічні науки Ширяєва Л.В., Шахова О.А. Класифікація економічних ризиків та їх місце у страхуванні 
2. Економічні науки Шкабара Т.Л. Екологічна складова як елемент розвитку безпечності харчових продуктів в Україні 
2. Економічні науки Щербина В.В., Драгой Л.В. Фактори впливу на конкурентоспроможність контейнерних терміналів 
2. Економічні науки Щербина В.В., Нагаєць Є.С. Процесно-орієнтоване бюджетування як інструмент підвищення економічної ефективності підприємств портової галузі 
3. Технічні науки Бичковський В.О., Реутська Ю.Ю. Аналіз процесу руйнування інформації в радіоелектронних системах 
3. Технічні науки Божко К.М. Визначення світлової віддачі електролюмінесцентного дефекту кремнієвого сонячного елементу 
3. Технічні науки. Ващук О.В., Кривець Л.А. Розробки реакторів в сучасній ядерній енергетиці 
3. Технічні науки Висока А.А., Баталова Д.О., Вишнікіна О.В., Лихолат О.А. Основні аспекти виготовлення функціональних харчових продуктів 
3. Технічні науки Гуральська Н.А. Інформаційне суспільство, аспекти становлення та безпека в інформаційній сфері життєдіяльності людини 
3. Технічні науки Зборщенко А.А., Запорожець І.О., Кузьменко А.І. Удосконалення перевезень контейнерних вантажів автомобільним транспортом 
3. Технічні науки Капітанюк М.П. Розрахунок теплового режиму блока радіоелектронної апаратури для підвищення надійності 
3. Технічні науки Київський Є.Г. Безперервний моніторинг рівня глюкози у крові людини 
3. Технічні науки Коваль Є.В., Висока А.А., Кузьменко А.І. Підвищення ефективності міських вантажних перевезень 
3. Технічні науки Коломієць В.О., Путяк Д.О., Черченко М.О. Поглинальні покриття НВЧ діапазона на основі композитних матеріалів 
3. Технічні науки Левченко В.М. Пристрій для підвищення активної безпеки автомобільного транспорту 
3. Технічні науки Лисак С.І., Рєпін В.Ю., Місайло Д.В., Полікарпов Д.О. Аналіз конструкцій ковшів із примусовим розвантаженням одноківшевих навантажувачів 
3. Технічні науки Нездименко Д.В. Ультразвукова дефектоскопія 
3. Технічні науки Новік К.В., Вишнікіна О.В. Батончики-мюслі як різновид продукції функціональнго харчування 
3. Технічні науки Чернікова О.М., Костюк Д.О. Проблеми і перспективи розвитку нанотехнологій у машинобудуванні 
3. Технічні науки Чухрай В.О., Кушнірова М.Д. Фізика в моїй майбутній професії 
Відображається 68 елементів
Ċ
Михайло Патряк,
23 жовт. 2018 р., 10:39